Menu

Ummet Knjige

Tema Ostale temeČitanje 8 minuta

Neka je najljepša zahvala Uzvišenom Allahu na svemu što nam je podario i svemu što je odredio. Neka su najčasniji salavat i selam na Njegovog Miljenika, pečata svih poslanika, uzora svim vjernicima do Sudnjega dana, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove vrle drugove, ashabe i sve vjernike koji slijede istinu i njegov sunnet do Sudnjega dana.

Onaj koga Allah uputi taj je Njegovom milošću upućen, a onome koga Allah iz Svoje pravde u zabludi ostavi niko na Pravi put ne može ukazati.

Poštovani vjernici, kada je Uzvišeni Allah izabrao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, za poslanika i ovaj ummet za najodabraniji ummet, objavio mu je Knjigu, a u toj Knjizi objavio je prve riječi Objave: "Uči, čitaj, u ime tvoga Gospodara Koji stvara" (El-Alek, 1). Šta za nas znači ovaj imperativ i to da su prve riječi od Allaha cijelom čovječanstvu bile: "Uči!"?

Braćo moja, znači to da smo mi ummet Knjige, ummet nauke i obrazovanja. Onaj koji prihvati Knjigu, čitajući je i učeći, uzimajući pouku i provodeći je u praksi, takvog čeka prosperitet, boljitak i sreća na oba svijeta, a onaj koji zanemari Knjigu i od nje se okrene, takav će u tegobi živjeti, putem koji vodi propasti i poniženju. Kuda to mi muslimani općenito, a Bošnjaci posebno možemo ići ako u svojim redovima nemamo visokoobrazovane ljude, ako nemamo svoju ulemu, svoje učitelje i svoje ljekare, svoje inžinjere i svoje ekonome, svoje pravnike i svoje programere? Bez takvih ljudi zajednice i društvo propadaju i osuđeni su na propast.


Naš narod je, hvala Allahu, čestit i radin. Iskren u svom domoljublju, međutim, većina je sirota i neuka. Većina njih zadovoljila se komentiranjem tuđih života, naslađivanjem i divljenjem visokim zgradama i skupocjenim automobilima, zaboravljajući ovaj prvi imperativ, zaboravljajući da smo mi ummet Knjige. Istraživanjem UNESCO je došao do rezultata da u većini država, onih država gdje su muslimani većina, procent nepismenosti kod muškaraca iznosi poražavajućih 45%, a procenat nepismenih žena još je veći, 65%. Posebno je to, braćo moja, sramno za nas koji smo ummet Knjige i nauke, koji sebe nazivamo ummetom obrazovanja i naobrazbe.

Hvala Allahu, u proteklih nekoliko godina svijest Bošnjaka se budi, pa se mi Bošnjaci intelektualno i naučno uzdižemo. Imamo jaku Islamsku zajednicu koja nam je u proteklih dvadesetak godina dala najljepše plodove, institucije koje su rasadnik znanja za sve generacije, od onih najmanjih do onih sa najozbiljnijim naučnim ciljevima. Međutim, braćo moja, moramo se svi u to uključiti. U ovoj tranziciji moramo svi dati svoj doprinos. Svako od nas mora biti ona stabilna korisna cigla koja će biti dovoljno dobra da dadne svog udjela u izgradnji stabilne zajednice, jer Allah samim ovim imperativom: "Ikre! -- Uči, čitaj!" želi od nas da budemo gornji, jer samo tako će biti zadovoljan nama.

Nažalost, pogledajte stanje muslimana danas! Sve smo, ali vrlo malo da smo ummet Knjige i nauke. A, braćo moja, potrebni ste nam svi. Svaki pojedinac može biti koristan član društva i na taj način će doprinijeti islamskom svijetu. Brate, ako si učitelj, budi najbolji učitelj. Ako si ljekar, budi najbolji ljekar. Ako si pravnik, budi najbolji pravnik. Ako si inžinjer, budi najbolji u tome. Ako si majstor, budi najbolji u svojoj djelatnosti. Ako si student i učenik, budi najbolji student, jer kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Doista Allah voli kada neko od vas radi posao da ga upotpuni" (Silsiletus-sahiha, 3/106), odnosno da ga obavi onako kako treba, da dadne sve od sebe u tom poslu. Znanje promišlja, razmatra i provodi u djelo, a neznanje misli, i to pogrešno misli. Onaj koji se ne bude okrenuo znanju, takav će plaćati životne lekcije, a znajte da je životna školarina najskuplja školarina, jer se plaća životima, jer se plaća životnim mukama i tegobama i životom u nezadovoljstvu, jer, braćo moja, iskustvo je dobar, ali brutalan i surov učitelj.

Ništa nas u historiji nije koštalo više žrtava nego neznanje i nepismenost, kako u prethodnih nekoliko godina samo nas Bošnjake, tako i u prethodnih nekoliko stoljeća generalno nas muslimane. A mi smo ummet Knjige! I suvišno je da vam govorim s ovog mjesta o životu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i o načinu na koji je on motivirao i podsjećao, naređivao ashabima da uče. Dovoljno je to što nam je Allah naredio i prvu naredbu izdao nam riječima: "Ikre! -- Uči!" Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Onome ko bude išao putem traženja znanja, putem učenja i naobrazbe, Allah će olakšati put do Dženneta..." (Ebu Davud, br. 3641; Tirmizi, br. 2682). Jer, to je put, braćo moja, koji Allah voli, kojim je zadovoljan, koji traži od nas.

Suvišno je da vam sa ovog mjesta govorim o djelima najbolje generacije i generacije poslije njih, posebno od 700. godine do 1500. godine, kada je kroz abasijski hilafet islamska nauka i nauka općenito procvjetala i dostigla svoj vrhunac, kada su brojni muslimani, naučnici, mislioci, izumitelji dali svoj doprinos čije resurse i dan-danas koristi čovječanstvo. Međutim, tada je Evropa od muslimana uzela ono najbolje i najpotrebnije, a to je nauka. Prošlo je puno vremena, okrenula se situacija, ali mi ne uzimamo pouku. Mi, nažalost, od Evrope i generalno od Zapada ne uzimamo nauku, već mali dio nje, a veći dio onoga što je loše, što je ružno, pa niti smo u koraku sa islamom, niti smo u koraku sa Zapadom, a, tako mi Allaha, u islamu je sva čast ovog svijeta, sav ponos i dostojanstvo ovog svijeta. Onaj iskren vjernik koji studira, koji uči, obrazuje se, takvim je teško manipulirati, takvog je teško koristiti, iskoristiti, jer znanje u njemu budi dostojanstvo koje ga čini slobodnim Allahovim robom, slobodnim od svih okova neprijateljstava ljudskoga roda. Takav je spoznao Gospodara, a ko spozna Gospodara, spoznao je ono što Allah voli i što traži od nas i takav je koristan član jednog društva. A društvo čiji je visok stepen nauke i naobrazbe doprinijet će boljitku cijelog čovječanstva.

Hvala Allahu, imamo jednu lijepu tradiciju u našem bošnjačkom narodu koju trebamo razvijati i gajiti, a to je da ljudi, imućni Bošnjaci traže i stipendiraju one nadarene studente i učenike od kojih se očekuje da će dati svoj cijenjeni doprinos islamu i muslimanima, pa imaju svoje fondove i fondacije, ali i pojedinačne porodične koje pomažu, jer onaj koji pomogne nekoga i onaj koji ukaže nekome na dobro imat će nagradu, kako kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, istu kao i onaj koji to bude radio. Onaj koji pomogne studenta, koji učestvuje u ovim raznim fondacijama za pomaganje i stipendiranje studenata, takav će imati nagradu onoliku koliko taj student bude uspio i još preko toga -- onoliko koliko on sam bude zanijetio da taj student uspije, makar i ne uspio.

Molim Uzvišenog Allaha da, kako je učinio nas generacijama promjene, podari da generacije koje slijede budu generacije pobjede. Amin, ja Rabbi, ja Rahim!

Hatib: Hfz. Ferid-ef. Fijuljanin, prof.

(Hutba je održana krajem decembra 2022. godine u džematu "Sabur" u Berlinu.)