Menu

Teorija i praksa u životu ispravnih prethodnika

Tema Da'vaČitanje 0 minuta
● Rekao je Ebu Derda, radijallahu anhu: “Najviše čega se bojim na Dan obračuna jeste da mi se kaže: ‘Naučio si i saznao si, pa kako si se ophodio prema onome što si naučio i saznao?’” (Džamiu bejanil-ilm)