Menu

Vrijeme je, uistinu je vrijeme

Pripremila Ummu Muhammed
Tema Žena muslimankaČitanje 11 minuta

Draga sestro, sjeti se Dana kada će protiv tebe biti mnogo svjedoka, kada će te udovi i koža osramotiti. Kuda misliš pobjeći i gdje ćeš utočište naći?! Svjedoci od tebe, a protiv tebe! Mjesto na kojem si grijeh počinila svjedočit će protiv tebe, čak i vrijeme u kojem si grijeh počinila bit će svjedok protiv tebe. Prisjeti se sabranog i zapisanog od Meleka pisara koji nisu izostavili ni mali ni veliki grijeh, kada će ti se srce od tuge i jada istopiti, sagorjeti od kajanja i brige. Onda kada će se listovi savijeni razviti, ti si ih zaboravila, ali nije ih zaboravio Onaj koji će račun svesti. Vidjet ćeš sva ta djela kada nastupi Čas kajanja, kada nestanu slasti i ostanu tuga i jad, iščeznu strasti, a ostanu njihove loše posljedice. Prisjeti se Knjige koja će pred tobom biti otvorena, njen teret je za tebe ili protiv tebe. I znaj da su zabilježeni svaka izgovorena riječ, učinjeno svako djelo i svaki tvoj pokret. Zato radi i govori samo ono što će te obradovati na Danu sudnjem, kada sretneš Allaha. Prisjeti se smrti i njenih muka, kabura i njegovih tmina, Vage i njene preciznosti, Sirata i njegove britkosti, skupljanja i njegovih strahota. Kakvo li će tvoje stanje tada biti?! Kakve li će biti tvoje riječi u tim tegobnim trenucima, kada budeš došla noseći grijehe kojima si Allahu prkosila danonoćno, javno i tajno? Kakvog lica ćeš sresti Allaha, kada Njegove naredbe nisi izvršavala, i granice koje je On postavio prelazila? Jesi li odgovor pripremila?


Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i njegove ashabe.

Draga moja sestro, svi smo mi skloni grijehu i pogrešci, i svi nekada budemo nepokorni našem Gospodaru. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Svaki sin Ademov griješi, a najbolji grješnici su oni koji se kaju." Čovjek je biće koje je po svojoj prirodi slabo, duša ga savlada, i pokaže se kao slabić pred naletom požuda i ovodunjalučkih ljepota. Ako primijetiš, draga sestro, na sebi neke slabosti i vidiš da duša teži grijehu, prije negoli posrneš, prisjeti se da te tvoj Gospodar vidi. Zaista je On Sveznajući i o svemu obaviješten. Allah Uzvišeni kaže: "A zar oni ne znaju da Allah zna i ono što oni kriju i ono što pokazuju." (prijevod značenja El-Bekare, 77) Čuje tvoj govor, vidi te ma gdje bila, zna ono što radiš javno i tajno. Zato pazi, nemoj da ti bude nebitno to što te Allah Uzvišeni vidi i da ti bude beznačajno to što te nadzire. Pazi da ne budeš od onih koji revnosno vode računa o mišljenjima stvorenja, a zaboravljaju Gospodara stvorenja, boje se ljudi, a zaboravljaju Gospodara ljudi. Uzvišeni kaže: "Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a On je s njima." (Prijevod značenja En-Nisa, 108)

Na kojem si to mjestu, sestro, sigurna da te Allah ne vidi? Zato ispuni svoje srce strahopoštovanjem prema Uzvišenom, i kada te duša pođe nagovarati na zlo, ma kako malo bilo, ti joj reci: "Zar on ne zna da Allah sve vidi" (prijevod značenja El- ‘Alek, 4).

Draga moja sestro, prije nego što počiniš grijeh, prisjeti se kako si mala i sićušna, da bi bila nepokorna Onome koji je sve stvorio, koga su obožavali naši preci. Koliki si samo slabić, samoj sebi nikakvu korist ne možeš pribaviti niti od sebe štetu odagnati, nemoćna si da bi Snažnom i Moćnom bila nepokorna, Onome kome se svaka stvar ponizi, čija veličina sve ispuni, čija vlast sve sebi podredi i čija moć sve obuhvati. Prisjeti se ko si ti, a ko je Veliki, Onaj kome si grješna, iako samo Njega potrebna si. Upamti, koliko veliko bude Allahovo mjesto u tvome srcu, toliko ćeš i ti biti vrednija kod Allaha!

Draga sestro, prije nego što počiniš grijeh, prisjeti se mnogobrojnih Allahovih blagodati kojima te obasuo. Allah te iz ničega stvorio, lijep ti lik dao, kada si bila bolesna, On te izliječio, bila si gladna, pa te opskrbio, bila si neodjevena, pa te obukao, žedna pa te napojio. Uzvišeni kaže: "I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nikada mogli nabrojati." (prijevod značenja El-Ibrahim, 34) Razmisli, kako ćeš na Njegovu blagodat nevjerovanjem uzvratiti, a na Njegovu darežljivost i dobrotu poricanjem, kako na dobročinstvo uzvraćaš nezahvalnošću, kako možeš biti nepokorna dok si u blagostanju koje ti On daruje? S kakvim licem misliš Gospodara svoga sresti? Tolike ti darove podario, a ti Mu griješenjem uzvraćaš! Zar se kazne Njegove ne bojiš?! Zar ne strepiš od patnje koju je pripremio za nepokorne robove?! On je u stanju da ti sve te blagodati uskrati, kako On to bude htio i kada bude htio. Koliko je onih koje je Allah Svojim neizmjernim blagodatima obasuo, a oni na to uzvratiše nevjerovanjem i poricanjem tih blagodati. Kaže Uzvišeni: "Kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li Mi kažnjavamo ikog drugog do nevjernika, nezahvalnika." (prijevod značenja Sebe', 17)

Draga sestro, ti koja si Allahu nepokorna, prisjeti se da Mu grijehe činiš u Njegovom vlasništvu, na Zemlji koja Njemu pripada, na nebesima kojima On upravlja. Da li bi ti bila zadovoljna da tebi neko od tvojih ukućana bude nepokoran? Prisjeti se, sestro, koliko je Allahova kazna žestoka, i da je Allah silan i strog. Ono što je uništilo prijašnje narode jeste prekoračivanje Njegovih granica i narušavanje Njegove svetosti, prkošenje i nepokornost. Uzrok bilo koje nedaće koja snađe roba jesu njegovi grijesi.

Draga sestro, sjeti se Dana kada će protiv tebe biti mnogo svjedoka, kada će te udovi i koža osramotiti. Kuda misliš pobjeći i gdje ćeš utočište naći?! Svjedoci od tebe, a protiv tebe! Mjesto na kojem si grijeh počinila svjedočit će protiv tebe, čak i vrijeme u kojem si grijeh počinila bit će svjedok protiv tebe. Prisjeti se sabranog i zapisanog od Meleka pisara koji nisu izostavili ni mali ni veliki grijeh, kada će ti se srce od tuge i jada istopiti, sagorjeti od kajanja i brige. Onda kada će se listovi savijeni razviti, ti si ih zaboravila, ali nije ih zaboravio Onaj koji će račun svesti. Vidjet ćeš sva ta djela kada nastupi Čas kajanja, kada nestanu slasti i ostanu tuga i jad, iščeznu strasti, a ostanu njihove loše posljedice. Prisjeti se Knjige koja će pred tobom biti otvorena, njen teret je za tebe ili protiv tebe. I znaj da su zabilježeni svaka izgovorena riječ, učinjeno svako djelo i svaki tvoj pokret. Zato radi i govori samo ono što će te obradovati na Danu sudnjem, kada sretneš Allaha.

Prisjeti se smrti i njenih muka, kabura i njegovih tmina, Vage i njene preciznosti, Sirata i njegove britkosti, skupljanja i njegovih strahota. Kakvo li će tvoje stanje tada biti?! Kakve li će biti tvoje riječi u tim tegobnim trenucima, kada budeš došla noseći grijehe kojima si Allahu prkosila danonoćno, javno i tajno? Kakvog lica ćeš sresti Allaha, kada Njegove naredbe nisi izvršavala, i granice koje je On postavio prelazila? Jesi li odgovor pripremila?

Draga moja sestro, ti koja si Allahu nepokorna, Allah te stvorio radi velikog cilja. Nije te stvorio uzalud i samoj sebi prepustio. Uzvišeni kaže: "Zar ste mislili da sam vas uzalud stvorio i da Nam se nećete vratiti." (prijevod značenja El-Mu'minun, 105) Kaže Uzvišeni: "Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Me obožavaju." (prijevod značenja Ez Zarijat, 56) Allah ti je dao vremena i ostavio te da se u njemu opskrbiš dobrim djelima, ali na veliku žalost, slika je drugačija. Na sve to uzvraćaš grijesima i nepokornošću. I kako dani prolaze, tvoji grijesi se povećavaju, a Onaj koji će račun svesti ne zaboravlja. Pazi, moja sestro, da ne ostaneš u svom nemaru, zabavi i zaboravu sve dok nestane vremena za rad i dođe vakat preseljenja. Kada na onaj svijet kreneš, na kojem su strahote velike, i kada napokon shvatiš, poželjet ćeš da se vratiš, ali povratka više neće biti. Uzvišeni Allah kaže: "Kada nekom od njih smrt dođe, on uzvikne: 'Gospodaru moj, povrati me.'" (prijevod značenja El-Mu'minun, 99)

Draga moja sestro, kada si Allahu grijeh počinila, kao da si jednu bitku izgubila i poraz doživjela od najvećeg neprijatelja. To je neprijatelj koji svoj trud ne žali. Kaže Uzvišeni navodeći njegove riječi: "Sigurno ću ih sve na stranputicu navesti, osim Tvojih među njima robova iskrenih." (prijevod značenja Sad, 82-83) Pa da li želiš da budeš od iskrenih Allahovih robova, da budeš uvedena u Kuću, bašču sreće i sigurnosti? Ili želiš da budeš od sljedbenika šejtana i da živiš u tminama grijeha i da budeš bačena u Kuću patnje, poniženja i vatre?

Draga moja sestro, uistinu je put do Dženneta zastrt neugodnostima, to je cilj do kojeg se s mukom stiže i visina do koje se uzdiže samo ona koja se od grijeha čuvala. Da li želiš Džennet i njegove blagodati, a u grijesima živiš?! Da li želiš sreću na ovom ili onom svijetu, a padaš iz jednoga u drugi grijeh?!

Draga moja sestro, kucnuo je čas da grijehe ostaviš i da se za počinjeno pokaješ, da se predaš pokornosti kojom će te Allah uzvisiti i u kojoj leži ključ tvoje sreće i na dunjaluku i na ahiretu. Svevišnji kaže: "Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i istina koja se objavljuje spomene." (prijevod značenja El-Hadid, 16) Tako mi Allaha, jeste, vrijeme je, uistinu je vrijeme.