Menu

Izmirivanje zavađenih, zapostavljeni ibadet

Tema AhlakČitanje 1 minut
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom upitao svoje ashabe: “Želite li da vas obavijestim o djelu za koje se dobija nagrada bolja od nagrade za post, namaz i udjeljivanje sadake?” “Da”, oni kazaše, a on reče: “Izmirivanje zavađenih ljudi, a zavađanje ljudi pogubno je za čovjekovu vjeru.“ (Ebu Davud, od Ebu Derdaa, radijallahu anhu, šejh Albani ovaj je hadis ocijenio vjerodostojnim u više svojih djela) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Potomak Ademov ne može učiniti bolje djelo od obavljanja namaza, izmirenja zavađenih i lijepog ponašanja.” (Buhari, Et-Tarih el-kebir, Bejheki, Šuabul-iman, a šejh Albani ovaj je hadis ocijenio vjerodostojnim u više svojih djela)