Menu

Vrijednost dove

Tema AkidaČitanje 13 minuta

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Onome Koji je naredio dovu i obećao da će je uslišiti. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema sudruga, Onoga Koji je obećao vjernicima nagradu, a nevjernicima kaznu. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, neka je Allahov blagoslov na njega, na njegovu porodicu i ashabe.

Dova je jedan od najvrednijih ibadeta. Nu’man b. Bešir, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dova je ibadet”, a zatim je proučio: “Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi’” (El-Mu’min, 60). (Hadis je autentičan. Zabilježili su ga: Buhari, El-Edebul-mufred, Ebu Davud, Et-Tirmizi, Ibn Madža i dr.)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike