Menu

Tematsko sakupljanje hadisa

Tema HadisČitanje 5 minuta

Prethodno smo govorili o važnosti sakupljanja svih puteva -- rivajeta jednog hadisa, te smo pored primjera naveli koristi koje ovaj korak (instrument) ima kao rezultat.

Nakon što smo sakupili sve puteve jednog određenog hadisa, neophodno je također da na jednom mjestu sakupimo sve hadise koji govore o jednoj temi. Mnogobrojne su koristi ovog postupka, a ovdje ćemo izdvojiti neke najvažnije.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan je da ljudima, pored poziva u islam, praktično pokaže kako se vjera shvata i živi. U mnogim događajima njegovog života sudjelovali su i njegovi časni ashabi, koji su nam pomno prenijeli i najsitnije detalje njegovog blagoslovljenog života. Tako o samo jednom događaju od ashaba možemo čuti različite predaje koje se međusobno nadopunjavaju, što je prva od koristi tematskog sakupljanja hadisa, jer nam daje uvid u kompletnu sliku jednog događaja.


Sakupljanje hadisa koji govore o jednoj tematici na jednom mjestu olakšava nam da razdvojimo vjerodostojne od nevjerodostojnih hadisa, te tako pojednostavimo proces analize teksta hadisa i izvlačenje šerijatskih propisa iz hadisa. Zatim, ovaj postupak omogućit će nam razumijevanje teksta hadisa, jer pored toga što jedan hadis može sadržavati objašnjenje onog o čemu govori, veoma je čest slučaj da se hadisi, koji govore o jednoj tematici, međusobno nadopunjuju i objašnjavaju.

Prilikom analize teksta hadisā i izvlačenja propisa iz njih, sakupljanje tematskih hadisa omogućit će nam da spoznamo zašto je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izrekao određeni hadis u datom trenutku, jer je razumijevanje povoda izricanja hadisā jedan od instrumenata koji je neophodno poznavati prilikom razumijevanja sunneta, a o kojem će se u nastavku posebno govoriti.

Pored ovoga, isto kao što sunnet može da pojasni kur'anske ajete, isto tako i sunnet može da pojasni sunnet, i to na sljedeći način:

• da pojasni ono što je sažeto;

• da općenito učini posebnim;

• da ograniči ono što je općenito;

• da pojasni ono što je nejasno.

Prikupljanje hadisa prema određenoj tematici olakšat će također utvrđivanje derogiranih i derogirajućih hadisa, kao i eventualnih grešaka teksta hadisa nastalih od određenih prenosilaca.

Primjer tematskog sakupljanja hadisa

Kako bismo na najslikovitiji način mogli da shvatimo važnost ovog postupka navest ćemo primjer poglavlja o obavljanju nužde. Naime, Ibn Hadžer el-Askalani u svom djelu Bulugul-meram (koje je prevedeno na bosanski jezik pod naslovom Vrhunac čežnje za šerijatskim dokazima) u ovom poglavlju navodi preko dvadeset hadisa koji se odnose na obavljanje nužde. Analizirajući spomenute hadise uvidjet ćemo da su oni dali jednu kompletnu sliku o tome na koji je način Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavljao nuždu, te čemu je na koncu podučio muslimane. U ovom poglavlju autor navodi hadise koji govore o adabima, pravilima, ulaska u nužnik, mjestima gdje je zabranjeno obavljati nuždu, dovama koje su preporučene da se uče, zaklanjanju, kao i čišćenju nakon obavljene nužde.

Da li se riječi/mišljenja ashaba i tabiina sakupljaju tematski?

Prije odgovora na pitanje iz podnaslova, neophodno je ukazati na to da se hadisi koji se pripisuju Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, od strane ashaba mogu podijeliti na dvije vrste:

• oni koji izravno ukazuju da su to riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao naprimjer da ashab kaže: "rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem" ili "čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže";

• oni koji indirektno ukazuju da su to riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a to je kada ashab kaže nešto što nije mogao znati a da ga o tome Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije obavijestio, a primjer za to jeste gajb, budući svijet, određeni događaji ili neki propisi.

Nakon prikupljanja tematskih hadisa neophodno je da istraživač prikupi riječi/mišljenja ashaba i tabiina kako bi upotpunio sliku o datom poglavlju. Riječi i mišljenja ashaba i tabiina olakšat će analizu spomenutih hadisa u datom poglavlju, jer će istraživač imati uvid i priliku da spozna na koji su način ashabi, generacija koja je živjela sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, shvatali njegove riječi. Pored međusobnog nadopunjavanja hadisā, riječi ashaba i tabiina u mnogo čemu će olakšati razumijevanje hadisā i izvlačenje propisa iz njih. Ovim bi se postupkom kompletirala slika o jednoj temi, te bi se umanjila mogućnost eventualnih grešaka prilikom izvođenja šerijatskih propisa iz hadisā.