Menu

Zanimljivosti - broj 97

Tema ZanimljivostiČitanje 10 minuta

Sebilj

Uzvišeni Allah rekao je: “…i dat će im Gospodar njihov da piju čisto piće.” (Ed-Dahr, 21)

Pojenje ljudi vodom bilo je poznato i prije islama, pa tako nalazimo da su se Kurejšije brinule o pojenju vodom hadžija. Različita arapska plemena međusobno su se natjecala u počasti pojenja vodom hadžija, i tako je bilo sve dok pojenje nije potvrđeno plemenu Benu Hašim. Sredstva i metode pojenja vodom razlikovali su se, a od najvažnijih bio je sebilj.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike