Menu

Allahovo lijepo ime El-Aziz

Tema AkidaČitanje 0 minuta
Allahovo lijepo ime El-Aziz spominje se u Kur’anu na 92 mjesta i uglavnom se navodi uz druga Allahova lijepa imena.