Menu

Tematsko sakupljanje hadisa

Tema HadisČitanje 5 minuta

Prethodno smo govorili o važnosti sakupljanja svih puteva -- rivajeta jednog hadisa, te smo pored primjera naveli koristi koje ovaj korak (instrument) ima kao rezultat.

Nakon što smo sakupili sve puteve jednog određenog hadisa, neophodno je također da na jednom mjestu sakupimo sve hadise koji govore o jednoj temi. Mnogobrojne su koristi ovog postupka, a ovdje ćemo izdvojiti neke najvažnije.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan je da ljudima, pored poziva u islam, praktično pokaže kako se vjera shvata i živi. U mnogim događajima njegovog života sudjelovali su i njegovi časni ashabi, koji su nam pomno prenijeli i najsitnije detalje njegovog blagoslovljenog života. Tako o samo jednom događaju od ashaba možemo čuti različite predaje koje se međusobno nadopunjavaju, što je prva od koristi tematskog sakupljanja hadisa, jer nam daje uvid u kompletnu sliku jednog događaja.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike