Menu

Zanimljivosti - broj 40

Tema ZanimljivostiČitanje 16 minuta

BAŠČE U GRADU TEBUKU KOJE JE NAGOVIJESTIO BOŽIJI POSLANIK 

Imam Muslim, Allah mu se smilovao, bilježi u svome Sahihu da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao sa svojim drugovima u bitku na Tebuku gdje je spajao podne-namaz sa ikindijom i akšam sa jacijom. Tom prilikom rekao je ashabima: ''Vi ćete sigurno sutra, ako Allah da, prije podne doći do izvora na Tebuku. Ko god dođe prije, neka ne pije vodu sa izvora sve dok ja ne dođem.“ Rekao je prenosilac hadisa: ''Kada smo došli do izvora, zatekli smo dva čovjeka, a voda je tekla u tankom mlazu. Vjerovjesnik ih je upitao: ''Da li ste doticali vodu?“, a oni rekoše: "Da.“ Nakon toga su rukama zahvatili vodu sa izvora, malo-pomalo, sve dok se nije sakupilo nešto. Poslanik je u toj vodi oprao svoje ruke i lice, a potom je vratio vodu u izvor iz kojega je tekla voda sve dok se ljudi nisu napili. Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Muazu ibn Džebelu: ''O Muaze! Ukoliko dugo poživiš, mogao bi uskoro vidjeti da su ovdje bašče ozelenjele.“ (Muslim, 706-10.) Regija Tebuk nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Saudijske Arabije, graniči sa Šamom sa sjevera i ima obalu na Crvenom moru. Regija Tebuk je pustinjsko područje i u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tu je bilo malo vode. Međutim, zbog klimatskih promjena koje su zadesile regiju i svijet u cjelini, povećao se procenat padavina te je postala jedan od najvažnijih vodenih resursa u Saudijskoj Arabiji i od najvećih poljoprivrednih površina sa ukupnom kultiviranom površinom od oko 2.283.840 hektara u 1420. hidžretskoj godini i sa koncentracijom od 70% oko grada Tabuka na putu za Medinu Munevveru i Jordan. U njoj najviše uspijeva pšenica, a na 45 kilometara od grada Tabuka prema jordanskoj granici postoji  gigantska firma ''Tebuk za poljoprivredni razvoj'' koja je najveća poljoprivredna firma na Bliskom istoku. Ova firma specijalizirana je u proizvodnji voća, stočne hrane, žitarica, krompira i luka. Također, u Tebuku postoje preduzeća sa površinom od 35 kvadratnih kilometara koja uzgajaju cvijeće i izvoze ga samo na domaće tržište. Također, farme u Tebuku proizvode grožđe, masline, breskve, šljive, marelice, citruse i jabuke. Iz prethodnog hadisa jasno je da je područje oko Tebuka bilo pogođeno nedostatkom vode u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i zato je zabranio svojim drugovima da diraju vodu iz izvora Tebuk sve dok on ne dođe i uputi dovu za njih. Pored toga, dogodilo se nešto još čudnije od toga, a to su riječi koje je uputio Muazu, Allah neka je sa njim zadovoljan: ''Ukoliko dugo poživiš, mogao bi uskoro vidjeti da su ovdje bašče ozelenjele.“ Dakle, obistinilo se Poslanikovo nagovještenje, tako da su se u Tebuku proširile farme, pogotovo oko grada, te će se proširiti još više, sa Allahovim dopustom, u narednim godinama, zbog obilnih kiša koje su u proteklom periodu prouzrokovale velike poplave dosad nezabilježene u regiji. 

(Izvor: Firas Nurul-Hak, direktor internetske stranice enciklopedija naučnog idžaza u Kur'anu)


SVIJET PAROVA

Plemeniti Kur'an govori o jednom veoma važnom fenomenu – parovima u svijetu stvorenja. Ovaj fenomen ''dvostrukosti – parnosti'' u svemu zaista je dokaz Allahove, subhanehu ve te'ala, jednoće. Nakon otkrića atoma, uslijedilo je drugo veoma bitno otkriće. Naime, naučnici su otkrili da se atom sastoji od ''negativnih'' i ''pozitivnih'' čestica. Čak štaviše, pojedini naučnici tvrde da i materija koju poznajemo ima svog suprotnog parnjaka. U slučaju susretanja ovih materija, oslobađa se energija koja dovodi do njihovog uništenja. U svijetu biljaka također postoji muški i ženski par, a pojedine jednospolne biljke sadrže i muške i ženske ćelije, odnosno ''svijet parova'' nalazi se unutar same biljke. Allah, subhanehu ve te'ala, rekao je: "On je za vas Zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro, i On spušta s neba kišu!" – Samo Mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno." (Prijevod značenja Taha, 53.) Čak i u matematici nalazimo parne i neparne brojeve i ovaj sistem je neophodan za nastanak svemira, jer mi znamo da se svemir temelji na preciznim matematičkim zakonima. Čak i u svijetu mora i rijeka postoji pitka (slatka) i slana voda, i to je spomenuto u Kur'anu:"Ni dva mora nisu jednaka: jedno je slatko i prijatno – voda mu se lahko pije, a drugo je slano i gorko." (Prijevod značenja Fatir, 12.) Također i sama voda sastavljena je iz dva dijela: negativnog i pozitivnog. Svaka molekula vode sastoji se od negativnog atoma – kisika i dva pozitivna atoma vodika, a takva je i većina ostalih hemijskih spojeva. Uzvišeni Allah rekao je: "Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete." (Prijevod značenja Zuhruf, 12.) U svim znanostima otkriveno je da svaka stvar ima svoga suprotnog parnjaka: postoji noć kojoj je suprotan dan, toplota kojoj je suprotna hladnoća, svjetlo kome je suprotna tama, dobro i zlo, uputa i zabluda, ljubav i mržnja... Kada postoji jedna stvar i njena suprotnost, onda možemo razlikovati tu stvar. Dakle, postoji bezbroj parova koji se ne mogu pobrojati koliko god tražili u svim naučnim poljima. Ovdje dolazi do izražaja kur'anska obavijest koja nam govori o ovoj naučnoj činjenici prije modernih nauka. Uzvišeni je rekao: "I od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!" (Prijevod značenja Zarijjat 49.) Atom se sastoji od negativnih i pozitivnih čestica i to se odnosi na sve atome u svemiru, što znači da se ''parnost – dvostrukost'' ogleda u cijelom svemiru! Međutim, neki pokušavaju pobuditi sumnju i dovesti u pitanje istinitost Kur'ana i govoreći: "Postoje neke vrste mrava koje se razmnožavaju nespolnim putem, isto tako postoje i bića kao što su virusi i žive stanice koji se razmnožavaju diobom. Stoga, kako možemo razumjeti ajete u svjetlu ovih činjenica?" Na ovakve tvrdnje, odgovor je sasvim jasan: Virus je sastavljen od atoma koji sadrže negativne i pozitivne čestice, tako da svijet parova živi unutar bilo kojeg stvorenja kakva god bila njegova vrsta. Virus ili ćelija sadrži DNK, što je uvjet ''dvostrukosti – spolnosti'', i da nije nje, ćelija se ne bi mogla razmnožavati i dijeliti. Također, naučnici nisu otkrili sve tajne stvaranja i stvorenja. Nauka ne prestaje da otkriva nove precizne činjenice o mikroorganizmima dokazujući na taj način postojanje parova bez čijeg postojanja organizmi ne bi mogli opstati i razmnožavati se, kao što je Uzvišeni rekao: "Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara par: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju!" (Prijevod značenja Jasin, 36.) Allahove riječi ''...i u onome što oni ne znaju...'' potvrđuju nam da ljudi neće znati osim ono što Allah hoće da znaju.

(Izvor: Abdul-Daim el-Kuhejl)

DIVLJE ZVIJERI

Dokazano je da divlje zvijeri ubijaju svoj plijen gušenjem, što je jedna od novijih informacija za naučnike, ali ne i za Knjigu Svemogućeg Allaha. Zvijeri (grabežljivci) zbunile su istraživače svojim načinom hvatanja plijena. Kako može tigar, naprimjer, da ubije svoju žrtvu u tako relativno kratkom vremenu? Nakon dugih studija i praćenja, naučnici su otkrili sljedeće: konstrukcija zubi ovih životinja vrlo je pogodna za zadatak, tj. imaju izražene očnjake u gornjoj i donjoj čeljusti, a ostali zubi su mali. Zašto? Također, pažnju naučnika privukao je fenomen lagane predaje plijena grabežljivcima. Naime, pokazalo se da grabežljivci zabodu očnjake u vrat žrtve, a malenim zubima priklope (zatvore) dušnik, što sprečava dotok kisika u mozak i žrtva umire od posljedica gušenja. Novo otkriće pokazalo je da grabežljivci ubijaju plijen gušenjem i ovo je nova informacija koju je malo ko znao do naprimjer prije sto godina. Današnji učenjaci u članku pod naslovom ''Strategija lova velikih mačaka'', kažu: "Grabežljivac odabire područje grla kako bi ga preklopio svojim čeljustima i snažno ugušio plijen, dok kod malog plijena ugriz za vrat presijeca kičmenu moždinu." Da nije ove izvanredne konstrukcije tigrovih zuba i da nije izraženih očnjaka, ne bi mogao da ubije svoj plijen. Subhanallah! Ateisti govore da je oblik ovom stvorenju dala priroda i da ga je ona podučila lovu i da ga priroda upućuje na opskrbu. Mi kažemo da je Allah, subhanehu ve te'ala, Onaj koji je dao oblik ovom stvorenju i uputio ga na opskrbu. Uzvišeni Allah obavijestio nas je da je Musa, alejhis-selam, rekao: "Gospodar naš je Onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo."(Prijevod značenja Taha, 50.) Grabežljivac čvrsto zatvara čeljusti na vratu plijena, posebno grlu, najosjetljivijem dijelu životinje, i kada jako zabode svoje čeljusti u vrat i čvrsto preklopi zubima dušnik, prekida se dotok krvi i kisika u mozak, i plijen se omamljuje i lahko predaje i jednostavno umire ugušen. Subhanallah, ko je tog geparda podučio toj tehnici? Zar to nije Allah, subhanehu ve te'ala, koji je rekao: "Na Zemlji nema nijednog živog bića a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi." (Prijevod značenja Hud, 6.) Karakteristika Kur'ana jeste da nam informacije ne izlaže samo radi čitanja, kako to danas čine naučnici, već ih izlaže sa ciljem, mudrošću i koristi, čak štaviše, povezuje ih sa stvarima koje ljude zanimaju u životu ili budućem svijetu. Kur'an nam govori o mesu koje je Allah zabranio konzumirati: zabranio je svinjsko meso, strv i ono što je udavljeno. Zaista je ovaj način izražavanja čudesan i divan. Rekao je Uzvišeni Allah: "Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno; i što je strmoglavljeno, i rogom ubodeno, ili od zvijeri načeto – osim ako ste ga preklali." (Prijevod značenja El-Maide, 3.) Kur'an sadrži tajne signale koje dešifrira i razumijeva svaki čitalac kroz stoljeća, tako da riječ (zadavljena) ukazuje na životinje koje su ugušile divlje životinje, uključujući i one čije pojedine dijelove jedu zvijeri, a Svevišnji je rekao: "...ili od zvijeri načeto". Postoje mnogi načini da životinja umre od gušenja, kao naprimjer kada se objesi između grana stabla. Svaku životinju koja umre od posljedica gušenja, bez obzira na koji način, Allah je zabranio da se jede, jer konzumiranje takvog mesa pričinjava štetu. Ovdje treba pojasniti da se u ajetu ne ukazuje samo na životinje koje su ugušile divlje zvijeri, već na svaku životinju koja umre zadavljena. Postoji i drugi vid idžaza u ajetu: "...i što je strmoglavljeno", tj. meso životinje koja padne sa vrha brda i umre, Allah je također zabranio da se konzumira radi postojanja štete u tome. Ali kako životinje mogu da se strmoglave sa planine, a poznato je da one ne čine samoubistvo? Neka je uzvišen Allah! Postoje pojedine vrste orlova koji naseljavaju visoravni koje obiluju planinskim životinjama, kao što su divlje koze i slično. Ovi orlovi love svoj plijen na čudan način. Naime, zbog velike težine životinje, orao je ne može uloviti, ali na vrlo pametan način ubije plijen i to putem strmoglavljenja – guranja sa vrha!Orao se iznenada obruši i uhvati plijen, potom ga povlači malo, a zatim ga baci iznad brda gdje on pada na stijene i umire, zatim se spusti i jede ga. Razmislite kako je naučio ovu čudnu tehniku! Spomenuta vrsta ulazi u Allahove riječi "...i što je strmoglavljeno", tj. što je Allah zabranio da se jede, s tim da ajet zabranjuje jesti sve životinje koje padnu sa visine i umru. Ljudi su u prošlosti nalazili u podnožju planina životinje koje su se strmoglavile i jeli su ih, te su ih zbog toga pogađale razne bolesti, sve dok islam nije došao i zabranio tu vrstu mesa.

(Izvor: Abdul-Daim el-Kuhejl)

BILJKE SU VEOMA INTELIGENTNA STVORENJA

Pojedini ateisti ostali su iznenađeni Allahovim riječima, u prijevodu značenja: "Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo." (Prijevod značenja Isra, 44.) Kako može stvorenje, kao što je biljka, da govori i hvali Svemogućega Allaha? Uzvišeni Allah učinio je da pojedini znanstvenici na Zapadu proučavaju biljke duži vremenski period i da otkriju zadivljujuće rezultate! Biljke proizvode zvučne frekvencije. Ovim istraživanjem utvrđeno je da materija DNA unutar svake ćelije vibrira i pravi zvuk koji mi ne razumijemo, ali se isti taj glas može mjeriti i snimiti preciznim instrumentima. Pa zašto baš ovaj glas ne može biti veličanje Allaha? Čujemo, ali ne razumijemo: "...ali vi ne razumijete veličanje njihovo." Biljke imaju ''mozak'' i ''živčani sistem'' koje koristi da bi se odbranila! U toku svog izučavanja biljaka, njemački naučnici otkrili su da određene biljke, konkretno duhan proizvod otrovni nikotin kada insekti počnu jesti njegovo lišće, koji insekte prisiljava da se udalje! Ovo ponašanje biljaka zbunilo je naučnike i zapitali su se kako je moguće da biljke na ovakav način luče otrovne tvari. Zaista su one inteligentna stvorenja, a ne mrtva – beživotna kao što se smatralo ranije! Naučnici su i na drugim biljkama izvršili eksperimente u kojima su lišće biljaka izložili insektima da ih jedu i rezultati su bili iznenađujući i neočekivani! Biljke su lučile aromatične mirise koji su privlačili velike insekte! Zašto su lučile aromatične mirise u stanju samoodbrane? Neobično je ustvari da veliki insekti putem ovog mirisa spoznaju postojanje malih insekata, potom dolaze i jedu ih i tako spase, sa Allahovim dopustom, biljke. Ne preostaje nam ništa drugo osim da kažemo: Neka je uzvišen Allah! Ostaje pitanje: Ko je podučio te biljke samoodbrani? I ko im je potčinio ta sredstva i sposobnosti da znaju šta će učiniti, kako će se braniti, da znaju kakvu tvar treba lučiti srazmjerno veličini opasnosti koja prijeti? Kako je biljka naučila sve ove precizne tehnike? I ko joj je stvorio te mogućnosti? Bez sumnje da je to Allah koji je, u prijevodu značenja ajeta, rekao: "Gospodar naš je Onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo." (Prijevod značenja Taha, 50.) Nakon što smo vidjeli ove velike potencijale i inteligenciju biljaka, pa zar nas može iznenaditi saznanje da biljke veličaju Allaha, zahvaljujući svome Gospodaru, zato što im je dao te načine za odbranu i omogućio im puteve opskrbe?!

(Izvor: Abdul-Daim El-Kuhejl)