Menu

Zanimljivosti - broj 41

Tema ZanimljivostiČitanje 19 minuta

SVIJET PAROVA

Plemeniti Kur'an govori o jednom veoma važnom fenomenu – parovima u svijetu stvorenja. Ovaj fenomen ''dvostrukosti – parnosti'' u svemu zaista je dokaz Allahove, subhanehu ve te'ala, jednoće. Nakon otkrića atoma, uslijedilo je drugo veoma bitno otkriće. Naime, naučnici su otkrili da se atom sastoji od ''negativnih'' i ''pozitivnih'' čestica. Čak štaviše, pojedini naučnici tvrde da i materija koju poznajemo ima svog suprotnog parnjaka. U slučaju susretanja ovih materija, oslobađa se energija koja dovodi do njihovog uništenja. U svijetu biljaka također postoji muški i ženski par, a pojedine jednospolne biljke sadrže i muške i ženske ćelije, odnosno ''svijet parova'' nalazi se unutar same biljke. Allah, subhanehu ve te'ala, rekao je: "On je za vas Zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro, i On spušta s neba kišu!" – Samo Mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno." (Prijevod značenja Taha, 53.) Čak i u matematici nalazimo parne i neparne brojeve i ovaj sistem je neophodan za nastanak svemira, jer mi znamo da se svemir temelji na preciznim matematičkim zakonima. Čak i u svijetu mora i rijeka postoji pitka (slatka) i slana voda, i to je spomenuto u Kur'anu: "Ni dva mora nisu jednaka: jedno je slatko i prijatno – voda mu se lahko pije, a drugo je slano i gorko." (Prijevod značenja Fatir, 12.) Također i sama voda sastavljena je iz dva dijela: negativnog i pozitivnog. Svaka molekula vode sastoji se od negativnog atoma – kisika i dva pozitivna atoma vodika, a takva je i većina ostalih hemijskih spojeva. Uzvišeni Allah rekao je: "Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete." (Prijevod značenja Zuhruf, 12.) U svim znanostima otkriveno je da svaka stvar ima svoga suprotnog parnjaka: postoji noć kojoj je suprotan dan, toplota kojoj je suprotna hladnoća, svjetlo kome je suprotna tama, dobro i zlo, uputa i zabluda, ljubav i mržnja... Kada postoji jedna stvar i njena suprotnost, onda možemo razlikovati tu stvar. Dakle, postoji bezbroj parova koji se ne mogu pobrojati koliko god tražili u svim naučnim poljima. Ovdje dolazi do izražaja kur'anska obavijest koja nam govori o ovoj naučnoj činjenici prije modernih nauka. Uzvišeni je rekao: "I od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!" (Prijevod značenja Zarijjat 49.) Atom se sastoji od negativnih i pozitivnih čestica i to se odnosi na sve atome u svemiru, što znači da se ''parnost – dvostrukost'' ogleda u cijelom svemiru! Međutim, neki pokušavaju pobuditi sumnju i dovesti u pitanje istinitost Kur'ana i govoreći: "Postoje neke vrste mrava koje se razmnožavaju nespolnim putem, isto tako postoje i bića kao što su virusi i žive stanice koji se razmnožavaju diobom. Stoga, kako možemo razumjeti ajete u svjetlu ovih činjenica?" Na ovakve tvrdnje, odgovor je sasvim jasan: Virus je sastavljen od atoma koji sadrže negativne i pozitivne čestice, tako da svijet parova živi unutar bilo kojeg stvorenja kakva god bila njegova vrsta. Virus ili ćelija sadrži DNK, što je uvjet ''dvostrukosti – spolnosti'', i da nije nje, ćelija se ne bi mogla razmnožavati i dijeliti. Također, naučnici nisu otkrili sve tajne stvaranja i stvorenja. Nauka ne prestaje da otkriva nove precizne činjenice o mikroorganizmima dokazujući na taj način postojanje parova bez čijeg postojanja organizmi ne bi mogli opstati i razmnožavati se, kao što je Uzvišeni rekao: "Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara par: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju!" (Prijevod značenja Jasin, 36.) Allahove riječi ''...i u onome što oni ne znaju...'' potvrđuju nam da ljudi neće znati osim ono što Allah hoće da znaju.

(Izvor: Abdul-Daim el-Kuhejl)


PRETJERIVANJE U HRANI I PIĆU

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji ne govori po svome hiru, obavijestio nas je u vjerodostojnoj predaji, koju bilježe imam Tirmizi i Ibn Madže, Allah im se smilovao, da je izuzetno loše da čovjek u potpunosti napuni svoj želudac i da mu je dosta količina hrane koja će ga ''održavati'', a ukoliko mora da uzme veću količinu hrane od spomenutoga ili ukoliko ga nadvlada njegova strast i duša, onda neka podijeli svoj želudac na tri trećine: jedna za hranu, druga za piće i treća za zrak. (Bilježi Tirmizi, Ibn Madže, hadis je sahih, vidjeti Sahihu Džami'a Albani broj 5674) Također je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u prethodno spomenutom hadisu ukazao je na nekoliko činjenica:

● U potpunosti napuniti želudac (''posudu'' kako je došlo u hadisu) mnoštvom hrane predstavlja zlo za ljudsko biće, stoga je savjetovao je da se uzme hrana shodno potrebama organizma.

● Poslanik je podijelio želudac na tri dijela i obavijestio nas da osoba može uzeti najveću količinu hrane i pića, prilikom nužde, u tolikoj količini koja će ispuniti dvije trećine želuca.

● Također nas je obavijestio da moramo ostaviti jednu trećinu želuda praznu, odnosno za zrak – disanje.

Moderna nauka dokazala je prethodne činjenice i ova podjela želuca na tri trećine: dvije za hranu i piće i jednu za zrak – disanje, nije uzaludno spomenuta u hadisu, već zbog velike i jasne mudrosti koja je postala jasna u sadašnje vrijeme. Oblici razumijevanja hadisa su sljedeći:

1)

Pretjerivanje u hrani i piću je zlo i opasnost po ljudsko zdravlje. U sadašnjem vremenu, razvijanjem i usavršavanjem preciznih dijagnostičkih sredstava, saznalo se da je ovo zlo prisutno i manifestira se pojavom teških i smrtonosnih bolesti, uzrokovanih pretjeranim jedenjem. Dok su muslimanski učenjaci upozoravali na opasnosti slabe probave i pretjeranoga jela prije mnogo vijekova, oslanjajući se na spomenuti hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, drugi su vjerovali da je pretjerano jedenje korisno i da nije štetno, čak štaviše natjecali su se da ispune svoje stomake hranom i pićem.

2)

Ljudsko održavanje i minimalna potrebna količina hrane. Potrebe za hranom razlikuju se od jedne do druge osobe, ovisno o prirodi njihovog posla, i sa vremena na vrijeme zavisno od samoga pojedinca. S tim da je, uopćeno, ista potreba kod ljudi za kalorijama, čija je količina konstantna i to je ustvari energija koju treba svaka punoljetna osoba kako bi sačuvala rad vitalnih bioloških procesa unutar tijela, kao što je rad srca, krvotoka i slično. Ukupna količina potrebne energije dostiže dvije hiljade kilograma kalorija, s tim da se dodatne potrebe za kalorijama razlikuju shodno prirodi posla, tako da, najvjerovatnije, dio hadisa ''zalogaji koji održavaju čovjeka'' ukazuju na tu potrebnu konstantnu količinu kalorija.

3)

Krajnja granica za popunjavanje želuca je dvije trećine njegovog obima. Najvjerovatnije da je moguće dodatnu potrebu za energijom – kalorijama uvrstiti pod dio hadisa ''i ukoliko bude morao to da radi'' (da jede iznad onoga što mu je dovoljno), pa neka bude trećina za hranu i trećina za piće''. Također se ova dodatna potreba može razumjeti od minimalne do najviše granice koju trebaju radnici teških poslova, s tim da ne prelazi krajnju količinu za hranu i piće ograničenu u dvije trećine.

5)

Ravnoteža u ishrani. Svi naučni krugovi koji se brinu o ishrani i ljudskome zdravlju, ukazuju na obaveznost pridavanja pažnje ravnoteži u ishrani i to između energije koja se troši i koja se unosi u organizam kroz hranu, a hadis jasno ukazuje na tu činjenicu.

6)

Popunjavanje želuca utječe na druge organe ljudskoga tijela. Potpuno zasićenje hranom i pićem dovodi do poremećaja rada srca.

7)

Trećina želuca u potpunosti odgovara količini zraka za disanje.

(Doktor Abdul-Dževad Savi)

NA KOGA ĆE

SLIČITI NOVOROÐENČE

Svako novorođenče, bilo muško ili žensko, sliči jednome od svojih roditelja, a možda se sličnost "protegne" tako da obuhvati pojedine rođake sa majčine ili očeve strane. Poslanikov sunnet pojasnio je sličnosti i razlike između djeteta i njegovih roditelja. Naime, jedne prilike došao je čovjek iz plemena Benu Fezare kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: "Zaista je moja supruga rodila crnoga dječaka." Poslanik ga upita: "Da li imaš deve?" Čovjek reče: "Da." Poslanik ga upita: "Kakve su boje?“ Čovjek reče: "Crvene." Poslanik ga opet upita: "Ima li među njima crnih tamnih (lugavih)?“ Čovjek odgovori: "Zaista među njima ima tamnih (lugavih).“ Tada ga Poslanik upita: "Pa odakle je došla ta (lugava)?“ Reče: "Možda je loza (korijen, rod) povukla (sliči lozi, korijenu).“ Na to mu Poslanik reče: "Pa možda je ovaj (dječak) povukao lozu."(Buhari, Muslim, Fethul-Bari, Šerhu Muslim) Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovome hadisu ukazao je na pravila genetskog nasljeđivanja koja su otkrivena u novije vrijeme. Ukazano je na tajne osobine koje nose geni i koje nisu došle do izražaja (nisu se pojavile) jer su im prethodili ili su ih nadjačali drugi geni. Možda osoba naslijedi osobine od pradjeda ili pranene između kojih su stotine godina. Poznato je da se tajna života stvorenja krije, sa Allahovim dopustom, u ćeliji. Kada su naučnici proučavali sastav ćelije, utvrdili su da se u njenom središtu nalazi jezgro, koje predstavlja njen najvažniji dio, tako da nepostojanje jezgra čini nemogućim održavanje ljudskoga života. Nastavili su da otkrivaju tajne ove jezgre u ćeliji, i otkrili su čudne oblike, koji umnogome sliče makazama ili znaku x, i koji su poznati kao kromozomi, i oni kontroliraju, sa Allahovim dopustom, pojedinačne osobine u čovjeku, funkcije ćelija i njene specifičnosti, a jedno jezgro sadrži 23 para kromozoma.

