Menu

Učenje hadisa napamet

Tema Ummet danasČitanje 8 minuta

Ove godine učesnik u spomenutom programu hafiza hadisa u Mekki, u ogranku muttefekun alejhi, bio je mladi hafiz Abdullah Porča koji nas je prije dvije godine obradovao stjecanjem idžazetname i seneda u Kur'anu, o čemu smo svojevremeno pisali. Naime, hafiz Abdullah uspio je položiti napamet usmeno i pismeno sa najvišim ocjenama od strane stručne komisije i pohvalama voditelja programa šejha Jahje sve hadise muttefekun alejhi koje prenose Buharija i Muslim u svojim sahihima. Pored toga, dobio je cjelokupni program koji je posebno priređen za hafize hadisa kojeg može prenositi na kandidate koji pokažu kvalitet i zainteresiranost. To je za sve nas vrijednost koja se ne može procijeniti. Svakako da je to na prvom mjestu Allahova blagodat koja zahtijeva veliku zahvalnost Uzvišenom Gospodaru, a nakon toga trud koji se uloži od strane hafiza hadisa kao i rezultat odgoja i usmjerenja roditelja i posebnog programa obrazovanja. Hafiz magistar Muhammed Porča, otac hafiza Abdullaha, kao i njegov otac hafiz Fadil, muhaffiz svih u porodici, imali su veliki utjecaj, sa Allahovom pomoći, u postizanju ovakvih izvanrednih rezultata i fascinantnog uspjeha. Neka ih Uzvišeni Allah sve nagradi najljepšom i najvećom nagradom i pomogne, podrži i zaštiti u nastavku širenja naše izvorne nauke.


Od vremena dolaska islama u naše krajeve hifzu (učenju napamet) Kur'ana pridaje se posebna pažnja i sa velikim poštovanjem prilazi se Allahovoj Knjizi. Hafizima Kur'ana pripada posebno mjesto i priznanje i od njih se očekuje najviše na svakom polju doprinosa, kako našoj muslimanskoj zajednici tako i cjelokupnom islamskom ummetu. U islamskoj literaturi nailazimo na podatke kako su kroz historiju islama, pored Kur'ana, pamćeni i hadisi posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, od strane vrhunskih islamskih učenjaka i kako su nazivani počasnom titulom hafiza hadisa.

U zadnje vrijeme povećao se interes za učenjem hadisa napamet, te ima slučajeva gdje se pamti "Četrdeset hadisa" od imama hafiza Jahje b. Šerefa en-Nevevija (631. – 676. h.g.), neki se proširuju pa uče napamet hadise spomenute u djelu "Umdetul-Ahkam" od imama hafiza Abdul-Ganijja el-Makdisija (541. – 600. h.g.) čiji broj doseže 430 hadisa, a neki idu dalje pa uče hadise spomenute u djelu "Bulugul-Meram min Edilletil-Ahkam" od imama hafiza Ibn Hadžera el-Askalanija (773. – 852.) koje sadrži 1.569 hadisa.

Posebna novost za ljubitelje islamskih nauka i našeg neprocjenjivog vjerskog blaga jeste sistematsko pamćenje hadisa dvije najautentičnije zbirke hadisa, Buharije i Muslima, zatim Sunena (Tirmizije, Ebu Davuda, Nesaije, Ibn Madže, Darimija), a potom Musneda imama Ahmeda. Nosilac ovog velikog projekta danas jeste veliki hadiski učenjak ovog vremena i hafiz spomenutih hadiskih zbirki šejh Jahja b. Abdul-Aziz el-Jahja koji živi i radi u Medini, gradu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kroz dugogodišnji trud i zalaganje, sa Allahovom pomoći, uspio je objediniti na jednom mjestu iste i slične rivajete (predaje) u najpoznatijim hadiskim zbirkama i tako pojednostaviti i olakšati njihovo sistematsko pamćenje.

Ovo je već jedanaesta uzastopna godina kako se organiziraju intenzivni programi za hafize hadisa u ljetnom periodu u trajanju od četrdeset dana u Mekki i to u El-Mesdžidul-Haramu kod Kabe. Svakodnevno se pred komisijom u prosjeku polaže usmeno tj. presluša po dvadeset stranica hadisa iz posebno pripremljenih zbirki, a nakon što se kvalitetno nauče hadisi iz jedne knjige, pristupa se polaganju pismenih ispita. Dnevni program počinje nakon sabah-namaza i traje do osam sati ujutro, a nastavlja se iza ikindije i traje do jacija-namaza. Poseban je doživljaj družiti se sa hafizima Kur'ana i hadisa koji odišu izuzetno lijepim ahlakom, a halke (kružoci) koje se organiziraju u noćnim satima kako bi se obnovilo već naučeno, podsjećaju na one iz vremena muhaddisa (učenjaka hadisa), gdje se govori o ravijama (prenosiocima) hadisa, raznim rivajetima (predajama) i komentarima učenjaka, kako kazuju oni koji su im prisustvovali. Uvjet za prijem u ovaj intenzivni i jedinstveni program jeste jak hifz cijelog Kur'ana. Nakon toga kandidat dobiva prvu knjigu hadisa koju je dužan naučiti napamet obraćajući posebnu pažnju na ashaba koji prenosi hadis. Ako je uspješno savlada, onda može nastaviti učešće u spomenutom programu. Treba napomenuti da su u mnogim gradovima Arabije zastupljeni stalni programi za hifz hadisa kroz halke (kružoke) koje se organiziraju u većim džamijama, a vode ih stručne osobe koje su se istakle na ovom polju. Tu kandidati u toku cijele godine imaju priliku da uče i polažu ispite u jednom dužem periodu. Intenzivni seminari za hafize Kur'ana održani su i u nekoliko država izvan Arabije, a postoji tendencija da se u ovaj program uključe svi zainteresirani i sposobni iz cijelog svijeta. Želja nam je da se na području Evrope u narednom periodu organizira intenzivni seminar za hafize hadisa što podrazumijeva dobro informiranje i precizan izbor kandidata i njihovu detaljnu pripremu.

Koristi od učenja hadisa napamet su višestruke, a najvažnije su što se na ovaj način hafizi hadisa približavaju našoj izvornoj tradiciji (sunnetu) i upoznaju je na najbolji način, te se osposobljavaju da je šire i prenose uživo na mlađe generacije. Ovo je praktični program za studiozniji pristup sunnetu, ovim se hadiska nauka uzdiže i daje joj se mjesto koje joj i pripada. Pamteći hadise čovjek se u njih uživi i svoj ahlak i adab prema njima izgrađuje i uređuje, a izvorni arapski jezik kojim je govorio Allahov Poslanik, alehis-salatu ves-selam, počne prakticirati.

Ove godine učesnik u spomenutom programu hafiza hadisa u Mekki, u ogranku muttefekun alejhi, bio je mladi hafiz Abdullah Porča koji nas je prije dvije godine obradovao stjecanjem idžazetname i seneda u Kur'anu, o čemu smo svojevremeno pisali. Naime, hafiz Abdullah uspio je položiti napamet usmeno i pismeno sa najvišim ocjenama od strane stručne komisije i pohvalama voditelja programa šejha Jahje sve hadise muttefekun alejhi koje prenose Buharija i Muslim u svojim sahihima. Pored toga, dobio je cjelokupni program koji je posebno priređen za hafize hadisa kojeg može prenositi na kandidate koji pokažu kvalitet i zainteresiranost. To je za sve nas vrijednost koja se ne može procijeniti. Svakako da je to na prvom mjestu Allahova blagodat koja zahtijeva veliku zahvalnost Uzvišenom Gospodaru, a nakon toga trud koji se uloži od strane hafiza hadisa kao i rezultat odgoja i usmjerenja roditelja i posebnog programa obrazovanja. Hafiz magistar Muhammed Porča, otac hafiza Abdullaha, kao i njegov otac hafiz Fadil, muhaffiz svih u porodici, imali su veliki utjecaj, sa Allahovom pomoći, u postizanju ovakvih izvanrednih rezultata i fascinantnog uspjeha. Neka ih Uzvišeni Allah sve nagradi najljepšom i najvećom nagradom i pomogne, podrži i zaštiti u nastavku širenja naše izvorne nauke.

Inače, hafiz Abdullah ima petnaest godina, najbolji je đak u školi koju pohađa, govori arapski jezik kao i svoj maternji bosanski, a u toku cijele godine klanja kao imam na noćnim namazima i prouči hatmu (cijeli Kur'an). Posebnost je i to što su mu četiri mlađe sestre u džamiji Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Medini pred komisijom žena hafiza uspješno položile hifz, što je priprema za dobivanje seneda (lanca prenosilaca) iz Kur'ana.

Želimo da ovakvih svijetlih primjera ubuduće bude više za dobrobit islama i muslimana.