Menu

Ummet Knjige

Tema Ostale temeČitanje 8 minuta

Neka je najljepša zahvala Uzvišenom Allahu na svemu što nam je podario i svemu što je odredio. Neka su najčasniji salavat i selam na Njegovog Miljenika, pečata svih poslanika, uzora svim vjernicima do Sudnjega dana, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove vrle drugove, ashabe i sve vjernike koji slijede istinu i njegov sunnet do Sudnjega dana.

Onaj koga Allah uputi taj je Njegovom milošću upućen, a onome koga Allah iz Svoje pravde u zabludi ostavi niko na Pravi put ne može ukazati.

Poštovani vjernici, kada je Uzvišeni Allah izabrao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, za poslanika i ovaj ummet za najodabraniji ummet, objavio mu je Knjigu, a u toj Knjizi objavio je prve riječi Objave: "Uči, čitaj, u ime tvoga Gospodara Koji stvara" (El-Alek, 1). Šta za nas znači ovaj imperativ i to da su prve riječi od Allaha cijelom čovječanstvu bile: "Uči!"?

Braćo moja, znači to da smo mi ummet Knjige, ummet nauke i obrazovanja. Onaj koji prihvati Knjigu, čitajući je i učeći, uzimajući pouku i provodeći je u praksi, takvog čeka prosperitet, boljitak i sreća na oba svijeta, a onaj koji zanemari Knjigu i od nje se okrene, takav će u tegobi živjeti, putem koji vodi propasti i poniženju. Kuda to mi muslimani općenito, a Bošnjaci posebno možemo ići ako u svojim redovima nemamo visokoobrazovane ljude, ako nemamo svoju ulemu, svoje učitelje i svoje ljekare, svoje inžinjere i svoje ekonome, svoje pravnike i svoje programere? Bez takvih ljudi zajednice i društvo propadaju i osuđeni su na propast.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike