Menu

U okrilju ramazanskih blagodati

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AkidaČitanje 11 minuta

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.


Mjesec velikog dobra

Ramazan je mubarek mjesec, mjesec sveopće dobrote i dobročinstva, najbolji mjesec, mjesec Allahove milosti, blagoslova, oprosta i spasa od džehennemske vatre, mjesec u kojem Allah prima dove, smanjuje se griješenje, a dodatno nagrađuju dobra djela.

Uzvišeni Allah kaže: “U ramazanu je počelo objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima, jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra od zla” (El-Bekara, 185); “O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili” (El-Bekara, 183). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska vrata, a zatvore se džehennemska i šejtani se stavljaju u okove.” (Buhari i Muslim); “Pet propisanih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana brišu grijehe koji se počine između njih ukoliko se ne počine veliki grijesi” (Muslim); “Ko isposti ramazan, vjerujući u Allaha i očekujući od Njega nagradu, bit će mu oprošteni prošli grijesi” (Buhari i Muslim), a u drugoj verziji ovog hadisa navodi se: “Ko provede ramazanske noći u ibadetu...” (Buhari i Muslim); “Kad nastupi prva noć ramazana, šejtani i nepokorni džini povežu se u okove, pozatvaraju se sva vrata Džehennema, i nijedna se ne otvore, a pootvaraju se sve džennetske kapije, i nijedna se od njih ne zatvori. Tada glasnik poviče: ‘O ti koji žudiš za dobrom, pohrli! A ti koji žudiš za zlom, zastani!’ Uistinu Allah oslobođa ljude od Vatre i to svake noći ramazana!” (Tirmizi i Ibn Madža, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim); “Neka je ponižen onaj koji dočeka ramazan pa prođe, a on u njemu ne zasluži oprost grijeha” (Tirmizi, Albani ga je ocijenio vjerodostojnim).

Posebna nagrada za ibadet u ramazanu

Post je izvanredan i posebno vrijedan ibadet za koji Allah posebno nagrađuje i kaže da post pripada samo Njemu: “Uzvišeni je Allah rekao: ‘Sva djela sina Ademovog pripadaju njemu, osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem.’” U drugoj predaji kaže se: “Za svako djelo čovjek će biti višestruko nagrađen: svako dobro djelo nagrađuje se deseterostruko, pa sve do sedam stotina puta. Uzvišeni Allah kaže: ‘Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem. Moj rob ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!’” (Buhari i Muslim). Ebu Umama, radijallahu anhu, tražio je od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga uputi na djelo koje će ga uvesti u Džennet, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to rekao: “Drži se posta, jer, njemu ništa nije ravno.” (Nesai, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.)

Mjesec sabura

Ramazan je mjesec sabura, strpljenja, a nagrada za sabur je Džennet. Uzvišeni Allah obećao je onima koji sabure posebnu, neograničenu i veličanstvenu nagradu. Rekao je Uzvišeni: “...samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni” (Ez-Zumer, 10); “O vi koji vjerujete, tražite sebi pomoći u strpljivosti i namazu! Allah je, doista, uz strpljive” (El-Bekara, 153). Rekao je Mudžahid, jedan od imama druge generacije muslimana u tefsiru: “Pod saburom se u ovom ajetu aludira na post.” (Tefsirul-Begavi, Tefsiru Ibni Kesir)

U hadisu se kaže: “Posti mjesec strpljivosti i uz to po tri dana u svakom mjesecu, to odagnava iz prsa mržnju (također: obmanu, vesvese, srdžbu, bijes; op. a.)” (Ahmed, Musned; Sahihut-tergib). Mjesec sabura je ramazan.

Prema ovom mišljenju, spomen posta i namaza u ovom hadisu je prikladan, jer post suzbija strasti i prohtjeve, i podstiče na skromnost, kao što namaz odvraća od razvrata i od svega što je ružno, i u njemu se uči Kur’an koji podsjeća na ahiret. Ramazan ovo sve obuhvata, i sabur, i povećanje dobrovoljnih namaza, dova... (Vidjeti: Tefsirul-Kurtubi). A i post objedinjuje sve tri vrste sabura: strpljivost u pokornosti, strpljivost u ostavljanju grijeha i strpljivost na životnim problemima i izazovima.

Borba protiv nefsa

Hafiz Ibn Redžeb, rahimehullah, rekao je: “Vjernik u ramazanu vodi dvije vrste borbe protiv svoga nefsa: danju vodi borbu sa sobom da upotpuni post, a noću da upotpuni kijam, namaz. Onaj koji vodi obje borbe i izvršava ono što je obaveza u tom pogledu, pokazujući strpljenje u tome, bit će bez računa nagrađen.” (Letaiful-me'arif).

Mjesec bogobojaznosti

Mjesec ramazan je mjesec odgoja na takvaluku, štaviše, cilj propisivanja posta jeste postizanje takvaluka – bogobojaznosti. Rekao je Uzvišeni Allah: “O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili” (El-Bekara, 183). Značenje takvaluka je da Allahov rob između sebe i Allahove srdžbe i kazne stavi štit čineći naređeno i kloneći se zabranjenog. Takvalukom se postiže Allahova bliskost, Njegova ljubav, zaštita, milost i počasti, Njegovo čuvanje, olakšava se svaki posao, postiže se oprost grijeha, i povećanje nagrade, ostvaruje svako dobro i sreća na oba svijeta. Postom musliman razvija osjećaj da ga Allah posmatra i nadzire, i odgaja se da čini djela iskreno, radi Allaha, i uči se suzdržavati se od harama. U hadisu se kaže: “Ko ne ostavi ružan govor i postupanje po njemu, pa Allahu nije potrebno ni da ostavlja svoju hranu i piće!” (Buhari)

