Menu

U susret mubarek mjesecu ramazanu

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AkidaČitanje 13 minuta

Mubarek, blagoslovljeni mjesec ramazan, mjesec neprestanog bereketa, blagoslova, velikog dobra i plemenitih blagodati već nam se uveliko približio. Željno i s velikom radošću muslimani dočekuju mjesec ramazan, i posebnu pažnju posvećuju dočeku ovog mjeseca, koji je Allah Uzvišeni nad drugim mjesecima odlikovao nebrojenim odlikama, počastima i blagodatima. Onaj koga je Allah, džellešanuhu, poživio i počastio da ga doživi, darovan je veličanstvenom blagodati, jer time mu je omogućeno da stekne mnoge sevape i dobra u ovoj veličanstvenoj mubarek sezoni, sezoni pokornosti i imana, i približavanja Milostivom.


Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najava dolaska ramazana

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi drugovi radovali su se dolasku mjeseca ramazana i radosno nagovještavali njegov dolazak. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kaže: "Kad je nastupio mjesec ramazan, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: 'Došao vam je mjesec ramazan, mubarek mjesec. Allah vam je naredio da u njemu postite. U njemu se otvaraju vrata Dženneta, a zatvaraju vrata Džehennema. U njemu se šejtani pozatvaraju. U njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno njezino dobro, taj je, zaista, uskraćen.'" (Nesai, Sunen, 2106; Ahmed, Musned, 7148. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u djelu Sahihut-tergib, 999.)

Riječi: "Došao vam je mjesec ramazan..." radosni su nagovještaj i čestitka povodom dolaska ramazana. Došao vam je mjesec ramazan, a vi ga dočekujete u zdravlju, u sigurnosti, imanu i islamu. Ili, ako niste u takvim uvjetima, to je razlog više, u svakom slučaju, da tu sezonu blagodati iskoristite, vraćajući se Allahu, čineći Mu ibadet, i udaljavajući se od svega što je On zabranio. Ove Poslanikove riječi pokreću srca, pozivaju nas da se pripremimo da dočekamo dragog gosta, ugostimo ga na najljepši način i damo mu njegovo pravo. Pod pripremom za ramazan podrazumijeva se prije svega duševna priprema, jer on kao što brzo dođe, tako isto brzo ode i prođe. Treba da pripremimo sebe za ibadet, za činjenje dobrih djela, za sve ono što će nam donijeti sreću i radost na Danu susreta sa našim Gospodarom, džellešanuhu.

Vrste ljudi u pogledu dočeka ramazana

• Neki ljudi dočekuju ramazan tako što se pripremaju kako da se zabave u ramazanu, kako da uprazno potroše vrijeme u igri i zabavi. I tako ovo dragocjeno vrijeme protraće u nešto beskorisno, a često i u nešto štetno.

• Ima ljudi koji dočekuju ramazan tako što požure na pijace i u markete da kupe razne vrste hrane i jela. Tako neki nagomilaju bespotrebno hrane, posebno oni koji su skloni rasipništvu. To dovede do toga da se neki prejedaju, a sa druge strane puno hrane pripremljene za iftare ili sehure bude bačeno. Allah da nam je na pomoći!

• Opet među ljudima ima onih koje je Allah počastio, uputio i usmjerio ka tome da se pripreme ispravno za ramazan. Pripreme se duhovno, razmišljaju o ramazanu, kako da ga iskoriste što bolje, koje sve dobro mogu učiniti. Rasporede svoje vrijeme za učenje Kur'ana, za zikr, za noćni namaz, za sadaku, pomaganje potrebnih, vrijeme za druženje sa učenim ljudima, kružoke znanja. I tako ispravno ispune svoje vrijeme.

• Nekim dobrim Allahovim robovima malo je da ramazan traje mjesec dana koliko su motivisani da čine dobro, koliko su im velike ambicije i kakve su sebi pripremili projekte kroz koje žele se približiti Allahu i postići što više sevapa u pokornosti Uzvišenom.

• Ima i ljudi koji ramazan dočekuju kao i svaki drugi mjesec, i takvima ramazan prođe kao svaki drugi mjesec. Čak i noć za koju je u Kur'anu rečeno da je bolja od hiljadu mjeseci, Noć kadra, prođe im kao svaka druga noć. A, to je ogroman gubitak i strašna propast, koju musliman i muslimanka sebi ne smiju dopustiti. Potrebno je da se lijepo pripreme za ramazan, najljepše dočekaju i ugoste dragog i plemenitog gosta, da budu od onih koji su istinski dostojni ovog mjeseca.

O ti koji žudiš za dobrom, požuri!

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kad nastupi prva noć ramazana, šejtani i nepokorni džini povežu se u okove, pozatvaraju se sva vrata Džehennema, i nijedna se ne otvore, a pootvaraju se sve džennetske kapije, i nijedna se od njih ne zatvori. Tada glasnik poviče: 'O ti koji žudiš za dobrom, požuri! A ti koji žudiš za zlom, zastani!' Uistinu Allah oslobođa ljude od Vatre, i to svake noći ramazana.'" (Tirmizi, Sunen, 682; Ibn Madža, Sunen, 1642. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u djelu Sahihul-džami, 759.)

Razmislimo o ovim riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: " O ti koji žudiš za dobrom, požuri!" Dočekao si sezonu dobra, pokornosti Allahu, pa požuri! Požuri, žurno, prioni na rad! Budi onaj koji je jedva dočekao mubarek ramazan iz žudnje da ga što više iskoristi. A čuvaj se, i opet, čuvaj se da propustiš tu divnu priliku koja ti je data, vrijeme veličanstvenih dobiti i uspješne trgovine sa Allahom. Jer, ako je propustiš, neće se vratiti. A nakon toga rekao je: " A ti koji žudiš za zlom, zastani!", tj. onaj ko traži zlo, ko osjeća poriv za činjenjem zla, ne smije sebi dopustiti da nastavi tim putem, da nastavi sa griješenjem, sa svojom zabludom u ovom plemenitom i mubarek mjesecu. Ako u ovom plemenitom mjesecu neće sam sebe pokrenuti ka vraćanju Allahu, tevbi, kajanju za grijehe, onda kada će?! Ovo je jedinstvena i idealna prilika koja se pruža svim nemarnim i zavedenim da se pokaju i vrate Allahu. Ako se ne preispita i ne nađe snage za pokajanje, za vraćanje Allahu, u ovoj mubarek sezoni, onda kad će?! U nastavku kaže: "Uistinu Allah oslobođa ljude od Vatre, i to svake noći ramazana", dakle Allah svake noći neke ljude oslobađa od Vatre. Svaki musliman i svaka muslimanka čeznu da postignu taj golemi uspjeh, da budu oslobođeni od Vatre. Allah nas sačuvao od nje! Razmislimo o sljedećem: Kad se u nekom marketu najavi nagradna igra, da će se svakog dana dijeliti određene vrijedne nagrade, novac itd., vidimo narod koji pohrli na ta mjesta, potrudi se da čim prije dođe u taj market, izgara da dobije tu nagradu. A kada su u pitanju ahiretske nagrade i vječni uspjesi, vidimo pomanjkanje ambicija, volje i truda. Musliman i muslimanka koji čitaju riječi našeg voljenog Resula: "Uistinu Allah oslobođa ljude od Vatre, i to svake noći ramazana", treba da čeznu, trude se i izgaraju da budu od onih koji će biti sačuvani Vatre, treba da mole Allaha, džellešanuhu, da ih učini od njih, da požure Allahu da postignu ovu golemu nagradu.

