Menu

Slanje novca za klanje kurbana u druge zemlje

Pripremio Abdullah Nasup
Tema Ummet danasČitanje 9 minuta

Uzimajući u obzir novonastalu pojavu u vezi sa ibadetom klanja kurbana, koja se najviše uvukla među muslimane koji žive izvan islamskih sredina, kao što su naprimjer muslimani Balkana koji žive u zapadnoj Evropi, odlučili smo po ovom pitanju da prenesemo mišljenje šejha Usejmina, rahmetullahi alejhi. Naime, radi se o zapostavljanju klanja kurbana u mjestu boravka i slanju novca za klanje kurbana u druge zemlje. Imajući u vidu da je Kurban-bajram pred nama, smatramo vrlo korisnim da se upoznamo sa ispravnim poimanjem ovog propisa, kako bismo imali dovoljno vremena da dobro razmislimo i ispravimo svoje shvatanje, te da ispravno postupimo u izvršavanju ovog uzvišenog ibadeta.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike