Menu

Tefsir sure El-Felek

Tema Kur'anČitanje 5 minuta

(1) Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja,

(2) od zla onoga što On stvara,

(3) i od zla mrkle noći kad razastre tmina,

(4) i od zla onih koje u uzlove pušu,

(5) i od zla zavidljivca kad zavist ne krije.”

 

Opće informacije o suri

Sura El-Felek je 113. sura u Kur’anu. Ima 5 ajeta, 23 riječi i 74 harfa. (Tefsir Hazin)

Jedna je od pet kur’anskih sura koje počinju riječju kul reci.

Naziva se El-Felek po istoimenoj riječi spomenutoj u prvom ajetu.

Komentatori Kur’ana razilaze se u pogledu toga da li je sura El-Felek mekanska ili medinska sura.


Tematika sure

Sura El-Felek pojašnjava od kojeg se zla posebno treba utjecati i pribjegavati Allahu.

Vrijednost sure

Na vrijednost sure El-Felek ukazuje se u mnogobrojnim hadisima.

● Bilježi imam Muslim, rahimehullahu teala, od Ukbe b. Amira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zar nisi čuo ajete koji su objavljeni ove noći, a prije kojih nikada ništa ni slično nije objavljeno? To su: Kul euzu bi Rabbil-felek i Kul euzu bi Rabbin-nas.” (Muslim)

● Bilježi imam Ahmed sa svojim lancem prenosilaca od Ukbe b. Amira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O Ukajbe, hoćeš li da te podučim dvjema najboljim surama koje su ljudi ikada učili?” Rekao sam: “Svakako, Allahov Poslaniče!” “Proučio mi je sure Kul euzu bi Rabbil-felek i Kul euzu bi Rabbin-nas. Zatim je proučen ikamet za namaz pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stupio u namaz i ove dvije sure proučio na njemu. Nakon toga prošao je pored mene i rekao mi: ‘Šta kažeš, o Ukajbe? Uči ih kada god hoćeš leći i ustati.” (Musned)

U verziji koju bilježi Nesai navodi se da mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, još rekao: “Niko ništa nije tražio niti se utjecao kao što je to činio s njima.” (Nesai)

● Prenosi se od Ibn Abisa el-Džuhenija, radijallahu anhu, da ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: “Hoćeš li da te obavijestim o najboljem čime traže zaštitu oni koji hoće da je postignu?” “Svakako, Allahov Poslaniče”, rekao je Ibn Abis, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kul euzu bi Rabbil-felek i Kul euzu bi Rabbin-nas.” (Nesai)

● Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kod Allaha tražio utočište od džina i ljudskog pogleda (uroka) sve dok mu nisu objavljene sure el-muavvizetan (sure El-Felek i En-Nas), a kada su mu one objavljene, učio je njih, a ostavio je sve ostalo.” (Ibn Madža)

Kada je preporučeno učiti ove sure

● U bolesti

Bilježi imam Malik, rahimehullahu teala, sa svojim lancem prenosilaca od Aiše, radijallahu anha, da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u bolesti učio sebi sure El-Felek i En-Nas i puhao, a “kada mu se povećala bolest”, Aiša kazuje, “ja sam mu učila i potirala ga njegovom desnom rukom”. (El-Muvetta)

● Prilikom odlaska na spavanje

U ranije navedenom hadisu Ukbe b. Amira, radijallahu anhu, i u hadisu koji od od Aiše, radijallahu anha, bilježi imam Buhari, rahimehullahu teala, navodi se da bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, svake večeri, kada bi odlazio u postelju, sastavio svoje šake, puhnuo u njih i proučio: Kul huvallahu ehad, Kul euzu bi Rabbil-felek i Kul e'uzu bi Rabbin-nas, zatim bi svojim šakama potrao potrao što više tijela, počevši od glave, lica i prednjeg dijela tijela. To bi ponovio tri puta.” (Buhari)

● Prilikom učenja jutarnjeg i večernjeg zikra

● U namazu i poslije namaza, u namaskom zikru, kao i na vitru.

Komentar sure

Euzu

– utječem se, tj. pribjegavam Tebi, Gospodaru moj, i kod Tebe tražim zaštitu.

el-felek

– svitanje ili sve što se raspukne, promijeni stanje iz jednog u drugo; svjetlo nakon tmine, zora nakon noći.

gasik

– noć koja dolazi sa svojim tminama, mjesec, kako se navodi u hadisu, Mjesec kada se pomrači, Sunce kada zalazi.

iza vekabe

– kada Sunce zađe i nastupi noćna tama.

en-neffassat

– sihirbazice koje uče i pušu u uzlove i čvorove i na taj način prave sihr ljudima.

hasid

– zavidnik, osoba kojoj je teško kada vidi druge da uživaju Allahove blagodati pa priželjkuje prestanak tih blagodati.

Poruke i pouke sure El-Felek

● Obaveza je tražiti utočište i zaštitu kod Uzvišenog Allaha, Jedinog, od svih vrsta zla, svega što šteti, a naročito od zla koje se skriva u noćnim tminama, u sihru i sihirbazima, u zavisti i zavidnicima.

● Sura El-Felek uči se prilikom liječenja svih bolesti, a naročito bolesti uzrokovanih urokom i sihrom.

● Sura El-Felek pojašnjava suštinu sihra.

● U suri El-Felek pojašnjena je zabranjenost, pogubnost i opasnost zavisti koja je spomenuta odmah nakon sihra.