Menu

Komentar sure Jasin (drugi dio)

Tema Kur'anČitanje 10 minuta

Uzvišeni Allah u prvih jedanaest ajeta sure Jasin potvrđuje istinitost poslanice Svoga Poslanika, podstiče ga na ustrajnost u pozivu naroda kojem ranije poslanici nisu dolazili, naroda nad kojim se obistinila riječ da većina njih neće vjerovati. Kaže Uzvišeni Allah, u prijevodu značenja: 

(12) ''Mi ćemo, zaista, mrtve oživjeti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali.''


Uistinu, Mi ćemo proživjeti mrtve iz njihovih kabura zbog obračuna i nagrade. Mi smo, također, zabilježili i sva djela koja su uradili tokom svoga života, i dobra i loša, zapisali smo: jesu li bili ključevi dobra ili zla, razlozi da se čine dobra ili loša djela, jesu li bili povod da i poslije njihovog života, nakon njihove smrti, neko čini dobra ili loša djela. Sva ljudska djela Mi smo u tančine pobrojali, zapisali u Levhi-Mahfuzu i za sva njihova djela obračunavat ćemo ih i nagrađivati. Zatim, Uzvišeni Allah prelazi na spominjanje slučaja stanovnika jednog naselja kojima su poslana trojica poslanika. Koja je mudrost spominjanja ovog slučaja? Kako povezati ovo kazivanje o stanovnicima spomenutog naselja s prethodnim kazivanjem o mnogobošcima Mekke?! Ovim kazivanjem o stanovnicima naselja Allah bodri Svoga Poslanika da mu ne bude teško to što ga poriču i u laž utjeruju. Bilo je naselja koja su istovremeno porekla čak i tri poslanika. Također, u ovim kazivanjem Uzvišeni Allah poručuje da i njih čeka ista završnica kao i stanovnike naselja ukoliko ne povjeruju u Njegovog Poslanika. Uzvišeni Allah je rekao, u prijevodu značenja:

(13) ''Navedi im kao pouku stanovnike jednog naselja kad su im došli poslanici...''

Vjerovjesniče, nevjernicima, onima koji te poriču, ne prihvataju da si ti samo jedan od poslanika koji dolaze s Objavom od Silnoga i Milostivog, navedi primjer stanovnika jednog mjesta, naselja. Njima su došli poslanici, ne jedan kao ti, već više njih, došli su im da ih pozovu u obožavanje Allaha Jednog, Jedinog, koji nema sudruga.

(14) ''...kad im Mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše, i pojačasmo trećim, pa rekoše: 'Mi smo vama poslani!'''

Uzvišeni Allah im je poslao dva poslanika, pa su ih porekli i odbili njihov poziv. Zatim je Allah, subhanehu ve te'ala, ta dva poslanika pojačao trećim poslanikom. Sva trojica ponovo su krenula u poziv stanovnika sela i rekli im: ''Mi smo vama poslani!“, tj. mi smo izaslanici od vašega Gospodara koji vam naređuje da samo Njemu Uzvišenom ibadet činite.

(15) ''Oni odgovoriše: 'Vi ste ljudi kao i mi, i Milostivi nije objavio ništa, vi neistinu govorite!'“

Međutim, stanovnici naselja ponovo su odbili poslanike, odbacili njihov poziv i obratili im se riječima: ''Vi ste ljudi kao i mi, od nas ste, pa kako, na osnovu čega da budete bolji od nas?! Allah vam ništa nije objavio, vi samo lažete da vam je objavljeno i da ste nama poslani! Ako vam je objavljeno, zašto se i nama ne objavi?! Jedni smo od drugih, nema razlike među nama!“ Utjeravali su ih u laž, samo zbog toga što su ljudi poput njih. Primjetno je da su stanovnici sela svojim riječima zanegirali poslanstvo općenito kada su rekli: ''Milostivi nije objavio ništa.“ (Tefsir Ibn Atije)

(16) ''Oni rekoše: 'Gospodar naš zna da smo, doista, vama poslani i dužni smo samo da jasno obznanimo.'“

Poslanici su im odgovorili: ''Allah dobro zna da smo mi vama poslani i da nismo lažljivci makar nas vi takvima i smatrali, makar vi i poricali naše poslanstvo! Na nama je da vam dostavimo ono sa čime smo poslani, i to i činimo, ništa više od toga. To je naša zadaća. Pa, ako nam se odazovete, postići ćete sreću dunjaluka i ahireta, dok, ako nam se ne odazovete, onda ćete dobro znati kome će završnica pripasti i saznat ćete posljedice vašeg neodazivanja nama, a Allah će nas sigurno pomoći protiv vas.“

(18) ''Oni rekoše: 'Mi slutimo da nam nesreću donosite; ako se ne okanite, kamenovat ćemo vas i stići će vas, zaista, bolna patnja oko nas.'“

Stanovnici sela nisu se zadovoljili poricanjem poslanika i njihovim utjerivanjem u laž, već su iskazali zlosutnju zbog njih. Tvrdili su da je nesreća došla s ovim poslanicima, a ne sreća dunjaluka i ahireta, kako su poslanici tvrdili. Zlo su predosjećali samo zbog toga što su prezirali ono u šta su pozivali poslanici. Takav je običaj neznalica i nevjernika, sve ono što im se sviđa, to prihvataju i tvrde da je dobro, tvrde da s time dolazi dobro, dok, ono što preziru, što je teško njihovim dušama, to odbacuju i predosjećaju da s time samo dolazi zlo. Zaprijetili su poslanicima ako se ne okane i ne ostave svoj poziv, kamenovat će ih sve do smrti, a prije samog ubistva, zaprijetili su nesnosnom patnjom poput odsijecanja dijelova tijela i razapinjanja. (Tefsir Kurtubi)

(19) ''Oni rekoše: 'Uzrok vaše nesreće je s vama!' Zar zato što ste opomenuti? Ta vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi.“

Poslanici su na zlosutnju stanovnika naselja odgovorili: ''Vaša zlosutnja vraća se vama, jer je ona uz vas, ne odvaja se od vas. Istinski razlog vaše zlosutnje jeste vaše nevjerstvo u Allaha, vaše okretanje od Allaha i griješenje prema Njemu. Razlog zlosutnje ne pripisujte nama. Naprotiv, mi smo vam došli da taj razlog otklonimo i od vas. Mi vas pozivamo da vjerujete u Allaha, da samo Njemu iskreno ibadet činite, da se vratite Njemu i da Mu ne činite grijehe! Sve to činimo radi vašega dobra, a vi zlosutnju i kaznu pripisujete nama?! Zar samo što smo vas opomenuli i naredili vam da samo Allaha Jedinog obožavate, uzvraćate nam ovakvim govorom i prijetite nam ubistvom?! Doista ste vi narod koji svaku granicu inata, nevjerstva i grijeha prelazi!

Poruke iz kur'anskih ajeta

● Brate muslimanu, nastoj da tvoja dobra djela teku i nakon tvoje smrti, da ti sevabi od tvojih dobrih djela dolaze i nakon tvoje smrti. Nastoj da budeš ključ dobra, a katanac zla! Nastoj da budeš na dobru i da druge upućuješ na dobro! Znaj da koga god uputiš na dobro, da ćeš imati nagradu tog dobrog djela sve dok ga isti radi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ''Ko podstakne na dobro djelo u islamu, imat će nagradu za to i imat će nagradu onih koji nakon njega budu činili to dobro djelo, bez da se tim istima išta umanji od njihove nagrade! I ko u islamu podstakne na loše djelo, za to će imati grijeh i imat će grijeh onih koji nakon njega budu činili to loše djelo, bez da se tim istima išta umanji od njihovih grijeha.“ (Sahih Muslim, 2398.)

● Brate muslimanu, nastoj da oživljavaš sunnete Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Dobro se čuvaj novotarija i loših djela. Uvakufi nešto za dobro svih muslimana, podijeli trajnu sadaku, ostavi iza sebe korisnu knjigu, odgoji svoje dijete lijepim islamskim odgojem kako bi ti bilo zahvalno na svemu tome i upućivalo dovu Uzvišenom Allahu za tebe. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Kada čovjek umre, sva njegova djela prestaju, osim u tri slučaja: trajne sadake, ili znanja kojim se drugi koriste ili dobrog djeteta koji dovi za njega.“ (Sahih Muslim, 4310.)

● Brate muslimanu, kada ti dođe neko s lijepim savjetom i podsticanjem na dobro, budi razuman i na savjet ne uzvraćaj negodovanjem, okretanjem ili lošim riječima. Znaj da su na takav način postupali neprijatelji Allahovih poslanika. Onaj koji uznemirava učene ljude, daije, one koji savjetuju druge i podstiču na dobra djela, takav se poistovjećuje s neprijateljima Allahovih poslanika. Na nama vjernicima je da budemo zahvalni onome ko nas posavjetuje i ukaže nam na dobro djelo, da dovimo za njega u tajnosti, da ga pomažemo u širenju dobrih djela, da molimo Allaha da ga podrži da ustraje u njima.Uzvišeni Allah je rekao: „I potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti!“ (Prijevod značenja El-Maide, 2.)

● Potpomaganje daija drugim daijama. Allah, subhanehu ve te'ala, poslao je dvojicu poslanika stanovnicima sela, pa, kada su ih porekli i u laž utjerali, potpomogao je i pojačao ovu dvojicu poslanika trećim poslanikom. Kao što se Uzvišeni Allah odazvao i Musau, alejhis-selam, kada je zatražio pomoć u svome bratu Harunu. Iz ovoga se zaključuje da je poželjno da se jednoj zajednici, džematu ili skupini ljudi, ili mjestu u kojem se nastoji širiti da'va pošalje više od jednog daije: dvojica ili trojica, jer zajedno će biti jači u svome pozivu, zajedno će nastupati i nadopunjavati jedan drugog.

● Daije trebaju biti strpljivi na uznemiravanjima svoga naroda, pozivati ih Allahu, priželjkivati im svako dobro, miješati se s njima i nastojati im biti što više od koristi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Najbolji ljudi su oni koji su najkorisniji drugim ljudima.“ (Sahih Taberani u Evsatu, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Zbirci vjerodostojnih hadisa, 426.), i:„Vjernik koji se miješa s ljudima i strpljivo podnosi njihova uznemiravanja ima veću nagradu od onoga koji se ne miješa s ljudima, niti je strpljiv na njihovim uznemiravanjima.“ (Sahih, Ahmed, Tirmizi i Ibn Madže, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Zbirci vjerodostojnih hadisa, 939.)