Omer b. Abdulaziz, rahimehullah, rekao je: “Nije bogobojaznost postiti danju, ili klanjati noću, niti izvršavati oboje. Bogobojaznost je ostavljanje i napuštanje onoga što je Allah zabranio i izvršavanje onoga što je Allah naredio, a ko dobije neko dobro nakon toga, pa to je dobro nad dobrom!” (Bejheki, Ez-Zuhdul-kebir)

Post pomaže u samokontroli

Post pomaže muslimanu da se samokontrolira, čuva svoje organe, obuzda prohtjeve, suzbije šejtanov utjecaj, savlada srdžbu, saburi na uznemiravanju ljudi, čisti svoju dušu od loših osobina, nemoralnosti i drugih bolesti srca. Post je sredstvo za postizanje moralne čistoće i neporočnosti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Post je štit, pa kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružno i neka ne galami. Ukoliko ga neko bude vrijeđao ili napadao, neka mu kaže: ’Ja postim!’” (Buhari i Muslim). Post je na dunjaluku štit i prepreka na putu griješenja, jer obuzdava prohtjeve i jača samokontrolu, a na ahiretu štiti od Vatre, jer je gasio i suzbijao strasti i prohtjeve, koji su oružje šejtana protiv nas. (Menavi, Fejdul-kadir)

Koristi posta su mnogobrojne i veoma teško ih je pobrojati i on ima začuđujući efekat u očuvanju zdravlja srca i svih dijelova tijela, vraća ono što su prohtjevi od njega oduzeli, on je najbolja potpora takvaluka. (Ibn Kajjim, Zadul-mead)

Post nam pomaže da budemo bolji

Ako se postigne i upotpuni takvaluk, njegovi tragovi neminovno se vide na djelima, pokoravajući se Allahu, čuvajući se od harama, zadovoljstvom Allahovom odredbom, sabureći na iskušenjima, zahvaljujući Mu na Njegovim blagodatima, istinoljubivošću i u riječima i u djelima. Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, rekao je: “Kada postiš, neka posti tvoj sluh, pogled i jezik od laži i grijeha. Neka se na tebi primijeti dostojanstvo i smirenost. I nemoj da ti dani kada postiš i ne postiš budu isti.” (Ibn Ebu Šejba, Musannef)

Mjesec tevbe – pokajanja

Ramazan je mjesec iskrene tevbe, potpunog okretanja Allahu, tako da se ostave grijesi i loša djela, osjećajući grižnju savjesti i kajanje za počinjene grijehe, donoseći čvrstu odluku da se neće vratiti griješenju. A ako se radi o pravima ljudi, onda, također, vraćanje uzetog i uzurpiranog njegovu vlasniku, uz traženje halala. Kaže Uzvišeni: “l svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste uspjeli” (En-Nur, 31). Prilike su pogodne za tevbu, otvore se džennetska vrata pokajnicima, džehennemska se vrata zatvore, a šejtani se povežu u okove, a glasnik doziva: “O ti koji tražiš dobro, požuri!” I mogućnost oslobađanja od Vatre je otvorena onima koji hoće da to postignu. Iako je tevba obavezna u svakom vremenu i za svaki grijeh, ona je u ramazanu još preča i obaveznija, jer se u ovom mjesecu spuštaju Allahova milost i blagoslov, i u njemu je obećan oprost grijeha. Ko ne postigne ove blagodati u ovom mjesecu, pa kada će?! Ko ne traži Allahov oprost u njemu, pa kada će?! Ko ne zasluži blagodati ovog mjeseca, taj je lišen istinskih blagodati!

Mjesec Kur’ana

Ramazan je mjesec Kur’ana. U njemu je objavljen, u Noći kadr: “Mi smo ga objavili u Noći odredbe” (El-Kadr, 1); “Mi smo je objavili u Blagoslovljenoj noći, i Mi, doista, upozoravamo” (Ed-Duhan, 3). Jedan od najvrednijih ibadeta u ramazanu je učenje Kur’ana, u kojem trudbenici treba da ulože svoj trud, i danju i noću: “One koji se budu radi Nas borili, Mi ćemo, sigurno, putevima Našim uputiti, a Allah je, zaista, s onima koji dobra djela čine!” (El-Ankebut, 69). Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najdarežljiviji od svih ljudi, a najdarežljiviji je bio u ramazanu kada se svake noći s njim sastajao Džibril, koji ga je tada podučavao Kur’anu. Kada bi se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, s njim sastao, uistinu je bio darežljiviji od blagog vjetra” (Buhari i Muslim). Imam Zuhri, rahimehullah, rekao je: “Ramazan je mjesec učenja Kur’ana i dijeljenja hrane.” (Letaiful-mearif)

Ramazan je predivna prilika da se vjernik vrati Kur’anu, čitajući ga, proučavajući, duboko razmišljajući o značenjima ajeta da bi se na njihovim temeljima odgojio i oplemenio najljepšim vrlinama.

Ovo su samo neke od blagodati mubarek ramazana, tu je mnoštvo drugih: zikrullah – spominjanje Allaha, dova postača, koja je primljena, sadaka, koja povećava nafaku, održavanje i jačanje i rodbinskih i bratskih veza, jer zajedno postimo i iftarimo, zajedno teraviju klanjamo... Blago se onome koji iskoristi ramazan i zasluži njegove blagodati! Blago se njemu, blago se njemu i sretan li je!

Autor: Muhammed Salih el-Munedždžid, hafizehullah

Priredio i prilagodio: Adnan Fetić, prof.