Menu

Slanje kurbana u druge zemlje

Tema AkidaČitanje 1 minut
Uzvišeni Allah propisao je propise iz Svoje mudrosti i milosti. Vrijeme hadždža i Kurban-bajrama je vrijeme činjenja ibadeta koji moraju biti obavljeni propisno kako bi bili primljeni kod Uzvišenog Allaha i kako bi čovjek imao nagradu za njihovo obavljanje.

U mnogim kur'anskim i sunnetskim tekstovima nalazimo jasan dokaz o tome da osnovni cilj kurbana nije meso da se ljudi njime okoriste. Cilj kurbana je veći i veličanstveniji, a to je: poštivanje Allahovih propisa, približavanje Njemu Uzvišenom prinošenjem žrtve i spominjanjem Allahovog imena prilikom klanja kurbana. Ovo se ne može ispuniti ukoliko se ovaj obred ne izvršava u mjestu boravka. Otuda je potrebno kurban klati u mjestu boravka da tom obredu prisustvuju i omladina i odrasli, i da se nad kurbanom spomene Allahovo ime. Iz ovoga shvatamo da je preče, potpunije, bolje i ispravnije da ljudi kolju kurbane u mjestu boravka i da ne šalju svoje kurbane u druge zemlje. To je zato što čovjek zbog toga izgubi mnoge koristi i desi mu se da učini neke pogrešne postupke.