Menu

Akademik muftija Muamer-ef. Zukorlić

Tema Velikani ummetaČitanje 17 minuta
Citati i izjave bošnjačkog velikana
"Ne znam da li će, i kada, sve ovo što činimo proizvesti konkretnu promjenu, ali znam da se nećemo obrukati pred pokoljenjima. Nije problem izgubiti, ostati bez neke pobjede, važno je u toj borbi sačuvati dostojanstvo i vrijednosti, da buduće generacije ne bi rekle: 'Oni ne samo da su izgubili nego su bili i ovce.' Najvažnije je ostaviti lekciju da nisi izdao i da se nisi prodao."

"Razlika između kukavice i hrabrog čovjeka nije u tome da jedan ima, a drugi nema strah, već u tome da je jedan odlučio da pred njim klekne, a drugi da se izbori sa njim. A obojicu je strah. Odlučio sam da se ne predam strahu i našao jednu uspješnu formulu kako da to učinim -- pronašao sam veći strah. Kada pronađete veći strah, onaj manji nestaje. Kao djeca smo se grubo šalili pa govorili: 'Ako te boli prst, udariš se u glavu i prst više ne boli.' Ja sam pronašao za mene jedan jedini legitimni strah, a to je strah od Boga."

"Trajna sreća je u vječnosti. I, zato ja ne želim da zamijenim vječno za privremeno. Nikada ne držim sreću taocem svog trenutačnog stanja."

"Postoje dvije vrste autoriteta: autoritet po položaju i autoritet po kvalitetu. Onaj ko ima autoritet samo na osnovu položaja, gubi autoritet čim izgubi položaj. Onaj ko uživa autoritet na osnovu svojih kvaliteta -- njegov ugled ne zavisi od položaja na kojem se nalazi."

"Dijamant ne gubi svoju vrijednost ako ti ne znaš da li je to dijamant ili obični kamen. Na gubitku si jedino ti jer ne znaš kakvo bogatstvo imaš."

"Mrak se ne pobjeđuje ni motkom ni puškom, mrak se pobjeđuje svjetlom. Svjetlo se ne dovodi silom, već pameću, instalacijom, projektovanjem i pravljenjem sistema sa izvorom energije do svjetlosti. Zato je nama potreban trud, znanje da dovedemo svjetlo do svakog budžaka i da osvijetlimo svaki dio našega prostora.

Nepošteni, kriminalci, zločinci funkcioniraju u mraku, njihovi se prsti snalaze u mraku. Zato mi moramo dovesti svjetlo istine kod svakog čovjeka. Naravno, ima onih koji neće svjetlo. Oni u toku dana idu u podzemlje, jer u tome se dobro snalaze. Naše je da im ponudimo svjetlo i u tome nikada ne smijemo odustati."

"Kvantitetom se ne obezbjeđuje kvalitet. Ne može se od milion nepismenih napraviti jedan pismen čovjek. Iz jedne kategorije nekvaliteta ne može se proizvesti kvalitet."

"Znanje je vrijednost u vidu svjetla koje je potrebno da se razviju druge vrijednosti. Kao što bilo šta živo ne može živjeti u mraku bez svjetla, tako nijedna vrijednost, bilo da je duhovna ili etička, ne može živjeti bez tog svjetla znanja. Upravo je u tome tajna važnosti znanja."

"Prve riječi koje su presjekle nebesa, koje su razotkrile tamu koja je prekrivala svijet, koje je Uzvišeni Gospodar izabrao da budu prve koje će obasjati Zemlju glasile su: 'Uči, u ime Gospodara tvoga, Koji stvara!'

Ova Božija zapovijed 'Uči!' došla je mjesecima prije nego što su objavljeni propisi o dobrim djelima, radu, ibadetu i mnogobrojnim farzovima. 'Uči' je bila prva zapovijed, jer bez nje nema razumijevanja ni farza ni sunneta."

"U mraku ne vidi ni onaj ko ima dobar vid. Neznanje je mrak i zato je Svevišnji Gospodar prvom riječju upalio to svjetlo."

"Allah, džellešanuhu, poručuje nam: 'Pobjegnite Allahu!' Kad nemate nigdje da pobjegnete, gdje ćete? Pobjegnite Allahu, džellešanuhu, On vas uvijek čeka, On vas uvijek prima. Kako i kuda? Ne znači to torbu na leđa, pa ka Sarajevu i Istanbulu, nego na sedždu, ali iskrenu sedždu.

Veličaj i slavi najvećeg Gospodara, ali ne samo jezikom, nego neka ti to teče i sa srca. Osjeti da cijelo tvoje biće tome pripada. Pokori se potpuno. Osjeti to, neka to krene tvojim žilama. Tvojim cijelim bićem. Kada to uspiješ, a i to ne možeš sam, zamoli Allaha, džellešanuhu, da ti olakša da to doživiš. Tada neće biti bitno da li si milioner ili siromah, neće biti bitno da li si fizički snažan ili slabašan. Jer, to tada znači da si u okrilju Onoga Koji je najjači, da si u okrilju Onoga Koji je najmoćniji, da ti tada niko ništa ne može, jer ti je On garantirao uspjeh, On ti je garantirao pobjedu, On ti je garantirao spas i na ovome i na budućem svijetu."

"Kada posmatrate šartove islama, vidjet ćete da je vjerovanje u Sudnji dan posebno naglašeno. To je lekcija na kojoj se najčešće pada. Kada bih tražio da vidim gdje se to lomi vjera na pozitivno ili negativno, pronašao bih da se nekako lomi na suštinskom vjerovanju u Sudnji dan. Kada govorim o ovom vjerovanju, govorim o onom dubinskom vjerovanju da zaista izlazak duše iz tijela nije kraj, već samo prelazak u vječni život. Ja sam ubijeđen da bi čovjek, kada bi dubinski vjerovao da sve što ovdje pomjeri prstom, da ga to čeka na Sudnjem danu, bio na deredži, stepenu, meleka."

"Uzvišeni Stvoritelj upotrebljava ličnu zamjenicu za prvo lice u jednini i u množini. U jednini 'Ja' koristi se u značenju Božije jednoće za osobine i radnje koje su isključivo Božije, kao naprimjer: 'Ja sam vaš Gospodar', a u množini za one radnje u kojima u realizaciji učestvuju i stvorenja, naprimjer: 'Mi smo objavili...', što znači da objava dolazi od Allaha, džellešanuhu, preko meleka i vjerovjesnika ka vjernicima."

"Sandžaklije su najtvrđi dio bošnjačkog naroda. Mi smo orasi na kojima svi zubi pucaju. I zato je suicidno ne iskoristiti našu energiju."

"Stanje u jednom narodu neće se popraviti sve dok ne bude dovoljno onih koji su spremni boriti se i sagorijevati na tom putu promjena!"

"Dvije stvari dajte djeci: obrazovanje i vaspitanje. Najviše moguće obrazovanje da bi bili slobodni ljudi. Neznanje je izvor ropstva -- mrak u kojem se robuje čovjeku, u kojem će se naša djeca eksploatisati, njihov znoj, njihova krv, njihova pamet i sve što imaju. Ali, sa obrazovanima tako neće moći postupati, naročito sa onima koji su vjerski obrazovani.

Postoje razna vaspitanja. Postoji i nauka o vaspitanju. Postoji metodika vaspitanja. Nećemo o tome govoriti. Vaspitajte ih da budu ljudi. Ako budu dobri ljudi, ma koliko zalutali privremeno, vratit će se jer je u njima onaj osnovni stub ličnosti zdrav. Onda će oni u nekoj svojoj fazi života nadograditi ono što su propustili. Ako to propustite, pa postanu neljudi, to jeste lopovi, lažovi, kriminalci -- nema spasa."

"Zašto samo Bosna i Hercegovina ima kompleksno ime? Nemojte samo reći da je to slučajno! Ja ne volim zavjere, ali što je rekao Kisindžer: 'Možda jesam paranoičan, ali to ne znači da me ne prate.' Bile su samo dvije jedinice u Jugoslaviji sa pretežno muslimanskim stanovništvom i samo one imaju složen naziv. Samo one imaju 'i'.

To 'i' je pertla za raspletanje. Bosna je hiljadu godina Bosna i onda se prilijepi Hercegovina. To je samo slavina koja čeka da se odvrne kada treba."

"Zašto se džamijsko zemljište zove harem? Šta to, ustvari, znači? Riječ harem ima isti korijen kao riječ haram, koja je svima nama dobro poznata, a znači zabranjeno. Kao što znate, jedno od imena Kabe jeste Mesdžidul-haram. Sve je to isti korijen, a i skoro isto jezičko značenje.

Kaba se zove Mesdžidul-haram zbog toga što su u njoj zabranjene mnoge stvari koje su inače dozvoljene. A zašto se džamijsko zemljište ili vakufsko zemljište oko džamije, zove harem? Zato što je to svojevrstan zabran -- zabran za mnoge dunjalučke stvari, zabran za promet, zabran za trgovinu.

Dakle, to je sveto mjesto -- mjesto koje je jednom uvakufljeno i za sva vremena zabranjeno da se uzme, otme i za sva vremena ne može niko biti vlasnik tog zemljišta, osim džamija, osim vakuf."

"Znanje je svjetlo koje može postati nehumano ukoliko se ne ispoštuje princip 'Uči u ime Gospodara tvoga, Koji stvara!' Ljudi nisu stvoritelji znanja. Ljudi otkrivaju zakone u nauci, ali ljudi nisu zakonodavci tih zakona. Svjetlo je putovalo istom brzinom i prije i poslije Ajnštajna. Mi živimo u svijetu koji želi da odvoji nauku od Boga, da svijet predstavi bezbožničkim i sakrije ulogu Gospodara. U tom slučaju nauka bez Boga postaje opasnost. Svaki oblik moći -- a znanje je moć -- bez svijesti o Gospodaru dovodi do tiranije i nasilja jer tada čovjek počinje da umišlja da ima božanske osobine. Bez svijesti o Bogu čovjek se dehumanizira."

"Naša uloga u misiji islama nije da ljude ubijedimo da prihvate islam. Islam je toliko vrijedan da nikoga u to ne treba ubjeđivati. Samim navaljivanjem i prevelikim insistiranjem da ljudi prihvate islam zapravo udaljavamo ljude od islama. Islam ima svoju vrijednost i snagu da privuče onoga ko to zna cijeniti i ko prepozna vrijednosti islama. Ne možete ljudima nuditi vodu ako nisu žedni. Ljude treba pustiti da ožedne i onda im ponuditi čistu vodu."

"Važnost borbe na Božijem putu ne ogleda se u preferiranju smrti nad životom. Vrhunac kvaliteta žrtve šehida jeste ta što on polaže svoj život za nešto od čega on na ovom svijetu neće imati koristi. Zato šehid dobija na budućem svijetu najbolje mjesto koje se može dobiti."

"Strategija našeg razvoja nije sadaka. Mi ne želimo da gradimo svoju budućnost na sadaki, jer oni koji grade svoju budućnost na sadaki nemaju budućnost."

"Kada pomiješate prijatelje i neprijatelje, onda slabite prijatelje, a jačate neprijatelje."

"Ako si napustio kafanu i počeo ići u džamiji, zar misliš da je tvoj šejtan ostao u kafani? Šta će on u kafani? On će poći za tobom i tek tada počinje prava borba."

"Najvredniji i najkrupniji dijamanti nalaze se duboko ispod površine zemlje, pomiješani su sa nekim drugim manje vrijednim rudama i samo oni koji znanje posjeduju znaju do njih da dođu, da ih odvoje i prepoznaju od onih manje vrijednih ruda."

"Bolje je biti donji koji se penje uzbrdo nego biti gornji koji silazi nizbrdo."

"Nemojte parčati vjeru! Ako otrgnete rukav od kaputa, to se više ne zove kaput, nego rukav od kaputa. Možete ga obući, ali će vam se narod smijati, i neće vam biti od koristi."

"Sekta je funkcioniranje nekoliko glava u zatvorenom mentalnom prostoru -- zatvoreni krug ljudi koji jedni drugima dijele komplimente i nemaju mogućnost da svoje stavove provjere na širem planu."

"Ulema koju možete kupiti nije nikakva ulema. Ulema mora da ima kredibilitet znanja i kredibilitet karaktera. Kredibilitet karaktera podrazumijeva slobodu govora čak i kada se stavovi ne podudaraju sa vlastodršcima."

"Kada se ljudska civilizacija suočava sa nepravdom, nasiljem i zločinom bilo kojeg oblika, ona to ne radi da bi ispravila krivu Drinu, jer prošlost se ne može ispraviti. I kada kaznite najvećeg zločinca, vi niste ispravili ništa iz prošlosti, ali ste popravili stanje za budućnost. Svakim ispravljanjem nepravde iz prošlosti u pogledu sankcije ili osude vi pravite zdrav ambijent za budućnost."

"Nije problem što neistina postoji i što se nalazi među nekim ljudima. Neistina postoji, zlo postoji, nepravda postoji, kao što postoje i razni drugi oblici zla koji proizlaze iz neistine. Problem nastaje onda kada se neistina ponudi kao istina. Zato Kur'an ima ambiciju da razdvoji istinu od neistine."

"Čovječe, nisi se pitao kada i gdje ćeš da se rodiš, kojoj ćeš naciji da pripadaš, nisi se pitao od čega ćeš biti stvoren. Zato, nemaš pravo sebe smatrati boljim od nekoga drugog za ono za šta nisi bio pitan! Za ono za šta niste odlučivali, nećete biti ni kažnjeni ni nagrađeni."

"Allah, džellešanuhu, vjeru je definirao kao zahvalnost riječima: 'Mi smo čovjeku ukazali na put, ili će biti zahvalan ili nevjernik'. Allah, džellešanuhu, nije rekao 'ili će biti vjernik ili nevjernik', nego je nevjerstvo suprotstavio zahvalnosti, a vjeru identificirao kao zahvalnost. Zahvalnost Stvoritelju i ljudima."

"Ja sam ideološki protiv nacionalizma. Mislim da je nacionalizam zlo. Također smatram da u nacionalizmu klize i ljudi, i narodi, i zajednice koji osjećaju stvarnu duhovnu i etičku prazninu. Nacionalizam je u suštini pokušaj identifikacije na negaciji drugoga, a ne na afirmaciji sebe. To je suštinski problem nacionalizma ili čak suštinska razlika između nacionalizma i patriotizma."

"Kada me pitaju: 'Kako podnosiš to što su te neki izdali?', odgovaram: 'To doživljavam kao potvrdu da smo na pravom putu', jer nikada se nije desilo da se laž izda. Laž se ne može izdati, jer je ona sama po sebi izdaja. SAMO SE ISTINA MOŽE IZDATI."

"Ne mogu ljudi koji su veći dio života proveli u robovskom statusu biti pokretači slobode."

"U fazi podizanja i vaspitavanja djece nemojte ih ostaviti bez dvije stvari: bez vjerskog odgoja i bez obrazovanja, škole. Ako im pružite vjerski odgoj, oni vas neće obrukati jer će biti dobri i plemeniti ljudi. Ali, ako ih ostavite bez škole i bez znanja, oni neće biti slobodni ljudi. Oni će uvijek biti nečije sredstvo i nečiji robovi. Jer, ljudima se vlada dok su u neznanju."

"Na Zapadu vlada argument sile i interesa, dok u islamu vladaju principi, bez obzira na interese. Na Zapadu, recimo, kršćanska većina putem referenduma odlučuje da li će se dozvoliti islamskoj manjini izgradnja džamije u određenom gradskom kvartu ili ne, dok u sudanskom Ustavu (šerijatskom) stoji da muslimani nemaju pravo odlučivati o pitanjima koja se tiču isključivo kršćanske manjine."

"Laž je kao mrak. Prividno postoji dok se istina odnosno svjetlo ne pojavi. Laž opstaje samo ako istina odustane. Zato, USTRAJ, ISTINO!"

"Jedan od osnovnih postulata zdravog pojedinca, porodice i zajednice jeste pravi uzor. U društvu u kome se oponašaju kvaziuzori nije moguće očekivati zdravost u odgoju, kulturi i svijesti budućih generacija."

"Sandžak i Bosna su bošnjački životni prostor, što naravno ne znači da nisu životni prostor drugih koji žive, ali sada govorim iz ugla Bošnjaka, i nikakve drine, nikakve svađe, nikakve razlike u akcentu ne smiju da nam budu osnov za podjelu. Mi se moramo držati zajedno, u protivnom postat ćemo kao zrna pobacana po pločniku."

"Jedine legalne podjele su podjele vrijednosti: dobar i loš čovjek, lopov i pošten, dobročinitelj i zločinac, moralan i nemoralan, pouzdan i nepouzdan."

"Množenje minusa i plusa u matematici uvijek daje minus. Miješanje jedne kapi otrova sa posudom punom čiste vode nikada nije očistilo otrov, nego je uprljalo vodu. Zapamtite: kompromis istine i neistine uvijek je neistina."

"Pojedinci su gorivo. Oni izgore i stradaju u toj borbi, da bi većini bilo bolje, iako većina ljudi neće odmah shvatiti. 'Blago li se pojedincima.'"

"Za stotinu godina, nikome neće biti važno da li smo živjeli 20 ili 80 godina. Neke od nas će spominjati po dobru, a nekima će se ime zaboraviti. Ali, najvažnije od svega je da svi idemo pred Gospodara sami, sa svojim djelima."

Redakcija El-Asra