Menu

Vjernik je poput palme

Pripremio Haris Hećimović
Tema Da'vaČitanje 9 minuta

Imam Muslim bilježi hadis od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, u kojem se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednoga dana kazao svojim ashabima: "Kažite mi koje je drvo poput vjernika!" Ashabi su počeli da spominju drveće koje raste u dolini. Ibn Omer kaže: "Pomislio sam da je to palma i htio sam da to kažem, ali sam vidio da su tu sve stariji ashabi od mene, pa sam se zastidio da išta kažem. Pošto su ljudi zašutjeli, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'To je palma'". (Muslim, br. hadisa 7277)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike