Menu

Želiš da te Allah proživi u najljepšem ili u najružnijem obliku?

Tema Da'vaČitanje 0 minuta
Ljubav prema znanju, a posebno prema hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, motivirala je mnoge ashabe da se, tragajući za samo jednim hadisom, upute na daleki put. Džabir b. Abdullah bio je jedan od tih ashaba i putovao je mjesec dana kako bi čuo jedan hadis.