Menu

Poslanikov sunnet je objava od Allaha

Tema AkidaČitanje 9 minuta

Uzvišeni Allah kaže: "On ne govori po hiru svome -- to je samo objava koja mu se obznanjuje." (En-Nedžm, 3--4)

U ovom ajetu Uzvišeni Allah pojašnjava nam da sve o čemu je govorio Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to nije govorio sam od sebe, već je govorio objavom, koja mu se obznanjuje od Njega Uzvišenoga.

Uzvišeni Allah kaže: "On je Onaj Koji je nekima poslao, između njih Poslanika, da im kazuje Njegove znake, i da ih očisti, i Knjizi i mudrosti ih nauči, premda su prije bili u očitoj zabludi!" (El-Džumua, 2)

Imam Šafija u vezi sa navedenim ajetima kaže: "U ovim ajetima Uzvišeni Allah ističe da su Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, objavljeni Knjiga i mudrost. Knjiga je Kur'an, a mudrost nije ništa drugo do hadis ili sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem." (Muhammed b. Idris eš-Šafii, Er-Risala, str. 78) Ovako je većina učenjaka shvatila riječ mudrost u navedenim ajetima.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike