Menu

Savjeti muslimanki za ramazan

Pripremila Ummu Muhammed
Tema Žena muslimankaČitanje 12 minuta
Ovih nekoliko odabranih i iskrenih riječi upućujemo ženi muslimanki, djevojci mu’minki, povodom dolaska mubarek mjeseca ramazana, Uzvišenog Allaha moleći da podari da im ovi savjeti budu od koristi i od pomoći u pokornosti Svevišnjem Allahu, postizanju Njegovog zadovoljstva i oprosta u ovom mubarek mjesecu.
Budi zahvalna Uzvišenom Allahu

Mjesec ramazan jedna je od najvećih Allahovih blagodati kojima obasipa Svoje robove. U ramazanu se spušta Allahova milost, opraštaju se grijesi i loša djela, uvećavaju se dobra djela, Uzvišeni Allah oslobađa Svoje robove od Vatre. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada dođe mjesec ramazan, otvore se vrata Dženneta, a zatvore se vrata Džehennema i šejtani se povežu u lance” (Buhari i Muslim); “Onome ko isposti mjesec ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, prethodni će grijesi biti oprošteni” (Buhari i Muslim). Svevišnji Allah u hadisi-kudsijju rekao je: “Svako djelo sina Ademovog pripada njemu, osim posta koji pripada Meni i Ja ću za njega nagraditi” (Buhari i Muslim). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista, u mjesecu ramazanu, svakog dana i svake noći Allah oslobađa robove od Vatre” (Ahmed, s vjerodostojnim lancem prenosilaca). A za Noć kadr, Allah je rekao: “Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci” (El-Kadr, 3). U ovih nekoliko hadisa koje smo naveli ukazuje se na veličinu Allahove blagodati koju je ukazao Svojim robovima time što im je propisao mjesec posta. Zato, sestro, budi zahvalna Svevišnjem Allahu i na ovu blagodat uzvrati pokornošću i dobrim djelima, a ne nepokornošću i grijesima, pa da budeš lišena ove blagodati.

Kako da dočekaš mjesec ramazan

● Žureći da se iskreno pokaješ, kao što Uzvišeni kaže: “I svi se, o vjernici, pokajte Allahu, da biste uspjeli.” (En-Nur, 31)

● Kloneći se svih ružnih djela: laži, ogovaranja, potvaranja, zavade, razvrata, slušanja muzike, razgolićavanja, miješanja sa muškarcima i svega lošeg.

● Čvrstom odlukom i visokim ambicijama da ćeš mjesec ramazan provesti u činjenju dobrih djela i da nećeš dozvoliti da ti nijedan djelić ovog mubarek mjeseca prođe u onome od čega nema nikakve koristi.

● Čestim spominjanjem Allaha, upućivanjem dove, traženjem oprosta i učenjem Kur’ana.

● Obavljanjem propisanih namaza u njihovim vremenima, uz upotpunjavanje ruknova, vadžiba i sunneta, s potpunom skrušenošću i smirenošću.

● Obavljanjem nafila nakon obavljenih propisanih namaza.

Poduči se propisima posta

Upoznaj se, sestro muslimanko, sa propisima posta: farzovima, sunnetima, adabima, kako bi tvoj post bio ispravan i primljen kod Uzvišenog Allaha. Nauči propise koji se odnose na osobe koje su dužne postiti, kako će postupiti djevojka koja postane punoljetna u toku jednog od dana mjeseca ramazana, koje su obaveze u pogledu vremena i načina donošenja nijeta za post, šta kvari post, koji se propisi odnose na žene u hajzu i nifasu i žene koje imaju istihazu, šta je dozvoljeno u toku posta i sl.

Ramazan je mjesec posta, a ne mjesec hrane

Uzvišeni Allah propisao je post kako bi musliman postigao veći stepen strpljenja, kako bi ukrotio svoje strasti, povećao svoju bogobojaznost i strahopoštovanje prema Allahu: “O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas da biste bili bogobojazni” (El-Bekara, 183). Jedan od prethodnika upitan je: “Zbog čega je propisan post?”, pa je odgovorio: “Kako bi bogataš doživio osjećaj gladi i nakon toga ne zaboravljao siromaha!” Ono što danas, nažalost, možemo vidjeti jeste sušta suprotnost spomenutom. Muslimanske porodice upravo u ovom mjesecu potroše i pojedu hrane više nego u bilo kojem drugom mjesecu! Žena muslimanka u ovom mjesecu, mubarek mjesecu ramazanu, provede u kuhinji više vremena nego u bilo kojem drugom mjesecu! Pa kada će učiti Kur’an? Kada će slaviti i veličati Allaha, obratiti Mu se dovom, tražiti oprosta od Njega? Kada će se podučavati propisima posta? Kada će biti slobodna da se posveti ibadetu u ovom plemenitom mjesecu? Zato se, plemenita sestro, dobro čuvaj provođenja vremena u ovom mjesecu u onome u čemu nema koristi i za čim nema potrebe! Propao je onaj koji dočeka mjesec ramazan, a ne bude mu oprošteno u njemu!

Ramazan je mjesec Kur’ana

Mjesec ramazan ima posebnu odliku u odnosu na druge mjesece: u njemu je počela objava Kur’ana. Svevišnji Allah kaže: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje dobra od zla” (El-Bekara, 185). Tako su ramazan i Kur’an nerazdvojni: kada se spomene ramazan, spomene se i Kur’an. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najplemenitiji od svih ljudi, a posebno je bio plemenit u mjesecu ramazanu kada mu je dolazio Džibril. Džibril mu je dolazio svake noći i podučavao ga Kur’anu” (Buhari i Muslim). Ispravni prethodnici mnogo su učili Kur’an u mjesecu ramazanu: neki od njih proučili bi Kur’an u namazu svake treće noći, neki za sedam noći, a neki i svakih deset noći. Katada, rahmetullahi alejhi, stalno je završavao hatmu Kur’ana za sedam dana, a kada bi nastupio mjesec ramazan, proučio bi Kur’an za tri dana, a kada bi nastupilo deset zadnjih noći, Kur’an bi proučio u svakoj noći. Kada bi nastupio ramazan, imam Zuhri samo bi učio Kur'an i hranio siromahe. Imam Malik, kako prenosi Ibn Abdulhakem, ostavio bi iščitavanje hadisa u ramazanu i posvetio se učenju Kur’ana iz mushafa. Potrudi se, sestro, da ovo postane i tvoja praksa: svakodnevno sebi odredi dio iz Kur’ana kojim ćeš probuditi svoje srce, očistiti svoju dušu, čime ćeš, inšallah, zaslužiti da se Kur’an zauzima za tebe na Sudnjem danu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Post i Kur’an zauzimat će se na Sudnjem danu za čovjeka! Post će reći: ‘Gospodaru moj! Zbog mene je ostavio hranu i strasti, pa primi moje zauzimanje za njega’, a Kur’an će reći: ‘Gospodaru moj! Zbog mene nije spavao noću, pa primi moje zauzimanje za njega!’ Pa će biti prihvaćeno njihovo zauzimanje.” (Ahmed i Hakim, s vjerodostojnm lancem prenosilaca)

Ramazan je mjesec plemenitosti i dobročinstva

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je žene na udjeljivanje, govoreći: “O skupino žena! Udjeljujte i mnogo tražite oprosta! Doista sam vidio da ste vi najbrojnije od stanovnika Vatre!” (Muslim). Majka vjernika Aiša, radijallahu anha, kazuje da je u jednom danu podijelila stotinu hiljada dirhema, a postila je tog dana. Vidjevši to, sluškinja ju je upitala: “Zar nisi mogla od onoga što si podijelila da za jedan dirhem uzmeš mesa kojim bi se iftarila?!”, na što je ona odgovorila: “Da si mi to ranije rekla, učinila bih to.” Plemenitošću i dobročinstvom u ramazanu smatra se: spremanje iftara za postače, hranjenje siromaha, ispunjavanje njihovih potreba, savjetovanje i podučavanje neukih, udjeljivanje u trajnu sadaku. Zato se potrudi, plemenita sestro, u ovim djelima, jer je nagrada za njih ogromna.

