Menu

Ubjeđenja i izrazi koje moramo mijenjati

Pripremio Adis Memić, prof.
Tema Da'vaČitanje 3 minute

Često čujemo da neko kaže: "Niko se 'otud' nije vratio!"

Pod riječju "otud" misli se nakon smrti, s onog svijeta. Ova izjava veoma je zastupljena u našoj domovini i šire. Koristi se u situaciji kada se opisuje postojanje Dženneta ili Džehennema, kao i u situaciji kada nekoga upozoravamo na određeni grijeh, kako nas za to djelo čeka kazna. U ovoj izjavi istovremeno se negira i nagrada i kazna, negira se život poslije smrti, što je jako opasno za čovjekovo vjerovanje.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike