Menu

Uzor bez greške

Pripremio Haris Hećimović
Tema Da'vaČitanje 11 minuta

Hipotetički gledano, Uzvišeni Gospodar mogao je ljudima spustiti Knjigu – Kur’an bez posredstva poslanika, kao uputstvo za život na dunjaluku, koje će ljudi čitati, promišljati i raditi po njemu, pa ko to bude najbolje naučio i primijenio, ući će u Džennet, ili u suprotnom zaslužiti privremenu ili vječnu kaznu.


Prema riječima mufesira, ovaj je ajet krucijalni argument za slijeđenje Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u svim segmentima njegovog plemenitog života, od njegovih riječi, preko djela, pa do stanja u kojima je bio iskušan. Stoga, možemo reći da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vrhovni uzor svakom čovjeku u svemu, pa i kada je ponašanje i ophođenje sa drugima u pitanju. To slijeđenje ili oponašanje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sastavni je i neodvojivi dio naše vjere islama.

Ove činjenice veoma su bitne i svaki musliman mora ih ispravno shvatiti, jer u suprotnom neće svoj život zasnivati na ispravnim temeljima, a njegova životna baza bit će pogrešna i vodit će ga sve dalje od pravog puta. Svako od nas ovo mora naučiti i imati na umu, jer ibadeti Uzvišenom Allahu nisu jedini segment vjere islama. Tvoj odnos prema drugim ljudima također je sastavni dio vjere koji nosi ogroman broj “bodova” na Sudnjem danu, i za koji ćeš biti pitan, ali i parničen sa drugim ljudima zbog neriješenih dunjalučkih računa.

Sada, kada smo ovo shvatili, dolazi do izražaja bitnost slijeđenja Allahovog Poslanika, sallallahu aleji ve sellem. Dosljednost slijeđenja Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zadire u sve moguće pozitivnosti, kako vjerske, tako i ovosvjetske, a kada bismo to pokušali podrobnije elaborirati, bilo bi nam potrebno mnogo više papira i mastila. Stoga, u nekoliko narednih rečenica pokušat ću, uvaženi čitaoče, približiti život Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kroz primjere njegovog ophođenja prema različitim vrstama ljudi.

Ophođenje Allahovog Poslanika prema njegovim suprugama

Porodični život Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, moramo posmatrati kroz prizmu nekoliko bitnih stavki, a one su sljedeće:

• Direktan odnos prema suprugama

• Odgoj njegovih supruga kako bi poslužile kao uzor drugim ženama

• Nježnost i pažljivost prema suprugama

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjedovao je sve ljudske vrijednosti i to u “visokom superlativu”. Također, u porodičnom životu i u odnosu prema suprugama bio je najbolji. U tom kontekstu je i rekao: “Najbolji od vas jesu oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji prema svojim ženama.” (Tirmizi, vjerodostojan)

Shodno slobodnom vremenu koje je imao, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, trudio se da provodi vrijeme sa svojim suprugama družeći se s njima i prilazeći im.

Njegova praksa svakog jutra, nakon sabahskog namaza, bila je takva da bi sjedio na mjestu gdje je klanjao učeći jutarnji zikr sve do izlaska sunca. Nakon toga, otišao bi do svake supruge, nazvao bi joj selam i uputio dovu za nju. Poslije ikindije otišao bi do one supruge čiji je taj dan bio s njim, te bi joj se približio, ali bez intimnog odnosa. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada je razgovarao sa svojim suprugama, ljubio ih i milovao. Nerijetko je od njih slušao smiješne događaje koje su čule pa ih njemu prepričavale. Napuštajući kuće svojih supruga, ostavljao bi ih u lijepom raspoloženju. Svoj odnos sa suprugama je činio još bliskijim tako što je činio ono što bismo možda nazvali sitnicama, ali taj prefinjeni psiholog, alejhis-selam, znao je da ženama upravo te sitnice mnogo znače. Ljubio je svoje supruge prije izlaska iz kuće, pio je sa istog mjesta na čaši sa kojeg je pila i supruga, čistio je zube njenim misvakom, spuštao glavu na njenu natkoljenicu, kupao se zajedno s njom, pa konačno i preselio sa ovog svijeta a njegova je glava bila u krilu jedne od njegovih supruga.

Svako od nas trebao bi primijeniti navedene stvari u odnosu prema svojoj supruzi, izgrađujući time svoj porodični život, a samim tim i društvo u kojem živimo.

Ophođenje Allahovog Poslanika prema onima koji su iskušani raznim životnim poteškoćama

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi vidio čovjeka u nevolji, pozivao bi ga da se strpi i očekuje nagradu od Gospodara za svoj sabur. Štaviše, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tugovao je zbog tuge svojih prijatelja, a znao bi i zaplakati zbog njihove tuge ili nevolje.

Kada je vidio malog dječaka koji je preselio, zaplakao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Vidjevši to, Sa’d ga je upitao: “Šta je to, Allahov Poslaniče?”, a on je odgovorio: “Ovo je samilost, Allah je usadio u srca Svojih robova. Zaista će se Allah smilovati onim svojim robovima koji su samilosni.” (Buhari)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uči nas saosjećanju, samilosti, nježnosti i prisnosti prema ljudima koji nas okružuju. Danas, među muslimanima se dešavaju razne bezosjećajne besjede, sporovi, rasprave, u kojima se i ne nazire međuvjernička samilost i saosjećanje. Oni to danas pravdaju ispravnim vjerovanjem i strogoćom zbog čuvanja Allahovih granica, međutim, to nije ništa drugo osim nepoznavanje Vjerovjesnikove ličnosti, njegovog života i osjećaja.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, na razne je načine pokušavao ublažiti nedaće ashaba, pa ih je podučavao strpljenju, kada i kako ono treba da se ispolji, koji su rezultati strpljenja i kolike i kakve su nagrade za njega. Hadis nam prenosi Aiša, majka vjernika, radijallahu anha, i kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Nema nijedne teškoće koja pogodi muslimana a da mu zbog nje Allah ne oprosti neke grijehe, pa makar se radilo o ubodu trna.’ (Buhari)

Ophođenje Allahovog Poslanika prema siromašnima

Najbolje stvorenje, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, dijelio je siromašnima sve što je imao viška u svojoj kući. Nakon što bi zadovoljio osnovne potrebe svoje porodice, ostatak bi udijelio siromasima i ubogima. Često je davao prednost siromašnima nad samim sobom. Jednom prilikom dobio je na poklon posudu sa mlijekom. Iako je bio gladan, naredio je Ebu Hurejri da odnese mlijeko stanovnicima sofe. To su bili novi muslimani koji su primili islam i koji su došli u Medinu. Nisu imali imetka niti svojih kuća, pa su boravili u džamiji Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Hurejra, koji je također bio siromašan i gladan, odnio je posudu stanovnicima sofe, toj kategoriji teških siromaha. Svi do jednog su se napili iz posude, a mlijeko kao da je ostajalo netaknuto. Nakon toga, Ebu Hurejra nosi posudu Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on i Ebu Hurejri daje prednost nad sobom. Kada se Ebu Hurejra napio toliko da više nije mogao, dao je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, posudu, pa se on posljednji napio iz nje. Ovo je jedna od mudžiza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (Buhari i Muslim)

Ophođenje Allahovog Poslanika prema starim licima

Nema nimalo sumnje u to da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio nejljepšeg ponašanja i ophođenja prema svim kategorijama ljudi, a to nam je potvrdio i Stvoritelj u Kur’anu: “Jer ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi (morala) (El-Kalem, 4). Međutim, i riječima i djelima ukazivao je posebnu počast i poštovanje starijim osobama.

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas jesu oni koji najduže žive čineći dobra djela.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Hakim)

U drugoj predaji, koju prenosi Enes, radijallahu anhu, kaže se da je plemeniti Vjerovjesnik rekao: “Ko ne bude milostiv prema mlađima i ne bude poštovao starije, ne pripada nama.” (Buhari, El-Edebul-mufred, i Ebu Davud. Hadis je sahih.)

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao u Meku kao oslobodioc rodne grude, Ebu Bekr je otišao po svoga oca Ebu Kuhafu i doveo ga Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Vidjevši to, Allahov Poslanik, alejhis-selam, obratio se Ebu Bekru riječima: “Kamo sreće da si starca ostavio u kući pa da ja njemu odem na noge.” Ovdje je bitno spomenuti da u momentu izgovaranja ovih riječi, Ebu Kuhafa još uvijek nije prihvatio islam. Nakon ovih riječi, Allahov Poslanik je prišao starcu, stavio ruku na njegove grudi i rekao: “Prihvati islam”, što je ovaj odmah i učinio. (Ibn Hibban, vjerodostojan)

Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazuje nam da stariji zaslužuje poštovanje mlađeg riječima kojima naređuje da, kada se dva čovjeka sretnu, da je onaj mlađi dužan poselamiti onog starijeg.

Razni su načini na koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iskazivao poštovanje prema starijima. Pored davanja prednosti u raznim situacijama i na različitim mjestima, trudio se da im olakša i pomogne, kako fizički i finansijski, tako i olakšavajućim propisima za stare iznemogle osobe. Buhari bilježi predaju u kojoj se kaže da je neka žena upitala Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za svoga oca, koji nije obavio hadž, a star je i nije u mogućnosti jahati jahalicu, pa je upitala: “Mogu li ja za njega obaviti hadž?”, a on je odgovorio: “Možeš.”

Ovo nam je svojevrstan pokazatelj kako mi treba da se ophodimo prema starijim osobama. Naš prvi pogled prema njihovim eventualnim pogreškama u neznanju, ne treba da bude kritički, već pogled samilosti, poštovanja i blagog savjetovanja.

Ovu kratku lekciju o uputi sa kojom je poslan najbolji čovjek i poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, završit ćemo činjenicom da je taj plemeniti predvodnik, kojeg je Allah poslao kao milost svim svjetovima, bio samilostan i učtiv čak i prema džinima, pa i prema životinjama. Ono što je krasilo ovog čovjeka, treba u što većoj mjeri da krasi i nas, te da nas u društvima u kojima živimo promovira kao autoritete, poštene i pouzdane građane, što će neminovno polučiti da se drugi ugledaju na nas, a zatim i da spoznaju vjeru zbog koje smo takvi kakvi jesmo. Gospodar da nas pomogne u tome!