Ramazan je mjesec namaza

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je noću sve dok mu pete nisu počele pucati, a ovakvo postupanje pojašnjavao je riječima: “Pa zar da ne budem Allahov zahvalni rob?!” (Buhari i Muslim). U vezi sa odlaskom žena u džamije, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ne zabranjujte svojim ženama odlazak u džamije, a njihove kuće su im bolje” (Ahmed i Ebu Davud, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim). Čedna muslimanka treba da vodi računa o adabima odlaska u džamiju, da odlazi radi namaza i slušanja Kur’ana, da se propisno obuče i da ništa od njenog tijela ili odjeće ne bude povod smutnje među vjernicima, da se ne miriše radi izlaska iz kuće i odlaska u džamiju, da se ne miješa sa muškarcima na putu do džamije i prilikom ulaska i izlaska iz džamije, da se kreće krajem puta, a da sredinu ostavi za muškarce, da u džamiju ne vodi malu djecu ako zna da će plakati, biti nemirni i ometati u ibadetu ostale muslimane.

Ramazan je post svih organa

Znaj, skupocjeni dragulju islama, da je post, ustvari, post od grijeha, pa oči poste od gledanja u haram, uši poste od slušanja harama, usta pored hrane poste od laži, ogovaranja, potvaranja, ismijavanja, omalovažavanja, ruke poste od doticanja, kupovanja i prodavanja harama, noge poste od odlaska na haram mjesta, stomak posti od hrane i pića, spolni organ od zadovoljavanja strasti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko ne ostavi lažan govor i postupanje po njemu i neznanju, pa Allahu ne treba to što on ostavlja svoju hranu i piće” (Buhari). Zato, kada govoriš, govori istinu, kada gledaš, gledaj samo u dozvoljeno, slušaj samo ono što je dozvoljeno, kupuj halal i prodaji halal, dotiči halal i odlazi na halal mjesta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Možda neki postač od svoga posta ima samo glad i žeđ!” (Ahmed i Ibn Madža, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca)

Praktični savjeti za iskorištavanja vremena u ramazanu

● Ne izlaziti iz kuće bez potrebe.

● Ne odlaziti na pijacu, pogotovo u zadnjoj trećini ramazana.

● Ne odlaziti na sijela i ne upriličavati posjete u kojima nema koristi i koja nisu potrebna, a ukoliko se za nekima i ukaže potreba, kao što je posjeta bolesniku, onda ne ostajati mnogo u tim posjetama.

● Izbjegavati sijela na kojima se priča o drugima, ismijava, ogovara i potvara.

● Ne gubiti vrijeme u praćenju televizijskih programa.

● Ne sjediti dugo u noć, jer to, obično, dovodi do ostavljanja noćnog namaza i spavanja u toku dana.

● Ne spavati mnogo u toku dana.

● Ne provoditi mnogo vremena u kuhinji, pripremajući sehur i iftar.

● Ne gubiti vrijeme u ukrašavanju i stajanju pred ogledalom.

● Ne gubiti vrijeme u dugim telefonskim razgovorima.

● Čuvati se rasprava i diskusija u kojima nema mnogo koristi i koje, obično, dovode do gubljenja velikog dijela vremena, a ukoliko i bude pozvana na slično, neka kaže: “Ja postim”.

Zadnja trećina ramazana

Aiša, radijallahu anha, kazuje: “Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, provodio bi noći u ibadetu, budio bi ukućane na namaz, potpuno bi se posvetio ibadetu i pritegao bi donji dio odjeće” (Buhari i Muslim). To je mali broj dana u kojima će uspjeti marljivi, a propasti nemarni. U ovim noćima nalazi se i Noć kadra, koja je bolja od hiljadu mjeseci. Ko je ne dočeka u ibadetu, doista je od velikih gubitnika. Zato se potrudi da činiš što više ibadeta u ovim noćima, nastoj da ih cijele provedeš u ibadetu, kako bi sigurno dočekala Noć kadr u ibadetu i postigla veliku nagradu. Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Kada bih znala u kojoj noći je Lejletul-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu?’ On reče: ‘Reci: Allāhumme inneke Afuvvun tuhibbul-afve fa‘fu annı̄! – Allahu moj, zaista si Ti Onaj koji mnogo prašta, Ti voliš da praštaš, pa i meni oprosti!’” (Ahmed i Tirmizi, koji kaže da je hadis hasen-sahih)

Uzvišenog Allaha, Onoga koji je u stanju da sve učini, molim da nam dozvoli da doživimo mubarek ramazan, da nam pomogne u ibadetu i primi naša djela! Sva hvala pripada samo Allahu i neka su salavat i selam na Njegovog Poslanika, ashabe i sve koji slijede islam do Sudnjeg dana!