Menu

Tazbinstvo ehlul-bejta sa ashabima i njihovim potomcima

Tema AkidaČitanje 1 minut
U porodičnim i društvenim odnosima tazbinstvo se smatra jednim od načina za približavanje različitih porodica, rodova i plemena, i shodno tome zauzima veliko i važno mjesto u životu. Imajući u vidu veliku važnost tazbinskih veza, bilo koji vid vrijeđanja tazbinstva smatra se nedoličnošću i sramotom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je u tazbinskim vezama sa određenom skupinom svojih drugova – ashaba. Oženio je Aišu, kćerku Ebu Bekra es-Siddika, a također je oženio Hafsu, kćerku Omera el-Faruka. Svoje kćeri Rukajju i Ummu Kulsum, Poslanik je udao za Osmana Zun-Nurejna, a kćerku Fatimu udao je za Aliju b. Ebu Taliba. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, povezao je i na ovaj način učvrstio svoje veze sa spomenutim ashabima koji su bili stubovi islama i koji su bili svjedoci svih važnijih događaja u islamu, te koji su izašli iz njih kao istinski muslimani. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u tazbinske veze, putem udaje ili ženidbe, nije ulazio osim sa dobrima i čestitima, povodeći se za kur’anskom porukom: “...čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene...” (En-Nur, 26)