Menu

Allahove granice u plemenitom Kur'anu

Tema AkidaČitanje 10 minuta

Izraz hudud -- granice spominje se na četrnaest mjesta u plemenitom Kur'anu, i to u pet sura, u devet ajeta: El-Bekara (tri ajeta, sedam puta), En-Nisa (dva ajeta, dvaput), Et-Tevba (dva ajeta, dvaput), El-Mudžadela (jedan ajet, jedanput) i Et-Talak (jedan ajet, dvaput). U svim ovim ajetima izraz hudud označava objavu, islamski šerijat i Allahove propise, s tim da se nekada spominju uopšteno propisi ili pak konkretni propisi.


Na dva mjesta govori se uopšteno o propisima: "Beduini su najveći nevjernici i najgori licemjeri, i razumljivo je što ne poznaju propise (hudud) koje Allah Svome Poslaniku objavljuje. A Allah sve zna i mudar je" (Et-Tevba, 97); "Oni se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahove propise (hududullah) čuvaju. A vjernike obraduj!" (Et-Tevba, 112).

Na jednom mjestu u kontekstu govora o propisima posta i itikafa kaže se: "Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama... Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama. To su Allahove granice (hududullah), i ne približujte im se!" (El-Bekara, 187).

Na jednom mjestu u kontekstu govora o propisima naslijeđa kaže se: "Allah vam naređuje da od djece vaše -- muškom pripadne toliko koliko dvjema ženskima... To su Allahovi propisi (hududullah). Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu -- On će uvesti u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno ostati, i to je uspjeh veliki. A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njegova dizao i preko granica Njegovih propisa (hududullah) prelazio -- On će u vatru baciti, u kojoj će vječno ostati; njega čeka sramna patnja" (En-Nisa, 11--14).

Izraz hudud spominje se u četiri ajeta u kontekstu govora o propisima braka, rastave i iddeta -- poslijebračnog pričeka.

• U ajetu u kojem se govori o razvodu supruge prvi i drugi put: "Puštanje može biti dvaput, pa ih ili velikodušno zadržati ili im na lijep način razvod dati. A vama nije dopušteno uzimati bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise (hududullah) neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise (hududullah) neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi. To su Allahovi propisi (hududullah), pa ih ne narušavajte! A oni koji Allahove propise narušavaju, nepravedni su." (El-Bekara, 229)

• U ajetu u kojem se govori o razvodu supruge treći put i o njenoj udaji za drugog muškarca: "A ako je opet pusti, onda mu se ne može vratiti što se neće za drugoga muža udati. Pa ako je ovaj pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugome vrate, ako misle da će Allahove propise (hududullah) izvršavati; to su Allahove odredbe (hududullah), on ih objašnjava ljudima koji žele znati." (El-Bekara, 230)

• U ajetu u kojem se govori o ziharu: "Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a onda odluče da s njima nastave živjeti, dužni su, prije nego što jedni drugo dodirnu, da jednog roba ropstva oslobode. To vam se naređuje -- a Allah dobro zna ono što vi radite. Onaj koji ne nađe, dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. A onaj ko ne može, dužan je da šezdeset siromaha nahrani, zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete -- to su vam Allahovi propisi (hududullah). A nevjernike čeka patnja nesnosna." (El-Mudžadela, 3--4)

• U ajetu u kojem se govori o načinu davanja rastave braka i o zabrani izlaska razvedene žene iz suprugove kuće prije isteka iddeta, pričeka: "O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite, a onda vrijeme koje treba proći brojte i Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi (hududullah). Onaj koji Allahove propise (hududullah) krši -- sam sebi nepravdu čini. Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti." (Et-Talak, 1)

Ne prelazite Allahove granice!

U plemenitom Kur'anu u kontekstu govora o Allahovim granicama spominju se dva izraza ili pristupa, i to: ne prelazite ih i ne približavajte im se. Kada se govori o propisima, tada se koristi izraz "ne prelazite ih" i tada je propis tačno ograničen granicama i nije dozvoljeno prelaziti te granice. Namaz ima tačno utvrđeno vrijeme i nije dozvoljeno prelaziti te granice: ne smije se obaviti ni prije nego što nastupi namasko vrijeme ni nakon što prođe, već se namaz mora obaviti unutar svog propisanog vremena.

A kada se govori o zabranama i velikim grijesima, tada se koristi izraz "ne približavajte im se". Ovim riječima vjernicima se zabranjuje da koriste sredstva koja vode do harama, što je ujedno preventiva u činjenju grijeha. Dakle, vjernicima se naređuje da se ne približavaju stvarima koje kvare post, da neopravdano ne uzimaju hranu ili piće, da se ne približavaju suprugama dok su u itikafu u džamiji, da se ne približavaju namazu u alkoholiziranom stanju, da se ne približavaju imetku jetima osim ako ga ne žele unaprijediti, da se ne približavaju javnom i tajnom razvratu.

Pohvala onih koji čuvaju Allahove granice

Uzvišeni Allah u 229. ajetu sure El-Bekara govori o propisu davanja rastave braka supruzi uz materijalnu nadoknadu s njene strane. Supruzi je dozvoljeno da zatraži od supruga razvod, što u osnovi nije dozvoljeno, ukoliko se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. Nije im grijeh da se rastave s ciljem čuvanja Allahovih granica: "...A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise (hududullah neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi..." (El-Bekara, 229).

Također, suprug se može oženiti bivšom suprugom od koje se razveo tri puta i koja se nakon toga valjano udala i rastavila, s tim da to plemeniti Kur'an vezuje za poštivanje Allahovih granica, propisa: "...onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugome vrate, ako misle da će Allahove propise (hududullah) izvršavati" (El- Bekara, 230).

Uzvišeni Allah u 13. ajetu sure En-Nisa pojasnio je propise miraza, nasljeđivanja, a potom je pohvalio one koji čuvaju Njegove granice i izvršavaju Njegove propise: "To su Allahovi propisi (hududullah). Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu -- On će uvesti u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno ostati, i to je uspjeh veliki" (En-Nisa, 14).

Kur'anskim terminom "oni koji čuvaju Allahove granice", propise, iskazuje se pohvala onih koji tako postupaju: "...oni se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahove propise (hududullah) čuvaju. A vjernike obraduj!" (Et-Tevba, 111--112).

Opasnost kršenja Allahovih granica i propisa

Onaj koji krši Allahove granice i propise nepokoran je Allahu i zalim, nepravednik prema sebi: "To su Allahovi propisi (hududullah), pa ih ne narušavajte! A oni koji Allahove propise narušavaju, nepravedni su" (El-Bekara, 229); "To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise (hududullah) krši -- sam sebi nepravdu čini" (Et-Talak, 1).

Onaj ko krši Allahove granice i propise nazvan je "zalimom, nepravednikom, jer je prešao granice halala, dozvoljenog i zapao u haram, nedozvoljeno. Nije mu bio dovoljan halal" (Tefsiru Sa'di), "počinio je grijeh i na taj način učinio je sam sebi nepravdu i nasilje" (Tefsiru Taberi).

Nagrada ili kazna

Pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku iskazuje se pridržavanjem Allahovih granica, i to tako da se izvršavaju naredbe i da se kloni zabrana. Predviđena nagrada za pridržavanje Allahovih granica jeste ulazak u Džennet, uživanje u njegovim blagodatima i vječnost u njemu: "To su Allahovi propisi (hududullah). Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu -- On će uvesti u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno ostati, i to je uspjeh veliki" (En-Nisa, 13). Uzvišeni Allah nazvao je to velikim uspjehom. A kako i ne bi bio uspjeh kad predstavlja "spas od Allahove srdžbe i kazne, i postizanje Njegove nagrade, zadovoljstva i vječnog uživanja koje niko ne može opisati" (Tefsiru Sa'di).

Uzvišeni Allah prijeti Džehennemom, vječnošću u njemu i sramnom patnjom onome koji se ne pridržava Njegovih granica: "A onoga ko se ne pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu i preko granica Njegovih propisa prelazi -- On će u Vatru uvesti, u kojoj će vječno ostati; njega čeka sramna patnja" (En-Nisa, 14).

Riječju "nepokornost", spomenutom u ajetu, označava se nevjerstvo i drugi grijesi, s tim da je potpuna nepokornost Allahu, u što spada i pripisivanje Allahu sudruga, povod ulaska u Džehennem i vječnost u njemu. A onaj koji bude pokoran i nepokoran izlaže se nagradi ili kazni shodno svome stanju. A ubjeđenje ehli-sunneta vel-džemata jeste da monoteisti, oni koji vjeruju u jednog Allaha i ne pripisuju Mu sudruga, neće biti vječno u Džehennemu. "On će u Vatru baciti, u kojoj će vječno ostati... zato što je izmijenio Allahove propise i suprotstavio se Allahu u Njegovom sudu. A povod toga je nezadovoljstvo onim što je Allah odredio i presudio, i zbog toga će ga On kazniti poniženjem i bit će izložen vječnom i bolnom kažnjavanju." (Tefsiru Ibn Kesir)