Genetske osobine koje poprima fetus od majke ili oca vraćaju se ''spajanju'' između gena tih supružnika, i koji nose osobine oba roditelja, tako da se genetske osobine ispoljavaju u novorođenčetu shodno Allahovoj volji. Ukoliko nadvladaju očevi kromozomi, beba će sličiti njemu, a ukoliko nadvladaju majčini kromozomi, njene genetske osobine bit će očitije na novorođenčetu. Ponekada novorođenče uopće ne sliči svojim roditeljima, jer su genetske osobine, kako kažu genetičari, dvije vrste: dominantne i recesivne (potisnute). I ako dijete naslijedi recesivne genetske osobine od oba roditelja, pojavit će se u njemu iako nisu očite u roditeljima, a to je značenje, sa Allahovim dopustom, Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem riječi ''povukla ga loza“, tj. privukla ga i pojavila se na njemu njegova boja. A i u drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je ovo značenje. Naime, došla je neka žena kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitala ga: "Da li se žena kupa kada polucira u snu i vidi vodu (spermu)?'' Aiša, Allah bio sa njome zadovoljan, ukorila ju je zbog otvorena pitanja, ali joj se je Poslanik obratio: ''Ostavi je. Pa zar ne biva sličnost osim sa strane toga (sperme)? Ukoliko bude gornja (nadjača) njena voda (sperma) u odnosu na vodu (spermu) muža, dijete će sličiti svojim daidžama, a ukoliko bude gornja (nadjača) muževa voda (sperma) u odnosu na njenu vodu (spermu), dijete će sličiti svojim amidžama.“ (Muslim) Poslanikov izraz ''biti gornja (nadjačati)'' je precizno izražavanje, jer se geni ispoljavaju sa nadvladavanjem i ukoliko nadvladaju određeni geni, pojavit će se, Allahovom voljom, njegove specifičnosti i tragovi na novorođenčetu. Na ovaj način spomenuti hadisi otkrili su naučnu činjenicu koja nije bila poznata do novijega vremena, jer naučnicima donedavno nije bilo poznato pravo stanje sperme i jajašceta, i njihovo sudjelovanje u novom stvaranju, tj. sve do otkrića mikroskopa i otkrića transplantacije kromozoma.

(Izvor: eajaz.com, Naučni idžaz u Kur'anu i sunnetu)

BLAGODATI ZEMZEM-

VODE

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekaoje: "Najbolja voda na Zemlji je zemzem-voda, u njoj je hrana koja zasićuje i lijek od bolesti (Taberani u svojoj knjizi Kebir, a Albani je rekao da je hadis vjerodostojan, vidjeti: Sahihu Džami'a, br.3322, Albani); "Zemzem-voda je za ono za što se pije." (Ahmed, hadis je sahih, vidjeti: Sahihu Džami'a, br.5502, Albani). Davna istraživanja pakistanskih naučnika i novija istraživanja Instituta za hadždž u Mekki potvrdila su da zemzem-voda ima specifične i čudne sastojke i da se razlikuje od drugih voda. Predsjednik instituta za hadždž potvrdio je da je zemzem-voda sve više izvirala kako su pokušavali da je iscrpaju u svrhu postavljanja temelja za proširenje Harema, tako da su morali postaviti tri pumpe za crpljenje vode. Tom prilikom uzet je uzorak vode na samom mjestu izviranja kako bi se utvrdilo postojanje virusa u vodi. Analiza je pokazala da u zemzemu nema nijednog virusa i da je voda u potpunosti čista, što upućuje na činjenicu da se moguće zagađenje dešava prilikom korištenja posuda i cijevi, tj. zagađenje dolazi od drugih stvari, a ne iz samoga zemzema. Isto tako jedna od specifičnosti Zemzema jeste da ga ima uvijek, tj. uvijek je izvirao, od vremena Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa sve do današnjega dana. Brojni su primjeri onih koji su se izliječili pijući zemzem:

● Stariji čovjek iz Jemena imao je slab vid, čak štaviše, došao je do stepena da je izgubio vid. Volio je da puno čita Kur'an i to iz maloga mushafa koji je uvijek nosio. Ali kako da čita oslabljenog vida? Čuo je da je zemzem lijek i došao je i pio ga. Potom je uzeo mali mushaf iz džepa, otvorio ga i čitao iz njega. Kako to kada nije mogao da čita iz većih mushafa? Rekao je stari čovjek: ''To je došlo poslije moga pijenja zemzema.“

● Jedna muslimanka dugo je imala oboljelo lijevo oko, što je rezultiralo migrenom koja nije prestajala ni danju ni noću, niti su pomagali lijekovi za ublažavanje bolova. U potpunosti je izgubila vid na tom oku. Posjetila je jednoga od najboljih oftalmologa koji joj je rekao da se migrena ne može ukloniti osim davanjem injekcije koja će ukloniti i migrenu, ali i izazvati potpuni gubitak vida na to oko. Spomenuta muslimanka nije gubila nadu u Allahovu milost i lijek, i odlučila je da obavi 'umru i zatraži lijek u Allahovoj kući. U toku obavljanja 'umre oprala je oboljelo oko sa zemzemom i vratila se u hotel. Po povratku iznenadila se vidjevši da je oboljelo oko u potpunosti zdravo i da ne postoji nikakvih tragova oboljenja. Doktor koji ju je liječio saznao je za to i tada je glasno rekao: "Allahu ekber – Allah je najveći."

● Prije nekoliko godina doktor Faruk Anter obolio je od kamenca u mokraćovodu. Doktori su konstatirali da je nemoguće izvaditi kamence bez operacije. Bolesnik je dva puta odgađao operaciju, a potom je odlučio da obavi 'umru i molio je Uzvišenoga Allaha da ga izliječi. Doktor Faruk obavio je 'umru i pio je zemzem. Prije nego što je izašao iz Harema osjetio je da ga nešto probada u mokraćovodu. Požurio je u nužnik i vidio je da izlaze veliki kamenci. Zahvaljujući Uzvišenom Allahu izliječen je bez operacije.

(Izvor: Naučni idžaz u Kur'anu i sunnetu: eajaz.com, Muhammed Kamil Abdusamed i Abdul-Medžid Zindani)

ZABRANA MESA

GRABEŽLJIVACA

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnoj predaji zabranio je da se jede meso svake životinje koja ima kandže i očnjake. (Muslim) Moderna nauka o prehrani dokazala je da ljudi poprimaju neke od karakteristika životinja čije meso jedu, jer njihovo meso sadrži različite toksine i izlučevine koje putem krvi prenose u želudac i tako utječu na etiku ljudi. Poznato je da grabežljivac, kada želi da uhvati plijen, luči u tijelu određene hormone i materije koje mu pomaže u borbi i hvatanju plijena. Jedan britanski nutricionist: "Te izlučevine izlaze iz tijela životinje, čak i kada su zaključane u kavezu, kad im se da komad mesa kako bi ga pojele", i svoju teoriju praktično pojašnjava i dokazuje odlaskom u zoološki vrt i posmatranjem ponašanja životinja prilikom jedenja. Primijećeno je da ljudi koji jedu meso grabežljivaca, ili druge vrste mesa koje je islam zabranio, obolijevaju od određene vrste brutalnosti i sklonosti nasilju, čak i bez razloga, jednostavno se javi želja za krvoprolićem. Različite studije i istraživanja potvrdile su da je ovaj fenomen kod zaostalih plemena koja se naslađuju jedenjem tih vrsta mesa, stigao do te mjere da su neki u tolikoj mjeri zaraženi brutalnošću da su čak počeli da jedu ljudsko meso. Također, istraživanja su pokazala i druge pojave kod tih plemena i to da su zaražena sa nekom vrstom haosa i nepostojanja ljubomore prema drugome spolu kao i nedostatak poštovanja porodičnoga sistema i pitanja časti. To je stanje dosta slično životu grabežljivaca, gdje mužjak napada drugog mužjaka iz čopora i ubija ga kako bi mogao uzeti njegove ženke, dok ne dođe mlađi mužjak i ubije prethodnog mužjaka uzurpatora. Možda je komzumiranje svinjskoga mesa jedan od razloga gubljenja ljubomore prema drugome spolu kod Evropljana i također razlog pojave mnogih slučajeva spolne izopačenosti, kao razmjena supruga, grupni brak i slično. Poznato je da svinja ukoliko se uzgaja u čistom toru, a potom se pusti da slobodna hoda šumom, da se vraća svom korijenu i jede leševe koje nađe na putu, čak štaviše naslađuje se time više od zelenila i krompira na koje se navikla u čistom toru. Razlog toga je što tijelo svinje sadrži crve, parazite i mikrobe različitih vrsta, kao i povećani procenat mokraćne kiseline koju luči i prenosi na tijelo onoga koji jede njeno meso.

(Izvor: Naučni idžaz u Kur'anu i sunnetu, eajaz.com, Muhammed Kamil Abdusamed)