Menu

Zanimljivosti- broj 52

Tema ZanimljivostiČitanje 10 minuta

Mravi koji grade mostove: prelijep primjer požrtvovanja i saradnje

Svijet mravi je jedan čudan i poseban svijet. Naučnici uvijek otkrivaju nove stvari koje pokazuju veličinu ovog malog stvorenja koje stvarno jeste vrijedno da po njemu jedna sura bude nazvana “Mravi”. Svaki put kad se ljudi koji imaju sumnju smiju ovom Kur’anu, Allah dadne da neko otkrije čuda Kur’ana i zapanji ateiste. Nevjernici su se od vremena objave Kur’ana izrugivali poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, zato što su insekti poput mravi spomenuti u ovoj Knjizi.

Slavljen neka je Allah! Oni koji sumnjaju i danas isto govore da je Kur’an pun legendi i oni kao primjer spominju da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, surama davao imena insekata. Ali, Allah Svemogući kaže: “A Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike.” (Prijevod značenja En-Nisa, 141) Ko razmišlja o otkrićima naučnika, primijetit će da su oni zbunjeni i zapanjeni pred ovim malim stvorenjem koje se zove mrav. Naučnici kažu da je težina mozga jednog mrava jedan stoti dio grama, dok je mozak kita sto hiljada puta teži od mozga mrava. Međutim, mrav je u stanju da izvrši inteligentnije zadatke i radnje nego ovaj veliki kit! Ova stvarnost zapanjuje i zbunjuje naučnike, ali kad bi samo čitali Allahovu Knjigu i razmišljali o njoj, oni bi našli da je Allah Stvoritelj ovog mrava, On je mrava naučio i ukazao mu put. Allah kaže o Sebi: “On je Stvoritelj nebesa i Zemlje! Otkud Njemu dijete kad nema žene, On sve stvara, i samo On sve zna. To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato se Njemu klanjajte; On nad svim bdi! Pogledi Ga u potpunosti ne mogu spoznati, a On u potpunosti može poglede spoznati; On je milostiv i upućen u sve.” (Prijevod značenja El-En’am, 101-103)


Naučnici su dugo vremena posmatrali i istraživali svijet mravi. Na početku su smatrali da je to jedan ograničen svijet koji ne može da razumije niti da komunicira. Međutim, konačno je pokazano da su mravi uređeni kao i mi, oni imaju svoje zakone, svoj život i svoju inteligenciju. Nedavno su naučnici otkrili gradnju mostova u svijetu mravi. Shodno jednoj studiji na stranici Reutersa, način kako mrav prelazi rupe jeste gradnja mostova od mravi! Dva britanska istraživača navela su podatak da grupa mravi žrtvuje samu sebe kad dođu kod rupa, kako bi spasili druge. Neki legnu u ove neravne rupe kako bi ih učinili više prolaznim za druge. Istraživači su otkrili da jedna vrsta mravi koja živi u Centralnoj i Južnoj Americi izabire neke mrave iz kolonije koji imaju odgovarajuću veličinu tijela za popunjavanje rupe preko koje kolonija treba preći. U jednom izvještaju koji je objavljen u magazinu “Animal Behavior” navodi se da se više mravi ujedini da popune veću rupu. Pogledaj ovaj živi most i kako se neki mravi žrtvuju za druge. Naučnici kažu da mravi koji naprave most svojim tijelima trpe veliku bol kad drugi prelaze, ali ostaju čvrsti kao pravi most.

Scott Powell i Nigel Franks sa univerziteta u Bristolu izučavali su vrstu Eciton burchelli koja se kreće u šumama u Centralnoj i Južnoj Americi u grupi koja broji 200.000 mravi. Ova grupa je u neprestanom kontaktu sa mravinjakom putem vrlo duge linije mravi. Ali ova duga linija živih mravi može da bude poremećena kad drugi prelaze preko lišća i grana koje se nalaze na tlu u šumi. 

Istraživač James Traniello na osnovu studija na Univerzitetu u Bostonu o neurologiji mravi kaže: “Ovo kompleksno ponašanje mravi je programirano, tako da svako zna šta treba da radi. Mali mrav ima ograničene zadatke shodno svojoj veličini, ali mravi koji su mladi i jaki su zaduženi za zaštitu i hranu, izvršavaju druge teške zadatke. Dok je stari mrav u mirovini i drugi se brinu za njega.”

Franks i Powell uradili su laboratorijske eksperimente da bi pokazali ovo ponašanje. Kaže Franks: “Postavili smo daske u kojim su bile izbušene razne rupe kako bismo vidjeli kako veličina mrava može da popuni rupe.” Mravi su dobro uradili posao, izabrali su prikladan način da izgrade most. Ovo je začudilo naučnike koji su se sebi postavili pitanje: Kako su mravi naučili ovu tehniku gradnje, dok ljudi moraju mnogo da se trude i da izvrše kompleksne građevinske proračune da bi to postigli?

Slavljen neka je Allah! Ovo je solidarnost i saosjećajnost u svijetu mravi, pa kakvi tek onda treba da budu ljudi?! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao nam je kakav vjernik treba da bude. Rekao je da vjernici trebaju biti kao zgrada, potpomažući jedni druge i žrtvujući se jedni za druge. Mravi pomažu jedni druge i žrtvuju se kako bi živjeli, zar mi ne treba da pomažemo jedni druge i da se žrtvujemo za Allaha?! Na kraju, želimo da svaki ateista koji čita ili vidi ova otkrića da nam objasni tajnu svijeta mravi, ko ih uči ove čudesne tehnike? Mi odgovaramo: Allah Svemogući. “Gospodar naš je Onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo.” (Prijevod značenja Taha, 50)

(Izvor: kaheel7.com/eng)

Insekti i oprašivanje biljaka

Studije ukazuju na to da pčele prenose polen preko raznih usjeva. “Ovaj podatak je jedna ekonomska implikacija za poljoprivrednike da izvršavaju oprašivanje usjeva”, kaže Claire Kremen, asistentica-profesorica na Odjelu za nauku za okoliš, upravu i menadžment na Univerzitetu u Kaliforniji. “Oprašivanje je izuzetno važna ekološka funkcija. Pčele imaju funkciju oprašivača zato što slijeću na cvijeće i nesvjesno nose polen (prah) sa jedne biljke na drugu. Bez ovog prenošenja polena mnogo sjevernoameričkih biljaka – uključujući i mnoge ekonomski važne usjeve – ostalo bi neoplođeno i reprodukcija ne bi mogla biti moguća”, kaže ona. Istraživanje je u obzir uzelo dva važna faktora: koliko prirodnog habitata je bilo u blizini farme i da li se farma oslanja na organske ili konvencionalne tehnike zemljoradnje. Uzgajanje badema u Kaliforniji ovisi od otprilike polovine pčela u SAD-u, tj. 1,5 milion kolonija! Pčele oprašuju stabla badema u periodu od šest sedmica i nakon toga ih šalju na posao za druge usjeve. Naučnici su izjavili da bi sada prinosi badema i drugih usjeva mogli podbaciti zbog toga što toliko pčela umire. Slavljen neka je Allah! Pitanje glasi: Ko je naučio ove male insekte da rade te poslove – slučajnost, priroda ili Stvoritelj prirode i svega drugog? Kaže Allah Uzvišeni: “Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg, koji sve stvara i čini skladnim, i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje, i koji čini da rastu pašnjaci.” (Prijevod značenja El-’Ala, 1-4)

(Izvor: kaheel7.com/eng)

Pčela je brža od superkompjutera

U mozgu pčele nalaze se “procesori” koji su mnogo brži od superkompjutera, i unatoč maloj veličini njenog mozga, brzina je jedan bilion u sekundi. Pročitajmo i slavimo Allaha… Naučnici su otkrili da pčela za vid koristi ultravioletne zrake. Val ovih zraka je tako kratak, tako da pčela brže vidi od čovjeka. Ona mora brzo da raspoznaje tokom letenja među cvijećem u potrazi za hranom. Kad pčela gleda video, ona samo vidi konstantne slike zato što je brzina njenog vida veća od brzine vida čovjeka, jer ona raspoznaje slike u filmu jednu po jednu.

Naučnici kažu da pčela može da izvrši bilion aritmetičkih operacija u jednoj sekundi, što je brže nego ijedan kompjuter u svijetu! Oko pčele se sastoji od hiljadu malih zjenica koje imaju šestougaoni oblik. Naučnici su otkrili da ovaj dizajn pčeli pomaže da bolje vidi u šumama i da sprečava sudar sa drugima. Naučnici ateisti začuđeni su ovim savršenim dizajnom, pčelin mozak sadrži hiljade miliona ćelija i veličina tog mozga je manja od vrha igle.

Profesor Luke Lee je jedan od poznatih dizajnera umjetnih očiju koji je pokušao da imitira oko kao što je oko pčele. On kaže: “Želio sam da razumijem kako priroda može stvoriti sloj nad slojem savršeno poredanih struktura bez skupe tehnike.” Odgovor je u Allahovom govoru: “On je Stvoritelj nebesa i Zemlje! Otkud Njemu dijete kad nema žene, On sve stvara, i samo On sve zna. To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato Njega obožavajte; On nad svim bdi! Pogledi Ga u potpunosti ne mogu spoznati, a On u potpunosti može poglede spoznati; On je milostiv i upućen u sve.” (Prijevod značenja El-En’am, 101-103)

(Izvor: kaheel7.com/eng)