Menu

Život me naučio...

Tema Da'vaČitanje 0 minuta
Život me je naučio da je uz mene jedino Allah. Kad posrnem, On me ispravi, a kad se razbolim, On me izliječi. Kad osiromašim, On me učini bogatim, a kad pogriješim, On mi oprosti. Ljudska solidarnost sa mnom prividna je i površna, pa se rijetko oslanjam na ljude. Pouzdajem se samo u Allaha, dž.š.!