Ramazan, mjesec sabura

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Postiti mjesec sabura i uz to po tri dana svakog mjeseca ravno je cjeloživotnom postu." (Nesai, Sunen, 2408; Ahmed, Musned, 7567. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ramazan je nazvao mjesecom sabura, što ukazuje na to da se muslimanu i muslimanki pruža prilika da u ramazanu sebe nauče i navikavaju da saburi. I to na sve tri vrste sabura: strpljivost na pokornosti, strpljivost na ostavljanju grijeha i strpljivost na životnim nedaćama i izazovima. Allah bez računa nagrađuje one koji saburaju, a ramazan je jedan od najvećih perioda sabura. Od početka ramazana navikavamo se na sabur: sabur na pokornosti, ibadetu, zikru, učenju Kur'ana, namazu, postu i drugim vrstama Allahu ugodnih djela koja nam je naredio. Kao što se navikavamo i na ostavljanje griješenja Allahu, jer ostavljamo i dozvoljene stvari, hranu i piće itd., na tome saburimo iz pokornosti Allahu, džellešanuhu. Pa, ako pokažemo sabur u pogledu ostavljanja dozvoljenih stvari, i to sve iz razloga što nam ih je Uzvišeni zabranio u danima posta, onda trebamo biti još više svjesni da nam je Uzvišeni neke stvari zabranio tokom cijelog života. Kao što iz bogobojaznosti saburimo na ostavljanju hrane i pića u danima ramazana, treba isto i da nam to bude vodilja kako da saburimo i da se sustežemo od griješenja Allahu i činjenja harama -- iz straha od Njega Uzvišenog, a u svemu tome samo je dobro za nas. Otuda postaču ne dolikuje, što ćemo često vidjeti, da prilikom iftara prvo zapali cigaretu, koja je štetna za njega, na koju rasipa svoj imetak, u kojoj nema nikakve koristi, i koja predstavlja griješenje prema Allahu Uzvišenom. Ramazan treba biti period kad će povesti borbu sa sobom da ostavi tu ružnu naviku i hrđavo djelo. Isto kao što u toku danu saburi i ne uzima cigaretu, to treba da mu bude vodilja da tako potpuno ostavi konzumiranje cigareta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Postač ima dvije radosti: kada iftari, raduje se svome iftaru, a kada susretne svoga Gospodara, obradovat će se svome postu" (Buhari, Sahih, 1771; Muslim, Sahih, 1945). Stoga ne dolikuje da se radost iftara ogleda u griješenju Uzvišenom Gospodaru, neće nam to donijeti radostan susret s Njim. A i trećoj vrsti sabura, strpljivosti na životnim problemima i izazovima, učimo se u ramazanu. Ostavljanje hrane i pića, kojih je svaka duša željna i potrebna, u danima ramazana, kao i obuzdavanje strasti i sustezanje od tjelesnih uživanja, pomažu da se navikavamo i na ovu vrstu sabura. Mjesec ramazan nosi sa sobom velike lekcije iz sabura za nas. Time dobra, blagodati i koristi ovog mjeseca nisu ograničeni samo na ovaj mjesec, nego bereket i blagodati ovog mjeseca u životu muslimana i muslimanke traju i nakon njega i tokom cijelog života. U ovom mjesecu nauče se i naviknu na sabur, sa njim žive u ramazanu. A ako se ne okite saburom u njemu, pa kada će?! Zato je važno ovom pitanju posvetiti pažnju u ramazanu.

Mubarek mjesec

U citiranom hadisu kaže se: "Došao vam je mjesec ramazan, mubarek mjesec." Sve navedene odlike i blagodati ovog mjeseca, a i mnoge druge, ukazuju na to da je ramazan mubarek mjesec. Svaki trenutak, svaki momenat, u ovome mjesecu je mubarek, blagoslovljen. Ramazan je ispunjen bereketom, ogromnim dobrom i blagodatima od prvog do zadnjeg dana.

Radujmo se dolasku mubarek mjeseca ramazana, pripremajmo se za njega, imanski, duhovno, dočekajmo ga na najljepši način, dočekajmo ga iskrenom tevbom i kajanjem za naše grijehe i propuste, iskoristimo svaki njegov trenutak u dobru i Allahu ugodnim djelima, jer "ko isposti ramazan vjerujući u Allaha i očekujući od Njega nagradu, bit će mu oprošteni grijesi koje je počinio" (Buhari, Sahih, 2014; Muslim, Sahih, 760). Posebno, uz post, posvetimo vrijeme namazu, čuvajmo ga, upotpunjujmo ga po uputi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. A, odvojimo vremena i za zikr i učenje Kur'ana. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je: "Koji postači imaju najveću nagradu?", pa je odgovorio: "Oni koji najviše Allaha spominju." (Ahmed, Musned, 15614; Taberani, El-Kebir, 16812. Albani ga je ocijenio daifom, slabim, u djelu Daifut-tergib vet-terhib, 906.)

Na kraju upućujemo dovu koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovarao prilikom viđenja mlađaka, odnosno na početku hidžretskog mjeseca: "Allahumme ehlilhu alejna bil-emni (jumni) vel-imani ves-selameti vel-islami! Rabbi ve Rabbukallahu! -- Allahu, podari da, kad god nam se on pojavi, budemo u znaku sigurnosti (bereketa) i imana, mira, zdravlja i islama. Moj Gospodar i tvoj Gospodar (mjeseče) jeste Allah!" (Ahmed, Musned, 1397; Tirmizi, Sunen, 1730. Šuajb el-Arnaut i drugi valorizatori Musneda ocijenili su ga hasenom, dobrim, a Albani, Tahridžul-Kelimit-tajjib, 162, ocijenio ga je vjerodostojnim zbog mnoštva puteva koji ga pojačavaju.)

(Izvor: Ve džae šehru ramadan)

Autor: Šejh Abdurrezak b. Abdulmuhsin el-Bedr, hafizehullah

Priredio: Adnan Fetić, prof.