Menu

Vrijednost ljubavi i prezira u ime Allaha

Tema AkidaČitanje 19 minuta

Hvala Allahu, Koji je sjedinio srca Svojih dobrih robova, pa su milošću Njegovom postali braća, i mržnju i zlobu iz prsa njihovih odstranio, te su na ovom svijetu prisni, a na onom nerazdvojni istinski prijatelji. Svjedočimo da nema drugog istinskog boga osim Allaha, svjedočenjem kojim se nadamo Allahovoj milosti i zadovoljstvu, i svjedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik. Neka su mir i blagoslov na njega, na njegovu porodicu, ashabe i sve koji ga riječju, djelom, pravednošću i dobročinstvom slijede.

Međusobna ljubav u ime Allaha i bratstvo u Allahovoj vjeri jedno je od najboljih djela kojima se približava Allahu i jedna od najsuptilnijih i najljepših manifestacija ibadeta i pokornosti u svakodnevnom muslimanskom suživotu i interakciji. Bratstvo u ime Allaha ima svoje uvjete pod kojim druženje i prijateljevanje prerasta u međusobnu ljubav u ime Uzvišenog Allaha, čijim se praktikovanjem čovjek približava Allahu, a ustrajavanjem u tome postiže visoke stepene.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike