Menu

Heroine cionističkih kazamata

Tema Žena muslimankaČitanje 7 minuta

Tokom dugog palestinsko-izraelskog sukoba, više od 16.000 palestinskih žena uhapšeno je i odvedeno u cionističke okupacione zatvore. Među tim zatvorenicama često se nalaze starije žene i maloljetne djevojke.

Period prve palestinske intifade, ustanka, koja je započela 1987. godine obilježila su hapšenja palestinskih žena: uhapšeno je oko 3.000 Palestinki. A u drugoj palestinskoj intifadi, ustanku, koja je izbila 2000. godine, uhapšeno je oko 900 Palestinki. Intenzitet hapšenja Palestinki smanjen je u perodu od 2009. do 2012. godine, s tim da su se hapšenja ponovo povećala početkom palestinske masovne pobune krajem 2015. godine i u julu 2017. godine, kada su izraelske okupacione vlasti zatvorile kapije blagoslovljene džamije Aksa. Broj zatvorenica koje su uhapšene od početka masovne pobune do prvog oktobra 2017. godine dostigao je oko 370 uhapšenih.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike