Menu

U Dijaspori je snaga

Tema Ummet danasČitanje 10 minuta

Bosna i Hercegovina ima veoma brojnu i jaku dijasporu u odnosu na ukupan broj stanovnika, naročito ako uzmemo u obzir sve one koji su i prije zadnje agresije napustili BiH i bili primorani da se nastane negdje drugo. Poznato nam je da samo u Turskoj živi više od pet miliona onih koji vode porijeklo iz BiH, a među njima je veliki broj onih koji su do dana današnjeg uspjeli da očuvaju bosanski jezik i običaje. Mnoge zemlje jaku dijasporu smatraju svojom snagom, jer dijaspora je put priliva sredstava u matičnu zemlju, potencijalna snaga lobiranja za interese svoje zemlje i način da se više čuje i sazna u svijetu o samoj zemlji.


Moramo da prestanemo da osuđujemo ljude zbog odlaska iz BiH, nego treba da pravimo takvu atmosferu u državi da ljudi jednostavno nemaju potrebu da odu iz svoje domovine. Ipak, ukoliko neko želi da ode kako bi se obrazovao, usavršavao ili želio da zaradi kapital da bi mogao da realizira neku svoju poslovnu ideju, taj potencijal treba kvalitetno da iskoristimo u interesu domovine i našeg naroda.

Svjedočimo teškoj situaciji koja je zadesila mnoge zemlje i narode zbog pandemije uzrokovane širenjem virusa korona i dobro osjetimo odsustvo naše dijaspore koja svake godine za vrijeme odmora i raznih praznika veoma dobro osvježi našu ekonomiju i bude dobar vjetar u leđa našoj privredi. Ovo treba da nam bude dobra lekcija za politiku odnosa prema našoj dijaspori. Kao i u mnogim drugim pitanjima u našim institucijama, i pitanje odnosa prema dijaspori nije riješeno i mnogo je problema, stoga nam je jasno da institucije to neće riješiti ukoliko se ne aktivira nevladin sektor i u saradnji sa našom dijasporom ne počne da vrši pritisak na institucije da popravljaju ono što se treba popraviti. U tom smjeru i želja mi je da se dotaknem nekoliko stvari koje su bitne kada je u pitanju naša dijaspora.

Radi očuvanja naše domovine kao suverene i nezavisne države i u cilju njene zaštite od sila zla koje već nekoliko stotina godina ostavljaju krvave tragove na ovim prostorima, neophodno je da uradimo sljedeće:

• NVO unutar BiH treba da ostvari dobre kontakte sa NVO naše dijaspore i da na taj način počinje graditi i jačati jedinstvo bošnjačkog safa. I jedan i drugi nevladin sektor ne smije sebi dozvoliti da potpadne ni pod utjecaj jedne institucije, kako bi ostao nezavisan i korigirajući faktor kako politici tako i drugim vladinim institucijama. Tu neovisnost lakše je graditi u dijaspori zbog toga što tamo žive ljudi koji su materijalno neovisni i na koje nisu u mogućnosti da vrše pritisak kako političke partije, tako i bilo koje institucije, a zemlje u kojima žive pravno su uređene i ne dozvoljavaju bilo kakva mešetarenja izvana.

• Raditi na tome da se Bošnjaci, koji se odluče da uzmu državljanstvo druge zemlje, ne odriču državljanstva BiH, kako bi zadržali pravo da budu učesnici u biranju vlasti. Potrebno nam je da NVO bude lider u aktiviranju Bošnjaka da glasaju za one pojedince koji se istinski bore za domovinu, ne preferirajući striktno samo jednu političku opciju, jer je dokazano da svaka od njih daje prednost partiji u odnosu na interese naroda i države.

• Konstantno, tokom cijele godine, mladim naraštajima koji se rađaju i odrastaju van granica BiH prenositi znanje o našoj vjeri, jeziku, historiji i kulturi. Veoma je bitno da svi oni vrlo dobro poznaju dešavanja vezana za zadnju agresiju na BiH, kako bi mogli da se suprotstave mračnim silama koje uporno rade na tome da zataškaju pravu istinu. Uporedo s tim treba raditi na osvještavanju drugih naroda o opasnosti četničke ideologije koja je u proteklom periodu iza sebe ostavila zločine ogromnih razmjera. Isto tako ne smije se dozvoliti da se zaboravi zadnja agresija na BiH i ono što su uradile četnička i ustaška ideologija.

• Stalno i strategijsko lobiranje širom svijeta za interese BiH i Bošnjaka koji su u najnezahvalnijem položaju. Vrlo je važno da svijet potvrdi i prizna sve zločine i genocide koji su se desili, kao i da se izvrši pritisak na međunarodnom nivou po pitanju usvajanja zakona o zabrani negiranja genocida.

• Uporno raditi na proganjanju i procesuiranju zločinaca.

• Lobirati i raditi na ukidanju Republike Srpske, kao ploda genocidne ideje i njenog čuvara. Uz to lobirati da se uklone sve mračne sile koje rade protiv interesa Bosne i Hercegovine. Neprestano raditi da se iz političkih procesa uklone svi oni koji na bilo koji način rade protiv interesa BiH zagovarajući otcjepljenje dijelova njene teritorije, kao i onih koji podržavaju uplitanje u političke tokove susjednih zemalja koje su bile upletene u agresiju na Bosnu i Hercegovinu.

• Raditi na uspostavi akademije za lidere gdje bi se nadarena djeca pripremala da preuzmu odgovorne funkcije u Bosni i Hercegovini, a koja bi bila visoko moralne osobe koje bi radile na uklanjanju korupcije i svih pojava koje na bilo koji način štete interesima države Bosne i Hercegovine.

• Zajedničkim snagama raditi na promociji bosanskih proizvoda širom svijeta, kako bi se time povećao izvoz i ujedno ojačala bosanska ekonomija. Na tom polju mnogo mogu da urade bosanski biznismeni preko svojih firmi koje su osnovane i koje rade u drugim državama.

• Podsticati naše biznismene koji imaju svoje biznise širom svijeta da ulažu u BiH, naročito u povratničkim mjestima kako bi se podstakao povratak mladih ljudi u ta mjesta, a uporedo s tim napraviti jaku konkurenciju uvozu iz zemalja koje su bile upletene u agresiju na BiH, a koje se nerijetko upliću u unutarnja dešavanja u BiH i time remete harmoniju života i suživota.

Dijaspora je svijetla tačka

Mnogo bi se moglo ovako taksativno nabrajati šta bi sve bilo dobro da se uradi za interes naše domovine, jer su to stvari jasne većini građana BiH, onih koji iskreno žele dobro našoj zemlji.

Pored svih navedenih stvari potrebno je prije svega napraviti urede koji bi se borili za interese naše dijaspore unutar naše domovine. Dijaspora je svijetla tačka, ono u što ulažemo veliku nadu jer je daleko od političke ruke koja od poslije agresije guši patriotske snage i domoljube pokušavajući da od njih napravi partijske poslušnike. Svjesni smo da su partije sredstvo da se organizira politički život, ali one nikako ne smiju biti cilj.

Naša dijaspora, uz potencijal i mogućnosti, u stanju je da uradi mnogo toga. Širom svijeta mi imamo veliki broj mladih školovanih i sposobnih ljudi, dokazanih stručnjaka, uspješnih biznismena, koji mogu da unaprijede određene procese unutar BiH, i da na taj način pomognu onim pojedincima koji godinama rade na tome. Mnogi od naših ljudi u dijaspori uspjeli su da se aktiviraju i budu društveno korisni u državama u kojima borave i žive, i ta njihova iskustva mogu biti od velike koristi aktivistima unutar BiH.

Ubijeđeni smo da je za sve potrebno mnogo truda, ali jedini način da bi se nešto popravilo jeste da se radi na tome. Svakim danom gledamo nastojanja i zagovaranja da se izvrši podjela BiH, gdje se javno ispoljavaju genocidne ideje, gdje se ponovo prijeti ratovima, klanjima i silovanjima. Ne činiti ništa da se spriječe takve pojave jedan je vid odgovornosti, jer se to sve odvija na naše oči javno.

Pogrešno je da se oslanjamo na neke druge sile ili prijateljske države da riješe naše probleme. Neki nisu u stanju, a neki neće biti zainteresirani ukoliko ih mi ne zainteresiramo. Svijet će nas cijeniti onda kada u nama vidi snagu i volju da sačuvamo domovinu i da smo spremni na tom putu da uložimo maksimalan trud i da žrtvujemo mnogo toga. Da bismo uspjeli da sačuvamo ono što imamo, a domovina može biti samo jedna, prinuđeni smo da uložimo mnogo veći trud da bismo spriječili one koji pokušavaju da je unište. A gledamo svaki dan koliko su uporni u tome i kako prave saveze i paktove da bi u tome uspjeli. U nekim situacijama lakše je djelovati izvana lobirajući i na drugim stranama zbog komplicirane političke situacije iznutra. Nekada je izvan domovine lakše reći neke stvari nego u njoj.

Jednostavno rečeno, što više pritisaka dolazi sa više strana, veća je mogućnost da se neke stvari pokrenu. Sjediti i šutjeti i biti nijemi posmatrač neće nam mnogo pomoći, a sigurno neće riješiti postojeću problematiku, nego združeno, strategijsko i dobro organizirano djelovanje može da urodi plodom, u protivnom možda ćemo propustiti prilike koje nam se sada nude, a možda bi nam to mogla biti posljednja šansa.