Menu

Zanimljivosti - broj 36

Tema ZanimljivostiČitanje 9 minuta

Pokrijte sudove i zavežite mješinu

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Pokrijte sudove i zavežite mješine, zaista u godini ima noć u kojoj se spušta epidemija. I ne prođe pored suda, koji nema na sebi poklopca, niti pored mješine koja nema na sebi poveza, a da se ne spusti u nju nešto od te epidemije." (Muslim, 2014-99.)

Savremena medicina ustanovila je da je Božiji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prvi utemeljivač pravila za čuvanje zdravlja predavajući pažnju zarazi od epidemije i prelaznih bolesti. Utvrđeno je da se epidemija širi u određenim sezonama u godini, čak više, određena epidemija pojavljuje se nakon svakog određenog perioda godina, shodno preciznom sistemu čije se pojašnjanje još nezna.

Na primjer: Ospice i dječija paraliza su češće u septembru i oktobru, trbušni tifus ljeti, kolera se pojavljuje svakih sedam godina a kožice svake tri godine što ukazuje na naučni i'džaz (nadnaravnost) u Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: "… zaista u godini ima noć u kojoj se spušta epidemija ...", tj. sezonske epidemije koje imaju tačno određeno vrijeme. (Knjiga „I'džazu Imi fil-Islam ves-sunne en-nebevijje“, Muhamed Kamil Abdus-Samed.) 


"Mi s neba s mjerom kišu (vodu) spuštamo"

Uzvišeni Allah rekao je, kako stoji u prevedenom značenju ajeta: "Mi s neba s mjerom kišu (vodu) spuštamo". (Al-Mu'minun, 18.) Tj. Uzvišeni Allah spušta vodu putem kiše u određenoj mjeri i na određeno mjesto. Količine kiše koje padaju u toku godine na zemlju su konstante. Kada bi pale manje količine kiše od potrebnog na određenom mjestu, došlo bi do propasti bilja i stoke, poteškoće ljudima, pretvaranje plodne zemlje u pustinju, smanjilo bi se bilje i uginuli bi kopneni biljojedi čemu bi slijedilo uginuće ostalih životinja. Tako vidimo veliku sušu, propast okoline i živih bića u Afričkim državama i drugim mjestima. A kada bi pale veće količine kiše od potrebnog, potopili bi se usjevi i propali bi. Porušile bi se farme, stambena dobra, putevi i utopili bi se životinje i ljudi. Došlo bi do poplava koje uništavaju okolinu i bilje, i prijete ljudima u mnogim mjestima zapadne Azije i isto tako Afrike. Allahova blagodat je da se kiša spušta u tačno određenim količinama tako da natopi usjeve, napoji ljude i životinje, ne ruši brane i ne prelazi granice. I zemlja je u mogućnosti da prihvati te količine vode putem svojih pitkih jezera, rijeka i ponornica. I rijeke su umogućnosti da prihvate te količine kiše.

(Prof.dr.Nezmi Halil Ebu Ata Musa, Profesor Botanike na Egipatskom Univerzitetu)

Liječenje devinim mlijekom i mokraćom

Prenosi se u vjerodostojnoj predaji da je grupa ljudi iz plemena Ukl ili Urejne došla Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a potom su zamrzili Medinu radi bolesti koja ih je zadesila. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio im je da otiđu kod deva i da piju njihovo mlijeko i mokraću. Otišli su i nakon što su ozdravili ubili su Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, pastira i odveli sa sobom deve …(Buhari, 233; Muslim, 1671-11.)

Pomenuti ljudi su bolovali od pretjerane mršavosti, koža im je bila žuta i stomaci napuhani-imali su trbušnu vodenu bolest. (Fethul-Bari)

Mlijeko i mokraća deve se može koristiti u liječenju oboljenja jetre i "napuhanosti" stomaka-trbušna vodena bolest. U sebi sadrže koncentrirani kalcijum, magnezijum i kalijum.

Odavno je poznato da deva jede pustinjsko rastinje i bilje koje u sebi sadrže korisnu materiju koja pomaže u pročišćavanju arterija, dok "proširenju" ili"otvaranju" vena pomaže proticanjem skupljenje tečnosti u slučaju"napuhanosti" stomaka-trbušna vodena bolest.

Profesor Ahmed Abdullah iz Sudana, dekan medicinskih sudanskih labarotorija, vršio je naučno istraživanje u kojoj je grupi bolesnika koji su patili od oboljenja jetre davao mlijeko i mokraću deve u periodu od 15 dana. Rezultati su bili zapanjajući. Naduveni stomaci svih osoba koje su bile podvrgnute istraživanju splahnuli su i vratili se u prirodni položaj, i svi su se upotpunosti, Allahovom dozvolom, izliječili.

Također, bilježi se drugi slučaju: Četiri osobe oboljele od raka krvi, koje su došle iz Londona, i pojedinim od njih je rečeno da će umrijeti, liječeni su u pustinji mlijekom i mokraćom deve i Allahovom dozvolom svi su ozdravili nakon 40 dana.

(Šejh Šihab Bedri – ekspert u liječenju biljem i Poslanikovom medicinom)

Majčinsko dojenje

Svevišnji Allah rekao je, kako stoji u prevedenom značenju ajeta: "Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koji žele da dojenje potpuno bude". (Al-Bekare, 233.)

Doktori su dugo godina mislili da je jedina korist prirodnog dojenja zasnivanje emocionalne veze između majke i dojenčeta i da pored toga ne postoje druge koristi, međutim, savremena medicina je ustanovila i druge značajne koristi majčinskog mlijeka. Tako, majčinsko mlijeko sadrži u sebi imunitetska tijela-imunoglobuline protiv bakterija i različitih vrsta virusa. Naučnici su utvrdili da su količine bekterija u utrobi dijeta, koje se hrani kravljim mlijekom, veće za deset puta od onih koje se nalaze u utrobi dijeta koje se hrani majčinim mlijekom.

Najbolja je ishrana za dojenče. U sebi sadrži prirodne procente proteina, šećera i masnoće koje je teško naći u kravljem i drugom mlijeku. Njegova temperatura je prirodna i odgovarajuća za dijete.

Imunitetska tijela - antiviruska pomažu dojenčetu -u prvim mjesecima dojenja- u zaštiti tjelesnih organa od stalnih viruskih napada kojima je izloženo. Čak više pomaže mu u formiranju njegovog imunitetskog aparata i ojačava ga. Pojedina naučna istraživanja su utvrdila da imunitetski aparat brže raste kada se dijete hrani majčinim mlijekom. Majčino mlijeko sadrži u sebi imunitetsku materiju – mucins koja je bogata proteinima, karbonhidratom koji se prilijepe za bakterije i viruse i uklone ih iz dječijeg tijela upotpunosti bez sporednih dejstava suprotno hemijskim lijekovima. Postojeći protein u kravljem mlijeku je za duplo veći od postojeće količine u majčinom mlijeku. Zbog toda dojenče ne može "pojesti" postojeću količinu proteina u kravljem mlijeku, tako da je skladišti u svome tijelu što u budućnosti dovodi do oboljena "ugojenosti". Dok dojenče "pojede" postojeći protein u majčinom mlijeku u 100% procentu. Potrebno vrijeme za probavu postojećih proteina u majčinom mlijeku je 15 minuta a u kravljem mlijeku 60 minuta što rezultira uštedu u vremenu i naporu. Svi doktori potvrđuju da se u majčinom mlijeku ne nalaze bakterije i da je bolje za novorođenče od svakog vjestačkog mlijeka. Zapazili su da djeca koja jedu adaptirano mlijeko iz flašice izloženija su različitim oboljenjima čak i kada je boca sterilizovana. Majčino mlijeko pomaže dojenčetu da poboljša svoj probavni sistem u ispravnom obliku, dok kravlje mlijeko uznemiri utrobu dojenčeta. Daje dojenčetu psihički smiraj i pomaže mu prilikom sna. I djeluje kao najbolje prirodno smirujuće sredstvo. Štiti dojenče od alergije i sprečava kod njega espanziju te bolesti. Dojenje kravljeg mlijeka uvećava mogućnost oboljenja od raka za sedam puta.

Od koristi prirodnog dojenja jeste da ono štiti dojenče od sledećih stvari:

● Od disajnih oboljenja od kojih je najopasniji bronhitis.

● Od bolesti uha i stalnih upala.

● Od iznenadne smrti- sids.

● Od upale moždane opne-meningitis.

● Od raka u prvih šest mjeseci.

● Od truljenja kostiju.

● Od osipa.

● Od čireva u utrobi.

A izaziva kod njega nježnu kožu i jača vid. Također i majka doživljava koristi prirodnog dojenja. Vršena su istraživanja u 30 država i pokazalo se da majke koje doje djecu bivaju manje izložene oboljenju od raka dojke. Maternica se širi za 30 puta u toku trudnoće i poroda. Istraživanja su potvrdila da prirodno dojenje pomaže u vraćanju obima maternice u prirodne granice. Suprotno majci koja ne doji dojenče gdje njena maternica ostaje veća od prirodnih granica. Isto tako dojenje štiti majku od raka maternice. Pomaže u smanjivanju težine i od ugojenosti. Pomaže majci prilikom spavanja i djeluje kao prirodno smirujuće sredstvo.

Svjetska zdrastvena organizacija i Unesco poslije istraživanja su potvrdili da je najbolji period za dojenje dvije godine. Dijete u tom periodu ima prijeku potrebu za sterilizovanim mlijekom kao što je majčinsko mlijeko, jer njegov imunitetski sistem nije umogućnosti da se suprostavi mogućim bolestima prije dvije godine od njegove starosti.

(Islamski istraživač Abdul-Daim Kuhejl)