Menu

Biografija šejha Abdurrahmana el-Berraka

Tema Velikani ummetaČitanje 11 minuta

Na institutu i fakultetu učio je pred mnogim šejhovima, od koji su najpoznatiji: šejh Muhammed el-Emin eš-Šenkiti, rahimehullah, koji je bio njihov profesor tefsira i usuli-fikha; zatim šejh Abdurrezzak Afifi, rahimehullah, koji je bio njihov profesor tevhida, gramatike i usuli-fikha; i mnogi drugi šejhovi. Također je prisustvovao nekim dersovima šejha Muhammeda ibn Ibrahima Alu Šejha. Za šejha El-Berraka najveći učitelj, koji je ostavio najviše traga na njega, bio je šejh Abdul-Aziz bin Baz, rahimehullah, sa kojim se družio preko 50 godina, počevši od 1369., kada je imam Bin Baz bio u gradu Delem, pa sve do njegove smrti godine 1420. po Hidžri. Poslije šejha Bin Baza, najvažniji mu je bio  šejh El-Iraki od kojeg je preuzeo ljubav prema dokazu, napuštanje slijepog slijeđenja, preciznost u jezičkim naukama – sintaksi, morfologiji i metrici.


Šejh Abdurrahman ibn Nasir ibn Berrak ibn Ibrahim el-Berrak rođen je 1352. godine po Hidžri, u gradu Bukejrija koji pripada oblasti El-Kasim. Šejhov otac preselio je dok je on još bio dijete, poslije čega je njegov odgoj preuzela njegova majka koja ga je odgojila na najljepši način. Allah je odredio da šejha zadesi bolest zbog koje je izgubio vid u devetoj godini svog života.

Stjecanje znanja i njegovi šejhovi

Šejh je počeo stjecati znanje od malih nogu. Naučio je Kur’an napamet kada je imao dvanaest godina, počevši njegovo učenje pred nekim svojim rođacima, a zatim pred glavnim učačem u svom gradu, Abdurrahmanom ibn Salimom el-Kurejdisom. U svom gradu stjecao je znanje i pred šejhom Muhammedom ibn Mukbil el-Mukbilom, kadijom Bukejrije, i šejhom Abdul-Azizom ibn Abdullahom es-Sebilom (kadijom El-Bukejrije i El-Habra’e). Zatim je Allah odredio da šejh otputuje u Mekku gdje je ostao dvije godine i učio pred šejhom Abdullahom ibn Muhammedom el-Halifijem, imamom El-Mesdžidul-Harama. Tamo se sreo sa velikanom i jednim od poznatih učenika Muhammeda ibn Ibrahima – šejhom Salihom ibn Husejnom el-Irakijem. Poslije toga, 1369. godine po Hidžri, otputovao je sa šejhom El-Irakijem do šejha Ibn Baza koji je u to vrijeme bio kadija u gradu Delemu. Tu je šejh El-Berrak ostao skoro dvije godine, i taj period je imao veoma veliki utjecaj na njegov budući naučni život.

Njegovo školovanje

Zatim se šejh El-Berrak upisao na Naučni institut u Rijadu kada je otvoren, prvog dana, prvog mjeseca 1371. godine po Hidžri. Na ovome institutu je diplomirao i 1378. godine po Hidžri upisao se na Fakultet šerijata. Na institutu i fakultetu učio je pred mnogim šejhovima, od koji su najpoznatiji: šejh Muhammed el-Emin eš-Šenkiti, rahimehullah, koji je bio njihov profesor tefsira i usuli-fikha; zatim šejh Abdurrezzak Afifi, rahimehullah, koji je bio njihov profesor tevhida, gramatike i usuli-fikha; i mnogi drugi šejhovi. Također je prisustvovao nekim dersovima šejha Muhammeda ibn Ibrahima Alu Šejha. Za šejha El-Berraka najveći učitelj, koji je ostavio najviše traga na njega, bio je šejh Abdul-Aziz bin Baz, rahimehullah, sa kojim se družio preko 50 godina, počevši od 1369., kada je imam Bin Baz bio u gradu Delem, pa sve do njegove smrti godine 1420. po Hidžri. Poslije šejha Bin Baza, najvažniji mu je bio šejh El-Iraki od kojeg je preuzeo ljubav prema dokazu, napuštanje slijepog slijeđenja, preciznost u jezičkim naukama – sintaksi, morfologiji i metrici.

Njegov hifz

Šejh je napamet naučio Kur’an, ''Bulugul-meram'', ''Kitabut-tevhid'', ''Kešfu-š-šubuhat'', ''El-Usulus-selase'', ''Šurutus-salah'', ''El-Adžrumijju'', ''Katrun-neda'', ''Elfiju'' Ibn Malika i mnoga druga djela. Neka djela veoma brzo može citirati, poput ''Tedmurijje'' i komentara ''Tahavijine poslanice'' iz akaida koje je predavao nebrojeno puta na univerzitetu i u džamiji. Također pamti i ''Zadul-mustekni’' i mnoga druga djela koja je teško nabrojati.

Poslovi koje je obavljao

Šejh je tri godine radio kao učitelj na Naučnom institutu u Rijadu (1379. – 1382. h.g.), a zatim je postao profesor na Fakultetu šerijata u Rijadu. Kada je otvoren Fakultet usuli-dina, prešao je tamo predavati na Odsjeku za akidu, gdje je radio sve do penzije 1420. godine. U tom periodu bio je mentor mnogim postdiplomcima za njihove disertacije (magistrati i doktorati), a Fakultet je sa njim htio sklopiti ugovor za daljnju saradnju, što je šejh odbio. Također ga je šejh Bin Baz, rahimehullah, mnogo puta nagovarao da preuzme posao muftije, ali je i to odbio, nakon čega se šejh Bin Baz zadovoljio time da šejh El-Berrak preuzme taj posao samo tokom ljeta kada ostali muftije odlaze u Taif, što je šejh El-Berrak prihvatio jer ga je bilo stid da odbije. Taj posao je obavljao tokom dva ljeta, ali je na kraju i to ostavio. Kada je šejh Bin Baz, rahimehullah, preselio na ahiret, muftija Abdul-Aziz Alu Šejh tražio od šejha El-Berraka da bude član Vijeća za fetve, uporno insistirajući na tome, ali je šejh El-Berrak i to odbio dajući prednost držanju predavanja u svojoj džamiji.

Njegovi napori u širenju znanja

Šejh je počeo držati predavanja u svojoj džamiji u kojoj je postavljen za imama, Mesdžidul-Hulejfi u kvartu El-Faruk, i većinu svojih dersova održao je u njoj. Također je držao predavanja u svojoj kući nekima od svojih posebnih učenika, ali i predavanja u drugim džamijama. Osim toga, učestvuje i u mnogim intenzivnim naučnim halkama koje se održavaju tokom ljeta, te drži i mnoga druga predavanja u Rijadu i drugim pokrajinama u Kraljevini. Sedmično održi preko 25 dersova iz raznih šerijatskih nauka, a poznat je i po podučavanju jezičkim naukama, podučavanju logike i stilistike. Također, šejhu postavljaju i neka pitanja na stranici šejha Nasira el-Umera, Muhammeda Saliha el-Munedždžida i Selmana el-Aude, na koja odgovara.

Njegovi učenici

Veliki je broj njegovih učenika, da je nemoguće pobrojati ih, a većina njih su profesori na univerzitetima i poznate daije, kao i mnogi drugi mimo njih koji su se okoristili od šejha, bilo da se radi o običnim ljudima ili eliti. Šejhova predavanja preko interneta na stranici El-Bessul-islamijju prate i mnogi tragatelja za znanjem iz svih dijelova svijeta.

Njegova briga o problemima muslimana

Poznati su šejhovi napori u naređivanju dobra, zabranjivanju zla, upućivanju savjeta i slanju pisama ljudima na pozicijama, upozoravanju na novotarije i druge vrste stranputica, kao što ima i veoma mnogo fetvi koje spadaju u ovu oblast. Šejh El-Berrak, hafizahullah (Allah ga sačuvao), veoma puno vodi brigu o problemima muslimana u svim krajevima svijeta. Saosjeća sa njihovom tugom i boli zbog onoga što im se dešava u mnogim zemljama, i stalno prati vijesti o tim dešavanjima, pogotovo tokom teških i kriznih vremena. Uvijek upućuje dove za njih i protiv njihovih neprijatelja u namazima, i ima određeni broj fetvi koje se posebno tiču ove tematike, a koje su se raširile diljem svijeta.

Šejhov zuhd i pobožnost

Šejh je odlikovan klonjenjem slave i širenja reputacije o sebi, stalno potiskujući svoju dušu i boreći se protiv oholosti. Posjeduje zadivljujuću poniznost i krajnju jednostavnost, veliku skromnosti u ishrani, odijevanju, prijevoznim sredstvima i mjestu življenja, i to zna svako ko ga je vidio i sa njim se družio. U njegovu skromnost i poniznost spada i njegovo ustezanje od pisanja djela, iako ima sve kompetencije za to, jer je vrsni poznavalac govora prijašnjih i potonjih učenjaka, pravo je more znanja u raznim naukama i njihovim oblastima, napamet zna dokaze, pored čega je i izuzetno jakog razuma koji se odlikuje visokom inteligencijom i oštroumnošću, precizno poznaje uzroke razilaženja i posjeduje zadivljujuću sposobnost razrješavanja spornih pitanja i odabiranja jačeg mišljenja, čemu su najbolji svjedok njegove kasete i predavanja. Kada bi se na papir prenijelo sve ono što je snimljeno na kasetama i sakupilo sve ono što su učenici zapisali od njega, onaj koji to ne zna vidio bi pravo čudo. Šejh se odlikuje i velikim poznavanjem akaidske nauke, u čemu je izuzetan ekspert, i on je jedan od najvažnijih izvora na koje se ljudi danas vraćaju u toj oblasti. Što se tiče njegovog ibadeta, šejh svakih deset dana prouči Kur'an, ne ostavlja post ponedjeljkom i četvrtkom, osim u prinudi, i ustrajava na noćnom namazu koji klanja svake noći po dva sata. Veliki je dobročinitelj svojoj majci, da je čak ostavio obavljanje hadždža na nekoliko godina kako bi se brinuo o njoj. Od nje traži dozvolu za svaku stvar, čak i za izlazak iz kuće, pa čak i za veće stvari od te, i njegovo dobročinstvo prema njoj nemoguće je opisati u ovoj kratkoj biografiji. Ove informacije o njemu prenose njegovi bliski prijatelji i rođaci koji ne žele da se znaju njihova imena kako se šejh ne bi rasrdio na njih zbog otkrivanja detalja koji se tiču njegovih tajnih ibadeta.

Pohvale učenjaka na njegov račun

Pohvale na račun šejha izrekli su mnogi učenjaci, čak nismo vidjeli nikoga ko ga poznaje da je zastao u njegovom hvaljenju. Među ovim učenajcima je i šejh Bin Baz, rahimehullah, koji je njegov šejh. Šejh Bin Baz zadužio je šejha El-Berraka izdavanjem fetvi u njegovom odsustvu, što ukazuje na njegovo pouzdanje u njega. Kada je šejh Muhammed Salih el-Munedždžid upitao šejha Usejmina pred kraj njegovog života: ''Koga da pitamo poslije tebe?“, on je pohvalio šejha El-Berraka i Saliha Fevzana i uputio ga da pita njih. Što se tiče pohvala od strane šejhova koji spadaju u njegove učenike, njih nije moguće pobrojati.

Njegov naučni doprinos

Prethodno smo rekli da se šejh susteže od pisanja djela, čime se bori protiv oholosti duše, te da je posvećen podučavanju, što je rezultiralo malim brojem njegovih pisanih djela. Međutim, šejh ima mnogo dersova i snimljenih komentara raznih djela, poput ''Uvoda u akidu'', komentara ''Tri načela'', komentara ''Četiri pravila'', komentara ''Knjige tevhida'', komentara ''Riječi ihlasa'' od Ibn Redžeba, komentara ''Haijje'' Ibn Ebi Davuda, komentara ''Mesa’ilul-džahilijje'', komentara ''Vasitijske akide'', komentara ''Tahavijske akide'', komentara djela ''Levamiul-envar fi akaidi ehlil-asar'' od Ibn Šukra eš-Šafi’ija, komentara ''Umdetul-ahkama'', komentara ''Akidetu ashabil-hadis'', komentara ''Mulhatul-i’rab'', i mnogih drugih od kojih većina nije snimljena. Štampane su njegove skripte ''Dževabun fil-iman ve nevakidih'' i ''Šerhut-tedmurijje''.

Molimo Allaha da podari bereket šejhovom životu i da se nađu ljudi koji će sakupiti njegov naučni doprinos i fetve koje su valorizirane, zasnovane na dokazu, odlikuju se preciznošću, dalekovidnošću. Takvim ga smatramo, a Allah najbolje zna suštine ljudi. Molimo Allaha da mu podari dug i zdrav život i bogobojaznost, i da muslimane okoristi njegovim znanjem.

(Izvor: saaid.net)