Menu

Etika diskutovanja u savremenom dobu (drugi dio)

Tema AhlakČitanje 6 minuta

U ovom broju nastavljamo govor na temu etika diskutovanja u savremenom dobu, koju smo bili započeli u pretprošlom broju. Kada je riječ o etici diskutovanja u savremenom dobu, veoma je važno ukazati na neke principe diskusije, kao što su davanje prednosti lijepom mišljenju i biranje adekvatnih izraza i rečenica tokom diskutovanja, o čemu je bilo riječi u prošlom broju, a ovom prilikom ukazat ćemo na treći i četvrti princip diskusije koji bi trebao primjenjivati svaki musliman, a posebno oni koji stječu islamsko znanje ili su svršenici islamskih fakulteta.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike