Menu

Bijeli pesimizam

Tema Da'vaČitanje 9 minuta

Optimizam i pesimizam suprotstavljeni su pogledi na život kojima se u današnjem sve stresnijem vremenu poklanja posebna pažnja. Čovjekova sreća i nesreća, životni uspjeh i neuspjeh uveliko zavise od optimističnog, odnosno pesimističnog pogleda na samog sebe i na svijet. Otuda se sve više govori o važnosti optimizma i sve se više promovira optimističko razmišljanje i podstiče se na usvajanje tehnika koje će čovjeka dovesti u stanje da se u svakoj situaciji postavlja optimistički. S druge strane, sve se više upozorava na negativnost pesimizma i na njegove pogubne posljedice, kako na pojedinca tako i na njegovu zajednicu, pa i na muslimanski ummet u cjelini.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike