Menu

Zanimljivosti - broj 75

Tema ZanimljivostiČitanje 8 minuta
Od islamskog naslijeđa iz osmanskog perioda u Hrvatskoj su ostale samo tri džamije pretvorene u crkve; Mravi govore; Obećavajući učinak maslinovog ulja u borbi protiv raka i Alzheimerove bolesti; Tmine u oblacima

Od islamskog naslijeđa iz osmanskog perioda u Hrvatskoj su ostale samo tri džamije pretvorene u crkve

Prema evidenciji Mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, za turske je vladavine na području Slavonije i Like bilo podignuto čak 189 džamija, čemu treba pribrojati još nekoliko desetina bogomolja na području Dalmatinske zagore i Makarskog primorja. Iz defterskih popisa vidi se da su kasabe srednje veličine, poput Vukovara, Valpova, Đakova, Rače ili Drniša u razvijenoj fazi imale po pet džamija, dok su šeheri imali i više: Osijek sigurnih osam (u Čelebijino doba čini se 12), Požega devet bogomolja (tri džamije i šest mesdžida) a u 17. stoljeću čak do 14, Mitrovica 10 bogomolja (četiri džamije i šest mesdžida) itd. Posve nevjerovatno zvuči Čelebijin opis šehera Cernik iz vremena oko 1660., u kojem je vidio 21 džamiju, ili Gradiške s 26 islamskih bogomolja, dok je u znatno razvijenijem Iloku istodobno zabilježio devet islamskih bogomolja!


Kao izraziti simboli islama, džamije su u najvećem broju netragom razorene već u prvim godinama kršćanskog osvajanja, dok su ponegdje poslužile za katoličke crkve.

Do danas su u Hrvatskoj ostale očuvane samo tri osmanske džamije (preuređene u katoličke crkve), sve kupolnog tipa iz 16. stoljeća: u Đakovu (danas župna Crkva Svih Svetih), Drnišu (Franjevačka crkva sv. Ante) i Klisu (Crkva sv. Vida u tvrđavi). 

(Izvor: matica.hr)

Mravi govore

Nove studije pokazuju da mrav čak i u stadiju pupe (faza između ličinke i mrava) može komunicirati puštajući zvuk. Štaviše, komunikacija koju na taj način ostvaruje sa mravima može mu spasiti život.

Dr. Phil De Vries, entomolog sa Univerziteta u New Orleansu, u Louisiani – nije radio na studiji – kaže: “Ono što je vrlo interesantno u ovoj studiji jest da ona pokazuje kako čak i pupa mrava može ostvariti komunikaciju putem neke vrste zvučnog glasanja.”

Naučnici već decenijama znaju da mravi međusobno mogu komunicirati putem mirisa hemikalije zvane feromon.

Uglavnom, niz istraživanja, koja su sprovedena unazad nekoliko godina, pokazuju da određene vrste mrava komuniciraju puštanjem zvuka. Ovi tipovi mrava duž svojih abdomena imaju specijalne klinčiće koji im omogućavaju da stvaraju određenu vrstu zvuka.

Prema preliminarnim studijama, jedan od zvukova proizveden na ovaj način koristi se prije svega kao poziv u pomoć u slučajevima ugroženosti od predatora.

Ultrasenzitivnim mikrofonima ekipa istraživača snimila je akustične glasove u deset različitih mravinjaka Myrmica scabrinodis mrava. Analiza snimaka pokazala je da pupa mrava pušta jednostavniji zvuk od odraslog mrava. Da bi predočili tu razliku, istraživači su kazali: “Zvuk pupe je kao kada kažete: ‘Upomoć’, a zvuk mrava kao kada biste rekli: ‘Hej, ja sam ovdje. Molim te, pomozi mi, ja sam tvoj prijatelj.’”

Ovo fascinantno otkriće naučnici su otkrili prije svega nekoliko godina i to nakon dugogodišnjeg istraživanja i analiza, dok nas Kur’an časni o tome obavještava već vijekovima. Svevišnji je Allah rekao: “...i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: ‘O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne zgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!’” (En-Neml, 18). Uzvišeni Allah u ovom ajetu sasvim jasno nas obavještava o tome da mravi govore, kao i da je Sulejmanu, alejhis-selam, podario sposobnost da čuje glasove mrava i razumije njihovo značenje.

Na kraju, sjetimo se riječi Uzvišenog Allaha: “i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. On je doista blag i mnogo prašta” (El-Isra, 44); “Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas – u Knjizi Mi nismo ništa izostavili – i sakupit će se poslije pred Gospodarom svojim.” (El-En’am, 38)

(Izvor: sciencemag.org)

Obećavajući učinak maslinovog ulja u borbi protiv raka i Alzheimerove bolesti

Blagoslovljeno maslinovo drvo još uvijek krije tajne koje naučnici tek trebaju otkriti. Jedna od tajni koje su otkrivene u nedavnim istraživanjima jest da maslinovo ulje ima vrlo pozitivan učinak na uništavanje ćelija kancera, dok istovremeno ne oštećuje druge ćelije.

Maslina je jedna od velikih Allahovih blagodati koje je podario ljudima na Zemlji, na što ukazuje niz kur’anskih ajeta. Allah, dželle šanuhu, kazao je: “i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začin je onima koji jedu” (El-Muminun, 20); “I činimo da izrasta i grožđe i povrće i masline i palme i bašče guste...” (Abese, 27–30)

Troje istraživača – Onica Le Gendre, Paul Breslin i David Foster, sa njujorškog Hunter Collegea, svoju studiju o učinku oleokantala na uništavanje ćelija raka objavilo je u stručnom časopisu Molecular & Cellular Oncology.

Njihova studija pokazala je da jedna tvar u sastavu ekstradjevičanskog maslinovog ulja ubija kancerogene ćelije, ne oštećujući zdrave ćelije. Ta tvar je oleokantal i odgovoran je za pomalo gorak okus maslinovog ulja.

Navedena studija pokazala je da kancerogene ćelije umiru vrlo brzo nakon tretiranja oleokantalom – u roku od 30 do 60 minuta.

Možda sada uviđamo zašto časni Kur’an potencira spomen ovog drveta. Uzvišeni Allah kaže: “Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim” (En-Nur, 35); “On čini da vam pomoću nje raste žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi – to je, zaista, dokaz za ljude koji razmišljaju.” (En-Nahl, 11)

U odvojenoj studiji, koju je proveo tim stručnjaka, predvođen naučnicom Amal Kaddoumi, na Univerzitetu u Louisiani rezultati su pokazali da oleokantal štiti nervne ćelije od oštećenja koje izaziva Alzheimerovu bolest. Istraživanje je pokazalo da oleokantal ima pozitivan učinak na smanjenje beta amiloida u mozgu. Istraživački tim otkrio je da oleokantal stvara enzime i proteine neophodne za uklanjanje beta amiloida iz mozga, odgovornih za nastanak Alzheimerove bolesti.

Rekao je Uzvišeni Allah: On je taj koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite jedite plodove njihove kad plod dadu, i podajte na dan žetve i berbe ono na šta drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike. (El-En’am, 141)

(Izvor: kaheel7.com/ar)

Tmine u oblacima

Možda ste se nekad čitajući ajet: “Ili kao kišni oblak s neba, u njemu tmine i grmljavina i sijevanje”, zapitali: pa, zar postoje tama, grmljavina i sijevanje u oblacima. Ovaj dio kur’anskog ajeta nedvojbeno nas upućuje na to. Ali, šta kaže nauka?

Naučnici su otkrili da atmosfera nebeskog tijela obuhvata oblake na veoma velikoj visini: iznad 10.000 metara. Otkrili su, također, da je središte tih oblaka konstantno mračno bez obzira na to da li je dan ili noć. U središtu ovih oblaka dešavaju se munje i gromovi koji nisu vidljivi sa Zemlje.

Stoga, možemo reći da nam Kur’an daje nevjerovatno precizan opis onoga što se dešava u tim oblacima, a što su naučnici otkrili tek krajem dvadesetog vijeka. 

(Izvor: kaheel7.com/ar)