Menu

Zadovoljiti poglede Allahovom srdžbom

Tema AhlakČitanje 7 minuta

Zadovoljiti poglede Allahovom srdžbom

Najkraću hutbu u islamskoj historiji održao je poznati tuniski muftija Tahir b. Ašur, rahimehullah, rekavši: "Nema nikakva dobra u vašim namazima dok vam žene hodaju otkrivene. Uči ikamet!"

Uzvišeni Allah objavio je u Svojoj plemenitoj Knjizi: "A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja; i neka ne pokazuju ukrase svoje osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite." (En-Nur, 31)


Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Dvije vrste stanovnika Džehennema još uvijek nisam vidio: ljude koji u rukama imaju bičeve poput kravljih repova i njima udaraju druge, i žene obučene a otkrivene (oskudno odjevene), uvrću se i uvijaju pri hodu i privlače pažnju na sebe, glave su im kao grbe deva, neće ući u Džennet, niti će osjetiti njegov miris, iako se njegov miris prostire na tolikoj i tolikoj udaljenosti." (Muslim)

Navedeni hadis govori o problemu razgolićenosti koji je posebno aktualan u današnjem vremenu i čije su nam razmjere vidljive na svakom koraku. Još je mnogo drugih dokaza koji govore o istom problemu. Iz riječi Tahira b. Ašura možemo razumjeti da su učenjaci na neprimjereno i oskudno odijevanje žene gledali kao na veliku pošast u jednoj zajednici i društvu. A ajet nam govori na kakav se način treba odijevati muslimanka. Savremena sredstva komunikacije omogućila su ubrzano širenje nemorala, čemu je izložen veliki broj ljudi na Zemlji. Zabrinjavajuća je i činjenica da se to sve više i više širi, a generacije odrastaju uz nemoralni sadržaj, što ostavlja katastrofalne posljedice.

Ako želiš da uništiš jedan narod, dovoljno je da uništiš njegov moral. A uništavanje morala počinje uništavanjem stida kod žene. A, kada uništiš moral žene i degradiraš njenu ulogu kao majke i supruge, uspio si da oslabiš porodicu, koja je osnovna ćelija društva, i na taj način osakatiš zajednicu. Kada se rasturi porodica, onda nastaje nered, generacije odrastaju u neprirodnom okruženju, prepuštene vjetrometini društva... Bez jake porodice nema ni jake zajednice.

Islam je ograničio zadovoljavanje strasti, a čovjek koji pređe te granice unosi nered u ljudske živote. Još je veća nedaća što taj nesvjesni čovjek, koji pokušava da bježi od božanskih granica, nije sposoban da sam sebi postavi bilo kakve granice zadovoljavanja strasti, i tako tone sve dublje i dublje u ambis grijeha i propasti.

Ono što se danas naziva modernim trendovima zapravo je nemoral i razgolićenost. Danas se pomjeraju granice i doživjeli smo da se pojavljuju stvari koje spadaju u predznake Sudnjeg dana.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Predznaci Sudnjega dana jesu nestanak ilma -- znanja, rasprostranjenost džehla -- neznanja, ispijanje alkohola i javno činjenje bluda!" (Buhari i Muslim)

"Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, ovaj ummet neće nestati sve dok čovjek ne priđe ženi i sa njom učini blud nasred ulice, a najbolji čovjek među njima tada će biti onaj koji će reći: 'Bolje je bilo da si s njom spavao iza tog zida!'" (Ebu Ja'la, Musned)

Svakako da je oskudno odijevanje prvi korak ka širenju nemorala. Primamljivi prizori u čovjeku bude maštu i želju da krši vjerske moralne norme. Javlja se jedno stanje kada čovjek počinje samo da misli o tome, i takve misli postaju mu opsesija. Tada se lančano pokreće niz problema koji ostavljaju iza sebe mnogobrojne teške posljedice po jedinku, porodicu i društvo.

Zabrinjavajuće je da i vjernička populacija sve više pada na tom ispitu. I, mnogo toga se radi zarad mišljenja drugih i želje za dokazivanjem. Tako se musliman ili muslimanka odluče da svojim izgledom zadovoljavaju poglede drugih izazivajući time Allahovu srdžbu. I sve zarad toga da bi, eto, ljudima izgledali primamljivo i privukli njihovu pažnju. A šta dalje kada primamimo poglede i privučemo pažnju i svidimo se nekome ko nam nije mahrem?! Šta je cilj svega toga?! Jasno nam je da postoje granice u međuljudskim odnosima i da žena muslimanka ne može biti u braku osim sa jednim muškarcem. Šta joj onda znači zadovoljavanje pogleda drugih muškaraca na ulici?! Zar u tome postoji ijedno dobro? Šta joj to pomaže u njenom nastojanju da se približi svome Gospodaru! Evo danas, u ovom danu, šta ti znači što si prije godinu dana izašla na ulicu izazovno obučena?! Svi oni koji su te vidjeli, da li se sjećaju tog momenta? Da li to spominju i hvale te? Još na dunjaluku su te zaboravili, a na ahiretu ćeš biti sama sa svojim djelima. Ako istinski vjeruješ u svoga Gospodara, pa zašto Mu prkosiš činjenjem nepokornosti, uzvraćajući nepokornošću na blagodatima koje ti je On dao?!

Propisno oblačenje, onako kako nam je to propisao naš Gospodar, jeste ibadet, pa zar nije bolje biti u ibadetu ili prkosno griješiti prema Gospodaru! Islam je potpuni sistem života, islam se živi u svakoj pori života. Islam ne prihvata da se uzima samo ono što želimo, a odbacuje ono što mi ne želimo iz svoga hira da prihvatimo. U nepokornosti Allahu nema dobra, cijena toga plaća se još na dunjaluku, prije ahireta.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. Vođa je pastir i odgovoran je za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado. Žena je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado. Sluga je pastir u imetku svoga gazde i on je odgovoran za svoje stado. Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado." (Muttefekun alejhi)

Očevi i muževi treba da znaju da su saučesnici u razgolićavanju kćerki i žena ukoliko nisu ništa poduzeli da to spriječe. Oni imaju svoj dio odgovornosti u odgoju i savjetovanju. A svi drugi muškarci treba da imaju na umu da se klone svega što ne bi poželjeli svojoj majci, sestri ili kćerki, jer i te druge ženske osobe nečije su majke, kćerke i supruge. Posljedice učinjenog grijeha vratit će se onome ko je to činio kako bi i sam osjetio tegobu i bol koju nanosi drugima omalovažavajući njihovu čast.