Menu

Velika vijest

Tema Kur'anČitanje 16 minuta
Čovječe, bježi od džehennemske vatre, udalji se od nje što više možeš čineći djela koja su razlog spasa na ahiretu! Udalji se od djela koja vode propasti na ahiretu! Čini naređena djela, a ostavi zabranjena! Pred svoje oči stavi hadis Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Nisam vidio ništa (tako strašno) kao Džehennem. A onaj koji bi trebao od njega bježati, spava! Niti sam vidio išta (tako lijepo) kao Džennet. A onaj koji bi trebao (svim silama) nastojati da ga se domogne, također, spava!“ (Tirmizi, hasen.)
Uzvišeni Allah počinje ovu plemenitu suru riječima: ''O čemu oni jedne druge pitaju? O vijesti velikoj, o kojoj oni različita mišljenja imaju. To nije dobro, oni će saznati sigurno! I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno! Zar Zemlju posteljom nismo učinili, i planine stubovima, i vas kao parove stvorili, i san vaš počinikom učinili, i noć pokrivačem dali, i dan za privređivanje odredili, i iznad vas sedam silnih sazidali, i svjetiljku plamteću postavili? Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje, i bašče guste.“ (Prijevod značenja En-Nebe, 1 – 16)

Komentar: O čemu se to mnogobošci međusobom raspituju? Doista se oni raspituju o velikoj vijesti, izuzetno velikoj vijesti! Ta vijest odnosi se na poslanicu Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, tj. da je on Allahov poslanik i da mu je objavljen Kur'an u kojem se spominje Sudnji dan i proživljenje, u kojem se naređuje obožavanje samo Allaha, Jedinog, Onoga koji sudruga nema, a, uistinu, Kur'an je sama istina, laž mu ne može prići ni sprijeda ni straga. Jedna skupina mekanskih mnogobožaca povjerovala je u Poslanikovu poslanicu, drugi su je zanegirali, a treći su se dvoumili, a zasigurno će svi oni, onda kada nastupi Sudnji dan, jasno uvidjeti istinitost Kur'ana i svega onoga o čemu govori Kur'an, tada će uvidjeti pogubnost svoga neslijeđenja Kur'ana. Sve će to vidjeti jasno svojim očima! Sudnji dan sigurno će nastupiti! Uzvišeni Allah je Svemoćan i On će dati i da nastupi Sudnji dan. On je moćan da ponovo proživi ljude, kao što je On Svojom moći Zemlju posteljom učinio, tj. pogodnom za stvorenja da stanuju na njoj, da ljudi na njoj siju i ubiru s nje raznorazno bilje i drugo što im je potrebno! Svojom moći je i planine učinio stubovima koji Zemlju pridržavaju da se ne pomjera i kreće! Svojom moći Uzvišeni je i nas u parovima stvorio, tj. muškarce i žene kako bismo imali potomstvo čime bi se održala ljudska vrsta na dunjaluku! Svevišnji Allah je Svojom moći san našim počinkom učinio, da odmorimo svoje tijelo! Noć nam prekrivačem učinio, koja nas skriva poput naše odjeće, a dan nam je učinio vidnim kako bismo mogli privređivati opskrbu. Osim toga, On Uzvišeni je iznad nas sedam snažnih nebesa skladno stvorio! Na našem dunjalučkom nebu postavio je Sunce koje osvjetljuje cijeli dunjaluk poput plamteće svjetiljke! Iz oblaka nam spušta korisnu čistu kišu putem koje izniču žitarice i raznorazno bilje, cvjetaju bašče ispunjene brojnim stablima raznovrsnih plodova!

Poruke prvih šesnaest ajeta sure En-Nebe

●  Brate muslimanu, velika vijest koja je potresla cijeli svijet bila je poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah putem ovog Poslanika izveo je svijet iz tmina širka u svjetlo imana! Pa slijedimo li našeg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koliko bismo trebali? Da li ga više volimo i od nas samih? Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Niko od vas neće u potpunosti vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njegova djeteta, i njegova roditelja, pa i svih ljudi.“ (Buharija i Muslim od Enesa, radijallahu anhu)Ukoliko je kamenje nazivalo Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, selame – kako stoji kod Muslima u hadisu Džabira b. Semure – i ukoliko je palmin panj plakao za Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što mu je sagrađen minber i ukoliko ga je brdo Uhud voljelo, pa šta je s nama, dragi brate?! Jesmo li mi odgojili svoje duše da svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, volimo više od svih ljudi, pa i sebe samih?

●  Također, objava Kur'ana bila je velika vijest! Ovim Kur'anom, od samoga početka njegove objave do dana današnjeg, Allah njime uzdiže jedan narod, a drugi spušta i ponizuje! Međutim, ono što nas interesira jeste da lismo mi, dragi brate, prihvatili ovaj Kur'an, pa ga čitamo, učimo, razumijevamo, radimo po njemu, ponašamo se u skladu sa njegovim naredbama? Jesmo li svoj moral uskladili s Kur'anom? Svaki od nas neka se preispita se, a zatim neka požuri Kur'anu, učeći ga i postupajući po njemu.

