Menu

Tazbinstvo ehlul-bejta sa ashabima i njihovim potomcima

Tema AkidaČitanje 8 minuta

U porodičnim i društvenim odnosima tazbinstvo se smatra jednim od načina za približavanje različitih porodica, rodova i plemena, i shodno tome zauzima veliko i važno mjesto u životu. Imajući u vidu veliku važnost tazbinskih veza, bilo koji vid vrijeđanja tazbinstva smatra se nedoličnošću i sramotom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je u tazbinskim vezama sa određenom skupinom svojih drugova – ashaba. Oženio je Aišu, kćerku Ebu Bekra es-Siddika, a također je oženio Hafsu, kćerku Omera el-Faruka. Svoje kćeri Rukajju i Ummu Kulsum, Poslanik je udao za Osmana Zun-Nurejna, a kćerku Fatimu udao je za Aliju b. Ebu Taliba. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, povezao je i na ovaj način učvrstio svoje veze sa spomenutim ashabima koji su bili stubovi islama i koji su bili svjedoci svih važnijih događaja u islamu, te koji su izašli iz njih kao istinski muslimani. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u tazbinske veze, putem udaje ili ženidbe, nije ulazio osim sa dobrima i čestitima, povodeći se za kur’anskom porukom: “...čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene...” (En-Nur, 26)

Tazbinstvo između ehlul-bejta (Poslanikove porodice i loze) i ashaba i njihovih potomaka, sigurno ukazuje na međusobnu ljubav, poštovanje i pobija sve laži šiija-rafidija o postojanju mržnje između ehlul-bejta i ashaba, tj. Poslanikovih drugova. U narednom izlaganju spomenut ćemo neke primjere tog tazbinstva.


Tazbinstvo između ehlul-bejta i Ebu Bekrove porodice

● Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio je Aišu, kćerku Ebu Bekra es-Siddika. Spomenuto tazbinstvo niko ne negira, s tim da je vrijedno spomenuti da je ono bilo po naređenju i objavi Uzvišenog Allaha. Imam Muslim bilježi od Aiše, kćerke Ebu Bekra es-Siddika da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri noći pojavljivala si mi se u snu. Melek Džibril dolazio bi s tobom, (a bila si) ogrnuta u bijelu svilu, i rekao bi mi: ‘Ovo je tvoja supruga’, a potom bih uklonio veo s tvoga lica i kada bih vidio da si to ti, rekao bih: ‘Ako je od Allaha, neka se ostvari.'”

● Hasan b. Alija b. Ebu Talib oženio je Hafsu, kćerku Abdurrahmana, Ebu Bekrovog sina.

● Ishak b. Abdullah b. Džafer b. Ebu Talib oženio je Ummu Hakim, kćerku Kasima čiji je otac bio Muhammed, sin Ebu Bekra.

● Muhammed Bakir (peti imam kod šiija) b. Alija Zejnul-Abidin b. Husejn (četvrti imam kod šiija) oženio je Ummu Fervu, kćerku Kasima čiji je otac bio Muhammed, sin Ebu Bekrov, koja mu je rodila sina Džafera Sadika (šesti imam kod šiija). Džafer Sadik, Allah mu se smilovao, imao je običaj reći: “Dva puta me rodio Ebu Bekr, Allah bio zadovoljan njime. Jedanput sa strane njegove majke koja je kćerka Kasima, sina Muhammedovog koji je sin Ebu Bekra, a drugi put sa strane majčine nene Esme, kćerke Abdurrahmana, sina Ebu Bekrovog.”

● Musa b. Abdullah b. Hasan b. Hasan (drugi imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib oženio je Ummu Selemu, kćerku Muhammeda b. Talhe b. Ubejdullaha Abdurrahmana b. Ebu Bekra.

● Ishak b. Abdullah b. Alija (četvrti imam kod šiija) b. Husejn (treći imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib oženio je Kulsum, kćerku Ismaila b. Kasima b. Muhammeda, sina Ebu Bekrovog.

Tazbinstvo između ehlul-bejta i Omerove porodice

● Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio je Hafsu, kćerku Omera b. Hattaba.

● Ummu Kulsum, kćerka Alije (prvi imam kod šiija) b. Ebu Taliba, udala se za Omera b. Hattaba.

● Husejn b. Alija b. Alija b. Husejn (treći imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib oženio je kćerku Halida b. Ebu Bekra b. Abdullaha b. Omera b. Hattaba.

● Hasan b. Hasan (drugi imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib oženio je Remlu, kćerku Zejda b. Seida (amidžića Omerovog).

● Ummu Kulsum, kćerka Ibrahima b. Muhammeda b. Alije (prvi imam kod šiija) b. Ebu Taliba, udala se za Ebu Bekra b. Osmana b. Ubejdullaha b. Abdullaha b. Omera b. Hattaba.

Tazbinstvo između ehlul-bejta i Zubejrove porodice

Safijja, kćerka Ebu Taliba, Allah bio zadovoljan njome, tetka po ocu Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, udala se za Avvama b. Huvejlida i iz toga braka rođen je Zubejr b. Avvam, Allah bio zadovoljan njime.

● Ummu Hasan, kćerka Hasana (drugi imam kod šiija) b. Alije (prvi imam kod šiija) b. Ebu Taliba, udala se za Abdullaha b. Zubejra b. Avvama.

Rukajja, kćerka Hasana (drugi imam kod šiija) b. Alije (prvi imam kod šiija) b. Ebu Taliba, udala se za Amra b. Zubejra b. Avvama.

Melika, kćerka Hasana b. Hasana (drugi imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Taliba, udala se za Džafera b. Musaba b. Zubejra b. Avvama.

Musa b. Omer b. Alija b. Husejn (treći imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib oženio je Abidu, kćerku Zubejra b. Hišama b. Urve b. Zubejra b. Avvama.

Džafer (Stariji) b. Omer b. Alija b. Husejn (treći imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib oženio je Fatimu, kćerku Urve b. Zubejra b. Avvama.

Abdullah b. Husejn b. Alija b. Husejn (treći imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib oženio je Ummu Amr, kćerku Amra b. Zubejra b. Amra b. Amra b. Zubejra.

Muhammed b. Avn b. Alija b. Muhammed b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib oženio je Safijju, kćerku Muhammeda b. Musaba b. Zubejra.

Kćerka Kasima b. Muhammeda b. Džafera b. Ebu Taliba udala se za Hamzu b. Abdullaha b. Zubejra b. Avvama.

Muhammed b. Abdullah b. Hasan b. Hasan (drugi imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) oženio je Fahitu, kćerku Feliha b. Muhammeda b. Munzira b. Zubejra b. Avvama.

Husejn b. Alija b. Husejn (treći imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib oženio je Halidu, kćerku Hamze b. Musaba b. Zubejra b. Avvama.

● Sekina, kći Husejna (treći imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib udala se za Musaba b. Zubejra b. Avvama.

Husejn b. Husejn (treći imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib oženio je Eminu, kćerku Hamze b. Munzira b. Zubejra b. Avvama.

Alija b. Hasan b. Alija b. Alija b. Husejn (treći imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib oženio je Fatimu, kćerku Osmana b. Urve b. Zubejra b. Avvama.

Fatima, kćerka Alije (prvi imam kod šiija) b. Ebu Taliba udala se za Munzira b. Ubejda b. Zubejra b. Avvama.

Ahmed b. Alija b. Husejn b. Alija b. Husejn (treći imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib oženio je Zubejriju (žena koja potječe iz loze Zubejra).

Ibrahim b. Husejn b. Alija b. Husejn (treći imam kod šiija) b. Alija (prvi imam kod šiija) b. Ebu Talib oženio je Burejku, kćerku Ubejdullaha b. Muhammeda b. Munzira b. Zubejra b. Avvama.