Menu

Istinski uspjeh u životu

Tema Ummet danasČitanje 9 minuta

Svaki čovjek, bio muškarac ili žena, vjernik ili nevjernik, sanja i želi postati uspješna osoba u životu. Na internetu ćemo naći na stotine tema pod naslovom "Kako biti uspješan" ili "Kako uspjeti u životu", što jasno potvrđuje da je ovo pitanje veoma bitno za svakog čovjeka i da je njime u velikoj mjeri okupiran. Prije svega, moramo se zapitati: Šta je to, ustvari, uspjeh ili šta znači biti uspješan u životu? Većina ljudi smatra da je uspjeh u životu biti bogat, imućan, ugledan i popularan, završiti prestižan fakultet, imati dobro plaćen posao, zasnovati porodicu i izroditi potomstvo i nasljednike. Kako vidimo, ovdje se radi isključivo o dunjalučkim materijalnim uspjesima.

Tačno je da su sve ovo uspjesi u životu jednog čovjeka, međutim, s pravom se pitamo: Šta čovjek u suštini ima od ovih uspjeha i ostvarenja u životu i da li su oni, zbilja, uzrok njegove istinske i prave sreće? Gledajući sa aspekta islama i islamskog pogleda na život uopće, naći ćemo da sve navedeno nisu pravi i istinski uspjesi jednog čovjeka. Ako ovo nisu istinski uspjesi u životu jednog čovjeka, postavlja se pitanje: Šta je to pravi i istinski uspjeh u životu i ko su to, zbilja, uspješni ljudi?


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike