(Prijevod značenja, El-Isra', 70.) A šafije također izuzimaju kožu psa. Oficijelni mezheb malikija i hanabila je da koža strvine ne postaje čista štavljenjem, s tim da hanabile dozvoljavaju upotrebu tih koža nakon štavljenja za sve stvari osim za tekućine, a malikije dozvoljavaju nakon štavljenja upotrebu kože i za tečne i za suhe stvari. Iz ovog svi izuzimaju svinjsku kožu. Mezheb zahirija i Ibn Hazma je da se štavljenjem čiste kože strvina svih životinja, pa čak i svinje, psa i divljih zvijeri... " />
Menu

Upotreba kožnih proizvoda od svinje i divljih životinja 

Tema Ostale temeČitanje 1 minut
Učenjaci hanefijskog i šafijskog mezheba smatraju da je štavljenje sredstvo za čišćenje kože strvina, svejedno bilo to životinje čije se meso jede ili one čije se ne jede, pa tako kod njih štavljenjem postaju čiste kože svih životinja strvina osim kože svinje jer je ona sama po sebi nečista, i kože čovjeka jer je on posebno odlikovan nad ostalim stvorenjima. Kaže Uzvišeni u prijevodu značenja: "Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali" (Prijevod značenja, El-Isra', 70.) A šafije također izuzimaju kožu psa. Oficijelni mezheb malikija i hanabila je da koža strvine ne postaje čista štavljenjem, s tim da hanabile dozvoljavaju upotrebu tih koža nakon štavljenja za sve stvari osim za tekućine, a malikije dozvoljavaju nakon štavljenja upotrebu kože i za tečne i za suhe stvari. Iz ovog svi izuzimaju svinjsku kožu. Mezheb zahirija i Ibn Hazma je da se štavljenjem čiste kože strvina svih životinja, pa čak i svinje, psa i divljih zvijeri...