informativniislamskičasopis

67

0

Zanimljivosti - broj 67

Dužina posta u svijetu tokom ramazana 2015. - Prvi čovjek koji je jahao konje - Jevrejski psiholog preporučuje Kur’an kao vodič ka mentalnom zdravlju i zdravom socijalnom ponašanju - Tekst Ahdname sultana Mehmeda el-Fatiha bosanskim franjevcima… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | 67
0

Vođstvo u islamu

Vjera islam, kroz časni Kur’an i plemeniti sunnet, definirala je pojam vođstva i vođe i ukazala na osobine koje on treba imati. Vođstvo je prvenstveno odgovornost i obaveza, a ne u tolikoj mjeri počast, kako to neki smatraju. Preuzimanjem… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | mr. Osman Smajlović, prof. | 67
1

U zamci anksioznosti i sujevjerja (prvi dio)

Poznato je da je depresija kod stanovništva na tlu Skandinavije prisutnija u odnosu na ostale zemlje Evrope, južnije od Skandinavije. Primjetno je da ni naši Bošnjaci, koji žive u skandinavskim zemljama, nisu pošteđeni ove bolesti. U… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Adnan Nišić, prof. | 67
0

Uvjeti primanja dove

Uzvišeni je Allah Svojim robovima naredio da Mu upućuju dovu i obećavši im da će je primiti iz Svoje milosti i plemenitosti. Uzvišeni Allah kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu:… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Enes Julardžija, prof. | 67
1

Trinaestogodišnja Merjem Sofić iz Holandije završila učenje hifza časnog Kur’ana

Merjem Sofić, kćerka Asmina i Amire, rođena je 3. oktobra 2002. u Vlaardingenu u Holandiji. Uspješno je završila osnovnu školu i trenutno pohađa prvi razred gimnazije. Allahovom, dželle šanuhu, voljom, uspješno je završila učenje… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | 67
0

Strah od Allaha

Srce ne može biti ispravno bez straha od Uzvišenog Gospodara. Rekao je Ebu Sulejman ed-Darani: “Kada strah od Allaha napusti srce, ono se pokvari.” (Medaridžus-salikin, 1/513) Strah od Allaha je zaštita od slijeđenja strasti.… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 67
0

Savremena medicina u svjetlu islamskog prava

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.Medicini i liječenju uvijek se posvećivala velika… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | dr. Hakija Kanurić | 67
0

Savjeti za bajram-namaz

Dragi brate, lijepo je da se okupaš na dan Bajrama i da obučeš najljepšu odjeću. Od sunneta je da, prije nego što kreneš na bajram-namaz, pojedeš nekoliko datula i da taj broj bude neparan. U hadisu Enesa, radijallahu anhu, kaže se:… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 67
0

Savjeti i preporuke Ebu Bekra, radijallahu anhu

Rekao je Ebu Bekr, radijallahu anhu: “Do nas je doprla vijest da će se na Sudnjem danu oglasiti glasnik koji će upitati: ‘Gdje su oni koji su praštali drugima?’ Potom će ih Uzvišeni Allah nagraditi onoliko koliko su oni bili u stanju… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Amir Durmić, prof. | 67
0

Ramazanska škola

Mjesec ramazan je godišnja škola. Ovih dana otvorena su njena blagoslovljena vrata kako bi primila skupine postača sa svih krajeva svijeta. Ova ramazanska škola nije ni pretijesna ni premalena pa da pred nekim zatvara svoja… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 67
0

Dešavanja u svijetu - broj 67

Šta je egipatski muftija napisao u izvještaju o slučaju “Presuda Mursiju i ihvanskim vođama” - Bliži li se kraj Assadu? - Zašto je SAD-u u interesu da ne pobjeđuje u ratovima koje vodi? - Sirijski pobunjenici na jugu zemlje poručuju Druzima da ih se ne plaše… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | 67
0

Most koji spaja ovosvjetske blagodati i posvećenost vjeri

U današnjem vremenu mnogi ljudi pogrešno razumiju odnose na relaciji vjera i dunjaluk, smatrajući da se vjersko i svjetovno nikako ne mogu sastaviti u jednom srcu, odnosno da dunjaluk isključuje vjeru i da osobe koje sudjeluju u nekim… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Nazif Subašić | 67
0

Migrena (drugi dio)

U prethodnim brojevima govorili smo o glavoboljama, posebno se osvrćući i izdvajajući fenomen migrene kao njihovog najučestalijeg oblika.Najčešći uzroci migrena jesu preosjetljivost moždanog debla, nedostatak sna i izlaganje jakom… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Nurmina Strika | 67
0

Kutak za mlade - broj 67

Allaha ne možeš prevariti - Psovanja vjetra - Dječak koji je bio uzrok pokajanja svog očuha - Šejtan nas lovi na malim grijesima… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | 67
0

Komentar sure En-Nasr (drugi dio)

Ovo je drugi dio tefsira sure En-Nasr, uvaženog šejha Abdurrahmana b. Redžeba, Allah mu se smilovao i oprostio mu Svojom milošću i plemenitošću. U ovom dijelu bit će riječi o trećem, zadnjem ajetu, u kojem se govori o… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Selmir Hadžić, prof. | 67
1

Kategorije žena u ramazanu

Ima i muslimanki koje povedu svu svoju djecu na teravih-namaz i ne brinu se o njima tokom boravka u džamiji, tako da počesto džamija s takvom atmosferom izgubi svoj smisao. Ima i muslimanki koje dođu u džamiju samo da izađu iz kuće ili da… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Ummu Muhammed | 67
0

Halid b. Velid i Amr b. As u okrilju islama

Amr b. As prima islamAmr b. As kazuje o svom primanju islama: “Vraćajući se iz Bitke na Hendeku, okupio sam nekoliko Kurejšija koji su cijenili moje mišljenje i slušali me. Rekao sam im: ‘Tako mi Allaha, mislim da… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Abdullah Nasup | 67
0

Četiri najodabranije džamije

 “Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!” (El-Džinn, 18) Izraz mesdžid označava mjesto činjenja sedžde. U vjerodostojnim predajama navodi se da je cijela zemlja podesna da bude mesdžid.… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Halil Makić, prof. | 67
0

Ramazanske oaze spasa

Kaže Uzvišeni Gospodar: “Zovite Me (dovu Mi činite), Ja ću vam se odazvati! Uistinu, oni koji se budu oholili prema robovanju Meni, ući će u Džehennem poniženi.” (Gafir, 60) Onaj ko Allaha pozove i zamoli, zasigurno… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | mr. Fahret Kadrić, prof. | 67
0

Slijediti put selefa znači ići čistim i sigurnim putem

U medijima se daje veliki prostor učenjacima i intelektualcima koji šire novotarska učenja, a vodi se prljava kampanja protiv učenjaka i intelektualaca koji zagovaraju vraćanje autentičnom islamu. Neviđeni pritisci kojima su… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Abdullah Nasup | 67