Kako postati uspješan

Tema Da'vaČitanje 16 minuta

Kako biti uspješan? Veliko je pitanje koje traži i veliki odgovor, poseban odgovor, naročito danas u ovim vremenima iskušenja, mnogobrojnih govora i govornika, danas kada se ne prima savjet osim od onoga koji nosi diplome završenih fakulteta, seminara, kurseva.

Pitanje je veliko i s njim ne treba žuriti kako se ne bi pogriješilo i nepravedno postupilo.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Kako postati uspješan je objavljen u broju 91, 22. juli 2019. Permalink

Još tekstova na temu Da'va