Menu

Tukija i redž'a - ništavna šitska ubjeđenja 

Tema AkidaČitanje 7 minuta

Mula Muhammed el-Bakir el-Medžlisi spominje u „Hakkul-jekin“  (360. str.) poduži govor u kojem između ostalog stoji: „Kada se pojavi Mehdi, 'alejhis-selam, pred sami Sudnji dan, porušit će zid oko kabura Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, izvaditi Ebu Bekra i Omera iz njihovih kaburova, oživiti ih a zatim razapeti.“ (Da nas Allah sačuva ovakvih riječi i ovakvih ubjeđenja!) Slično se spominje i od Muhammeda el-Bakira –Allah ga ubio- da je rekao: „Kada se pojavi Mehdi, 'alejhisselam, proživjet će Aišu i sprovesti nad njom hadd - kaznu za blud!“ (Hakkul-jekin, 347.) Allah ih ubio, kuda se odmeću! 


Od ništavnih akidetskih šitskih ubjeđenja jeste i tukija. Tukija kod šija je jasna, čista laž ili čisto licemjerstvo kao što se to jasno uviđa iz njihovih predanja. Evo nekoliko tih predanja o vjerovanju šija u tukiju iz njihovih priznatih izvora:

El-Kulejni spominje od Ibnu Umejra el-E'adžemija da je rekao: „Rekao mi je Ebu Abdullah, 'alejhis-selam: 'O Ebu Omere! Doista je devet desetina vjere u tukiji i nema vjere onaj koji pri sebi nema tukije, a tukija se čini u svemu izuzev u nebizu i meshu po mestvama'.“ (Usulul-Kafi) Također, El-Kulejni spominje da je Ebu Dža'fer, 'alejhisselam, rekao: „Tukija je od moje vjere i vjere mojih očeva, pa, nema imana onaj koji nema tukije!“ (Usulul-Kafi) Spominje i da je Ebu Abdullah, 'alejhisselam, rekao: „Čuvajte svoju vjeru i prekrijte je tukijom, jer, uistinu, nema imana onaj koji nema tukije!“ (Usulul-Kafi)Spominje da je Ebu Abdullah po pitanju Allahovih riječi: „I nisu jednaki dobro i zlo“ rekao: „Dobro je tukija, a zlo je obznanjivanje.“ A za Allahove riječi: „A na zlo uzvrati onim što je bolje“, rekao je: „Ono što je bolje jeste tukija.“ (Usulul-Kafi, 48-484. str. u poglavlju o tekiji.)

Tukija u svemu je nužna stvar kod šija

O tome, također, govore njihova predanja. Tako El-Kulejni spominje od Ebu Dža'fera, 'alejhisselam, da je rekao: „Tukija je neophodna u svakoj stvari.“ (Furu'ul-Kafi, Kitabur-Revda, 137. str.) Također od Ebu Abdullaha, 'alejhisselam, prenosi da je rekao: „Otac mi je govorio: „Ništa mi više oči ne čini radosnim od tukije. Doista je tukija vjernikov Džennet?!“ (Usulul-Kafi, 484. str.) Imami su kod šija nepogrešivi, vođstvo im je dato od Uzvišenog Allaha i obaveza je pokoravati im se u svemu, malom i velikom. Budući da kod njih tukija ima veliki značaj, svaka njihova riječ i svako njihovo djelo uvijek se može dvosmisleno protumačiti i niko nije u mogućnosti da presudi i kaže: „Njihove se riječi odnose na to i to.“ A šta znamo? Možda čak i ova predanja koja se nalaze u njihovim knjigama, najpriznatijim izvorima, također su izrečena i zapisana iz tukije!

Skrivanje vjere kod šija

El-Kulejni spominje od Sulejmana Halida da je Ebu Abdullah, 'alejhisselam, rekao: „Uistinu, vi ste na takvoj vjeri; ko je skrije, Allah će ga uzvisiti a ko je obznani, Allah će ga poniziti.“ (Usulul-Kafi, 485. str.) Znaj, Allah ti se smilovao, ovo ništavno šitsko ubjeđenje „tukija“ jasno se suprotstavlja riječima Uzvišenog Allaha: „O Vjerovjesniče, dostavi ono što ti se objavljuje od tvoga Gospodara, a ako to ne učiniš, pa ti nisi dostavio Njegovu poslanicu.“ (Prijevod značenja El-Maida, 67.) „On je Taj Koji je poslao Svoga Poslanika s uputom i ispravnom vjerom da je uzdigne iznad svih vjera!“(Prijevod značenja Et-Tevba, 33.) „Kazuj ono što ti se objavljuje od Knjige tvoga Gospodara.“ (Prijevod značenja El-Kehf, 7.) „Javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i okreni se od mnogobožaca.“ (Prijevod značenja El-Hidžr, 94.) „O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!“ (Prijevod značenja Et-Tevba, 119.) „One koji budu tajili jasne dokaze, koje smo Mi objavili, i pravi put, koji smo u Knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti, a prokleće ih i oni koji imaju pravo da proklinju.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 159.) Zbog ovog jasnog suprotstavljanja riječima Svevišnjeg Allaha, tukija je u islamu strogo zabranjena.

Pitanje redž'e

Od ništavnih akidetskih ubjeđenja šija jeste i pitanje „redž'e“. Makbul Ahmed eš-Ši'i spominje u svome prijevodu Kur'ana da je Muhammed el-Bakir nakon određenih ajeta pojasnio termin redž'a i da se on odnosi na povratak Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i njihovih imama, kao i posebne skupine vjernika i posebne skupine nevjernika pred Sudnji dan, kako bi se uzdigli dobro i iman, a dokrajčili nevjerstvo i grijesi. (Terdžemetu Makbul Ahmed, 585. str.) Abbas el-Kummi spominje da je Ebu Dža'fer es-Sadik, 'alejhisselam, rekao: „Nije od nas onaj koji ne vjeruje u naš povratak i onaj koji ne vjeruje u dozvoljenost braka mut'e.“ (Muntehal-Amal, 2/341.) Mula Muhammed el-Bakir el-Medžlisi spominje u „Hakkul-jekin“ (360. Str.) poduži govor u kojem između ostalog stoji: „Kada se pojavi Mehdi, 'alejhisselam, pred sami Sudnji dan, porušit će zid oko kabura Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, izvaditi Ebu Bekra i Omera iz njihovih kaburova, oživiti ih a zatim razapeti.“ (Da nas Allah sačuva ovakvih riječi i ovakvih ubjeđenja!) Slično se spominje i od Muhammeda el-Bakira –Allah ga ubio- da je rekao: „Kada se pojavi Mehdi, 'alejhisselam, proživjet će Aišu i sprovesti nad njom hadd - kaznu za blud!“ (Hakkul-jekin, 347.) Allah ih ubio, kuda se odmeću! Stoga mi s pravom, jasno i postojano kažemo: „Nije od nas –ehli sunneta- onaj koji vjeruje u njihovu redž'u, njihov povratak i zablude.“ Sve ove njihove izjave najveće su laži i u suprotnosti su sa vjerom islamom i sa svim nebeskim objavljenim vjerama koje su učile da čovjek živi i radi na ovom svijetu, zatim umire i kada dođe vrijeme proživljenja biće proživljeni pred Uzvišenim Allahom i On će ih obračunavati za njihova djela. Međutim, šije željni potvore i laži, nastoje obračun stvorenja pripisati Mehdiju. Svojim lažnim predanjima omalovažavaju Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i Aliju, radijallahu 'anh, za koje tvrde da će oni Mehdiju dati prisegu jer je on njihov potomak. A što se tiče dva cijenjena ashaba, Ebu Bekra i Omera, jasno je vidljiva šitska mržnja i prezir prema njima, pa ne zaslužuje nikakvu opasku do riječi: „Doista, nisu slijepe oči, već su im slijepa srca u njihovim grudima.“

Allaha Milostivog molimo da nas učini Njegovim iskrenim vjernicima, istinskim sljedbenicima Njegovog Poslanika, Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, onima koji će se čvrsto svojim zubima kutnjacima držati Kur'ana i vjerodostojnog sunneta, jer je najistinitiji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Allahu Uzvišenom neka je svaka slava i hvala, i neka je Njegov salavat i selam na Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve ashabe.