Menu

Otkrij tajnu Allahovog zadovoljstva

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AhlakČitanje 11 minuta

Svaka zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.

Naša prelijepa vjera islam poziva da se čini svako dobro, da se njeguju vrhunske plemenite vrline, najbolji moral, a zabranjuje svako zlo, podstiče nas na činjenje dobra prema svakome, a napravdu zabranjuje prema svakome, u svakom obliku i na bilo koji način. Uzvišeni kaže: "Allah, zaista, naređuje pravdu, dobročinstvo i pomaganje bližnjih, a razvrat, sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; On vas savjetuje ne bi li ste se prisjetili i pouku uzeli" (En-Nahl, 90). Islam je posebnu pažnju posvetio lijepom odnosu prema roditeljima i višestruko nas podstakao da činimo razne vidove dobročinstva prema njima. Ovom prilikom ukazat ćemo na neke ljepote i blagodati činjenja dobročinstva roditeljima u našem dini-islamu, a sve na osnovu dokaza iz Allahove knjige Kur'ana i sunneta -- govora i prakse Njegovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike