Menu

Vrijednost ramazana i posta

Tema AkidaČitanje 11 minuta

Došao nam je plemeniti mjesec u kojem Uzvišeni Allah uvećava nagradu i obilno daruje. Vrata dobra, svakom onome ko želi dobro, otvaraju se u ovom mjesecu. Ramazan je mjesec dobrih i berićetnih djela, mjesec pomaganja i darivanja. “Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur’an koji je uputstvo – putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra od zla.” (El-Bekara, 185) Ramazan je mjesec ispunjen milošću, oprostom i oslobađanjem od Vatre. Njegova prva trećina je milost, druga trećina je oprost, dok je treća, zadnja trećina oslobađanje od Vatre. Predanja koja govore o vrijednosti mjeseca ramazana brojna su i poznata, a jedno od njih jeste i predanje u kojem Ebu Hurejra, radijallahu anhu, navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada dođe mjesec ramazan, otvore se džennetska vrata, a zatvore se džehennemska i šejtani se vezuju u lance” (Buhari i Muslim). Džennetska se vrata otvaraju u ovom mjesecu zbog mnoštva dobrih djela koja se u njemu čine, podstičući i na taj način vjernike da još više čine dobra djela. Džehennemska se vrata zatvaraju zbog malog broja grijeha: vjernici se u mjesecu ramazanu mnogo više bore sa svojom dušom i svojim strastima, pa manje i čine grijehe. Šejtani se vezuju u lance, pa se ne puštaju ka onima prema kojima se inače puštaju i koje napadaju izvan mjeseca ramazana. Imam Ahmed, rahmetullahi alejhi, bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mome narodu u mjesecu ramazanu dato je pet stvari koje nisu date nijednom drugom narodu prije njih:

zadah iz usta postača ljepši je Allahu od mirisa miska;

meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare;

Uzvišeni Allah svaki dan uljepšava Svoj Džennet i govori: ‘Nadati se da Moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe pa se usmjere prema tebi’;

u njemu se vežu neposlušni šejtani, pa se ne puštaju ka onima koje inače napadaju u drugim mjesecima,

i u zadnjoj noći opraštaju im se grijesi.”

Kada su ga upitali: “Allahov Poslaniče, je li ona (ta zadnja noć) Lejletul-kadr?”, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Ne, već radnik dobiva svoju nagradu onda kada završi svoj posao.”

Dragi brate i sestro, ovih pet stvari Allah, subhanehu ve teala, sačuvao je samo za vas, dao ih je samo vama pored svih drugih naroda, obdario vas je njima kako bi upotpunio Svoju blagodat prema vama, a koliko li vam je samo Allah, subhanehu ve teala, podario Svojih blagodati?! Za vas je Uzvišeni rekao: “Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio, tražite da se dobra djela čine, od loših odvraćate i u Allaha vjerujete!” (Alu Imran, 110)

Zadah iz usta postača

Prvo čime je Uzvišeni Allah odlikovao samo vas između svih drugih naroda jeste da je zadah iz usta postača – vaših usta dok postite – kod Allaha ljepši od mirisa miska. Zadah koji se javlja usljed praznine u stomaku, ljudima nije prijatan, ali je kod Allaha Uzvišenog ljepši i prijatniji od mirisa miska, jer je taj zadah posljedica ibadeta Allahu, subhanehu ve teala, pokornosti Njemu. Takvo je svako stanje koje proizlazi iz pokornosti Allahu, subhanehu ve teala: ono je drago Allahu i On će mu za takvo stanje dati veliko dobro. Kada se hadžije nalaze na Arefatu, izmoreni i prašnjavi, ali i pored takvog stanja ustrajavaju u dovi i ibadetu Allahu, Svevišnji Allah ponosi se njima pred Svojim melekima pa kaže: “Pogledajte u ove Moje robove! Došli su mi raščupani i prašnjavi!” Takav izgled hadžija na Arefatu drag je Allahu, subhanehu ve teala, jer je nastao kao posljedica ustrajavanja u ibadetu i pokornosti.

Meleki traže oprost za postača

Druga odlika jeste da meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare. Meleki su plemenita stvorenja, pokorna Allahu, subhanehu ve teala, izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi. Kao takvim pokornim Allahovim robovima, vrlo je vjerovatno da će se primiti njihova dova za postače. Oni, meleki dove Allahu, subhanehu ve teala, da On sakrije vaše grijehe na dunjaluku i ahiretu, pređe preko vaših grijeha. A zar to nije jedna od najvećih vjerničkih želja?! Svaki je čovjek grješnik i kao takvome potreban mu je Allahov oprost.

Allah uljepšava postačevo mjesto u Džennetu

Treća odlika koju je Allah, subhanehu ve teala, podario samo sljedbenicima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jeste da im On svaki dan dok poste, u toku mjeseca ramazana, uljepšava Džennet, govoreći: “Nadati se da Moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe, pa se usmjere prema tebi”, tj. odbace tegobe i nedaće dunjaluka, pa požure ka Džennetu sa dobrim djelima. Allah, subhanehu ve teala, to govori svaki dan i uljepšava Džennet za Svoje pokorne robove podstičući ih na ustrajnost u dobrim djelima.

Šejtani se vezuju u ramazanu

Četvrta odlika kojom ste obdareni samo vi jeste da se u ovom odabranom mjesecu nepokorni šejtani vezuju u lance i okove, pa vas ne mogu odvraćati od istine kao što to čine u drugim mjesecima. Ovo je velika Allahova blagodat koju vam je ukazao. Allah vas je u ovom mjesecu sačuvao vašeg neprijatelja koji vas poziva u džehennemske dubine. Zbog toga nastojte da što više činite dobrih djela zahvaljujući se Allahu na ovoj blagodati.

Oprost grijeha u zadnjoj noći

Peta odlika jeste da Uzvišeni Allah oprašta sljedbenicima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njihove grijehe u zadnjoj noći ovog mubarek mjeseca, ukoliko budu mjesec ramazan proveli u postu i namazu. I pored oprosta grijeha, također, obilno će ih nagraditi i za njihova dobra djela, jer Allah, subhanehu ve teala, za jedno dobro djelo nagrađuje deset do sedam stotina puta, pa i više kome On bude htio.

Vrijednost posta

Post je jedan od najvrednijih ibadeta, jedna od najvećih pokornosti o čijoj se vrijednosti i veličini kazuje u mnogim šerijatskim tekstovima. Neke od vrijednosti posta jesu sljedeće:

● Svevišnji je Allah svim narodima propisivao post. Allah, subhanehu ve teala, rekao je u Svojoj plemenitoj Knjizi: “O vjernici, propisan vam je post kao što je bio propisan i onima koji su bili prije vas, da biste bili bogobojazni.” (El-Bekara, 183) Da post nije značajan ibadet, da ljudi mogu bez njega i da post za sobom ne povlači ogromnu nagradu, Allah, subhanehu ve teala, ne bi ga propisivao svim ljudima.

● Post je razlog opraštanja grijeha i prelaženja preko loših djela. Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude postio ramazan, vjerujući i nadajući se, bit će mu oprošteni prethodni grijesi”, tj. onaj ko bude vjerovao u Allaha, bude zadovoljan propisom posta i očekujući nagradu za njega, onaj kojem ne bude teško da prihvati propis posta i koji ne bude sumnjao u nagradu za post, uistinu će takvome Allah oprostiti prethodne grijehe.

● Za post nije propisana određena nagrada, već se postač nagrađuje neograničeno. Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svevišnji Allah kaže: ‘Svako djelo koje čini čovjek pripada njemu, osim posta! Uistinu, post je Moj i Ja nagrađujem za njega! Post je štiti! Kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružne riječi i neka ne diže glas. Ako ga neko bude psovao ili se sukobio s njim, neka kaže: ‘Ja postim!’ Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je ljepši od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari raduje se svome iftaru i kada sretne svoga Gospodara, radovat će se svome postu.” U verziji koju bilježi imam Muslim navodi se: “Svako djelo koje čini čovjek pripada njemu i ono se uvećava od deset do sedam stotina puta, osim posta. Post, doista, pripada Meni i Ja za njega nagrađujem (posebno). Čovjek sputava svoje strasti i ostavlja hranu radi Mene!”

● Post će se zauzimati za postača na Sudnjem danu. Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post i Kur’an zauzimat će se za čovjeka na Sudnjem danu. Post će reći: ‘Gospodaru, ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao hranu i sputavao strasti, pa, primi moje zauzimanje za njega!’ Kur’an će reći: ‘Ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao spavanje noću, pa, primi moje zauzimanje za njega!’ I njihovo zauzimanje će se i primiti.”

Dragi brate i sestro, nastupanje mjeseca ramazana velika je blagodat za onoga koji ga doživi i iskoristi na pravi način, vrati se Allahu, ostavi griješenje i vrati se pokornosti, ostavi nemar i zaborav i vrati se sjećanju i spominjanju Svevišnjeg Allaha. Znajmo da se spomenute vrijednosti i blagodati mjeseca ramazana i posta neće postići sve dok postač ne bude postio vodeći računa o svim adabima posta. Zbog toga, trudimo se da postimo na najpotpuniji način čuvajući svoj jezik, svoj pogled, istovremeno čuvajući na taj način i granice posta. Ako i učinimo nešto loše tokom posta, loše progovorimo ili pogledamo u zabranjeno, slušamo zabranjene stvari, pokajmo se Allahu.

Gospodaru naš, probudi nas iz našeg nemara, pomozi nam da se opskrbimo bogobojaznošću prije odlaska s ovog svijeta, pomozi nam da iskoristimo ovaj mubarek mjesec ramazan dobrim djelima u pokornosti Tebi! Pomozi nam da sačuvamo svoj post i učini ga našim zauzimačem na Sudnjem danu. Allaha, subhanehu ve teala, molimo da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima! Svaka zahvala pripada Allahu i neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika.

 

Izvor: Medžalisu šehri Ramadan

 

Piše: Šejh Muhammed Salih el-Usejmin, rahmetullahi alejhi

Priredio: Hajruddin Tahir Ahmetović, prof.