●  Čovječe, pogledaj u kosmos oko sebe, pogledaj kako je skladan! Zar svojim skladom ne ukazuje na Svemoć Gospodara, Allaha, subhanehu ve te'ala? Pogledaj: Zemlja poput prostirke, planine stubovi postojani, raznolika stvorenja, noć i dan, sedam nebesa bez stubova podignuta, Sunce koje svijetli i obasjava, kiša i voda, žitarice, bilje i rastinje šaroliko i mnogo još drugo što tvoje srce ispunjava strahom od Allaha, subhaneh, i neizmjernom ljubavi prema Njemu Uzvišenom! Zato nastoj da si stalno u pokornosti svome Gospodaru! Znaj da ova stvorenja slave i veličaju Allaha, zahvaljuju Mu se na sebi svojstven način!

En-Nebe, 17 – 30

Uzvišeni, u prijevodu značenja, kaže: ''Dan sudnji je, zaista, već određen, Dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti, i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati, i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti. Džehennem će zasjeda postati, nasilnicima mjesto povratka – u kome će zauvijek ostati: u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti, osim vrele vode i kapljevine, kazne prikladne. Oni nisu očekivali da će račun polagati i dokaze Naše su pretjerano poricali, a Mi smo sve pobrojali i zapisali – pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti.“ (Prijevod značenja En-Nebe, 17 –3)

Komentar: Sudnji dan, trenutak kada će se presuditi između svih stvorenja, već je određen. Međutim, tačno vrijeme njegova nastupanja ne zna niko drugi osim Uzvišenog Allaha! Tada, kada Uzvišeni Allah dozvoli nastupanje Sudnjeg dana, melek Israfil puhnut će u rog i ljudi će biti proživljeni. Ustajat će iz svojih kaburova i u skupinama dolaziti! Nebesa će se otvoriti! Imat će mnogo prolaza, puteva kojima će dolaziti meleki, spuštati se sa nebesa! Planine će biti zdrobljene i poravnate, a prije svega toga Džehennem je pripremljen za oholnike, nepokorne, one koji su poricali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On će biti mjesto njihovog vječnog boravka! Nikada iz njega neće izaći, niti će u njemu osjetiti imalo olakšanja! U Džehennemu neće moći naći hladovine da se u njoj malo odmore, razgale, niti će moći dospjeti do lijepa i ukusna pića da njime utole svoju žeđ! Neće dobiti ništa drugo osim uzavrele, ključale vode koja će utrobu kidati, vode koja je pomiješana sagnojem, znojem, krvlju i suzama! I ovakvo ih stanje čeka upravo zbog njihovih djela, onako kako su radili tako će biti i nagrađeni! Na dunjaluku oni su poricali proživljenje i obračun, negirali su Allahove dokaze, porekli su Kur'an koji je Svevišnji Allah objavio Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah sva ljudska djela poznaje i zapisao ih je, tačno pobrojao bez dodatka i manjka, pa stanovnici Džehennema kušajte ono što ste pripremili svojim rukama, Mi vam nećemo povećati osim patnju!

Poruke iz kur'anskih ajeta

●  Na Sudnjem danu Allah će presuđivati između Svojih robova, od jednih uzimati i davati drugima, pa, brate muslimanu, jesi li na dunjaluku ispunio svoje obaveze prema kome si bio dužan, jesi li ispunio njihova prava? Požuri s njima prije negoli nastupi Sudnji dan! U hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Zasigurno ćete na Sudnjem danu izmirivati prava njihovim vlasnicima, pa će čak ovca koja nije imala rogove uzeti svoje pravo od rogate ovce!“ (Muslim) Tako, sada već obračunavaj svoju dušu: jesi li ostao nekome dužan, pa ako to uvidiš, ustani i požuri da dug vratiš prije negoli umreš. Znaj dobro da se sutra, na Sudnjem danu, prava i obaveze neće izmirivati novcem, dinarima i dirhemima, već dobrim i lošim djelima, kako stoji u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:''Na Sudnjem danu neće biti dinara niti dirhema, već će se – ukoliko kod dotičnog bude dobrih djela – uzimati njegova dobra djela, dok, ukoliko ne bude imao dobrih djela, tada će se njemu od drugih ljudi davati loša djela.“(Tirmizi, sahih)

●  Sur u koji će se puhnuti jeste rog, kako stoji u hadisu Abdullaha b. Amra b. El-Asa, radijallahu anhuma, da je rekao: ''Došao je jedan Arabljanin do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: 'Šta je to sur?' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: 'Rog u koji će se puhnuti!'“ (Tirmizi, sahih)

●  Džehennem je kuća pripremljena za nevjernike. Otkako ga je Uzvišeni Allah stvorio, sam sebe izjeda i čeka svoje stanovnike. Razmisli samo o njegovoj dubini koja će biti ispunjena svim mogućim vrstama kazni. U hadisu Itbeta b. Gazvana, radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Doista, ogromna stijena bačena s ivice Džehennema pada kroz njega sedamdeset godina sve dok ne dospije do njegovog dna!“ (Muslim) Allahov robe, dobro se čuvaj nevjerstva, oholosti i nepravde, jer je za takve Džehennem već pripremljen! 

●  Čovječe, bježi od džehennemske vatre, udalji se od nje što više možeš čineći djela koja su razlog spasa na ahiretu! Udalji se od djela koja vode propasti na ahiretu! Čini naređena djela, a ostavi zabranjena! Pred svoje oči stavi hadis Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Nisam vidio ništa (tako strašno) kao Džehennem. A onaj koji bi trebao od njega bježati, spava! Niti sam vidio išta (tako lijepo) kao Džennet. A onaj koji bi trebao (svim silama) nastojati da ga se domogne, također, spava!“ (Tirmizi, hasen.)

En-Nebe, 31 – 40

Dalje, kaže Uzvišeni, u prijevodu značenja: A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti: bašče i vinogradi, i djevojke mlade, godina istih, i pehari puni. Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati, Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi, Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći. To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: 'Da sam, bogdo, zemlja ostao!"'(Prijevod značenja En-Nebe, 31 – 4)

Komentar:Onaj koji se bude bojao Svevišnjeg Allaha, izvršavajući Njegove naredbe i ostavljajući zabrane, takvome pripada spas od Allahove kazne i veliki uspjeh u Džennetu: bašče prepune drveća i vinograda, prelijepe i čiste žene – hurije koje su godina istih, prozirne čaše ispunjene vinom od kojeg glava i stomak neće boljeti, neće slušati nikakav drugi osim koristan govor, nema laži niti grješnog, prostog govora niti potvore. Sve ovo pripremljeno je za Allahove bogobojazne robove! Bogobojazni će za svoju bogobojaznost i pokoravanje svome Gospodaru dobiti ovu neopisivo veliku nagradu od Gospodara nebesa i Zemlje, Onoga čija je milost pretekla srdžbu, Onoga pred kojim niko ne smije prozboriti sve dok ne dobije dozvolu od Njega Svevišnjeg! Na Sudnjem danu, nakon presude, zadobit će ova uživanja! Toga dana meleki će biti poredani u saffove! Izgledat će ponizno zbog straha od Uzvišenog Allaha, pokornosti i veličanja Njega Uzvišenog! Niko od meleka neće se moći zauzimati, niko od njih osim onaj kome Uzvišeni odobri i za koga odobri, tj. s kim bude zadovoljan da se za njega zauzima. Ovaj dan, brate muslimanu, nastupit će bez imalo sumnje! On je istinito obećanje! Pa, ko želi spas i uspjeh, neka krene svome Gospodaru postojano, s čvrstim imanom i dobrim djelima! Ovim danom vas opominjemo, jer će se toga dana sva čovjekova djela izložiti, i dobra i zla. Sve će ih vidjeti ispred sebe! Tako, nevjernik, kada pred sobom vidi samo loša djela, koja prizivaju propast i poguban završetak, poželjet će da je zemlja ostao koja se tada neće obračunavati i kažnjavati.

Poruke iz kur'anskih ajeta

●  Allahov robe, za bogobojazne je pripremljen Džennet i uživanja u njemu, pa požuri da im se i ti priključiš, budi jedan od njih, moli Allaha da te učini Njegovim bogobojaznim robom. Uistinu, to će biti lahko samo onome kome Allah, subhanehu ve te'ala, i olakša. U hadisu Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Džennet je bliži jednom od vas od kaiševa njegove obuće, a i Vatra isto tako!“(Buharija)

●  Znaj da postoje dva uvjeta zauzimanja na Sudnjem danu:

a) Allahova dozvola onome koji će se zauzimati i

b) Allahovo zadovoljstvo onim za kojeg se treba zauzimati.

Ovaj šefat – zauzimanje određeno je i za velike grješnike, i za njih će se zauzimati, jer stoji u hadisu Džabira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Moje zauzimanje je i za velike grješnike iz moga ummeta!“ (Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai i Ibn Hibban, sahih)  A što se tiče zauzimanja za nevjernike, njima zauzimanje ništa neće koristiti, izuzev Vjerovjesnikovom, sallallahu alejhi ve sellem, amidži Ebu Talibu. Njemu će se ublažiti džehennemska patnja tako što će biti kažnjavan u plitkom dijelu Džehennema, na njegovoj površini. Ispod obuće će imati dvije vatrene žeravice od kojih će mu mozak ključati. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Da nije mene, bio bi u najdubljim slojevima Džehennema!“ (Buhari, Muslim)

Allaha molimo za spas i uspjeh na Sudnjem danu! Neka je Njemu Uzvišenom svaka zahvala i neka je Allahov salavat i selam na vjerovjesnika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve ashabe!