Menu

Čovjek je na vjeri svog prijatelja

Pripremio dr. Hakija Kanurić
Tema Da'vaČitanje 1 minut
Loši drugovi uljepšavaju zabludu i navode na grijeh. Kada bismo upitali narkomane kako su počeli uzimati drogu, alkoholičare kako su počeli konzumirati alkohol, duhandžije kako su počeli konzumirati duhan i sl., vidjeli bismo da je u najviše slučajeva upravo društvo odigralo ključnu ulogu i navelo na “tanak led”, koristeći kićene besjede i slatke riječi, baš kao što ih je Uzvišeni Allah opisao: “Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džina koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli” (El-En’am, 112). Stvari i pojmove nazivaju lažnim imenima kako bi grijeh uljepšali i prikazali ga bezazlenim. Tako nemoral i zinaluk nazivaju ljubav, a razgolišenost trend i moda, za kamatu kažu da je provizija, a za kocku igra i zabava. Time žele da i drugi zalutaju kao što su i sami zalutali: “Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje.” (En-Nisa, 89)