Menu

Muslimani u Etiopiji, zemlji prve hidžre

Tema Islamski atlasČitanje 11 minuta

Muslimani u Etiopiji, zemlji prve hidžre

Etiopija, zanimljiva zemlja u kojoj živi značajna muslimanska manjina, odredište prvih muhadžira u islamu, danas je puna izazova za muslimane, naročito zbog sukoba koji se trenutno u njoj odvijaju.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike