Menu

Duhan – spori ubica

Pripremio Nazif Subašić
Tema Da'vaČitanje 0 minuta
Uzvišeni Allah dozvolio je Svojim robovima sve što je korisno, a zabranio im sve što je štetno. Sve ono u čemu ima štetnosti islam zabranjuje i čuva društvo od toga. Kaže Uzvišeni Allah: “...i sami sebe ne ubijajte! Allah je doista prema vama milostiv!” (En-Nisa, 29), “...i svojim se rukama u propast ne bacajte!“ (El-Bekara, 195)