Menu

Zanimljivosti - broj 106

Tema ZanimljivostiČitanje 10 minuta

Ebu Zejd el-Belhi, utemeljitelj moderne psihologije

Islamska civilizacija iznjedrila je mnoge genije u različitim naučnim, umjetničkim i drugim oblastima, čija su postignuća nerijetko presudno oblikovala ne samo prošlost čovječanstva već i njegovu sadašnjost, a svakako da će se, neminovno je, navedeni proces vršenja utjecaja nastaviti i u budućnosti. Jedan od naučnika enciklopedijskog znanja, takozvanih polimata, čije ime zaslužuje da se pamti ne samo u redovima akademske zajednice već i među nama, običnim narodom, svakako je Ebu Zejd el-Belhi (850--934).

Rođen je u provinciji Belh, na području slavnog Horasana, u dijelu koji danas pripada teritoriji Afganistana. Iako je jedan dio svog života proveo obnašajući dužnost državnog sekretara na dvoru perzijsko-sunijske dinastije Samanida, kojoj inače, značajno je spomenuti, pripadaju velike zasluge za širenje islama među stanovništvom Samarkanda, Buhare, i njihove okoline, Ebu Zejd el-Belhi prvenstveno je bio učenjak, pa tek onda državnik. Geografija mu nije bila primarno naučno zanimanje, ali ga historija ipak pamti ne samo kao vrsnog geografa već kao utemeljitelja Belhijske škole iscrtavanja mapa, osnovane u Bagdadu. Za sociologiju je pokazao, uslovno rečeno, usputni interes, što ga nije spriječilo da i na polju te nauke iza sebe ostavi četrdesetak napisanih djela. Doprinos je dao i u drugim naučnim granama, osobito u domenu matematike. Medicinu je međutim zadužio ponajviše, u toj mjeri da se Ebu Zejd el-Belhi danas opravdano smatra utemeljiteljem moderne psihologije.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike