Kako popraviti sebe

Tema AhlakČitanje 7 minuta

Hvala Uzvišenom Allahu na uputi, mi ne bismo bili upućeni da nas Allah nije uputio. Doista je uputa jedan od najboljih dijelova Njegove milosti prema robovima, i na tome smo Mu dužni zahvaljivati tako što ćemo izvršavati ono što vjera traži od nas, a u čemu se istovremeno kriju i naš uspjeh i naša sreća.

Uzvišeni Allah, hvaleći ovaj ummet, kaže: “Vi ste najbolji narod od svih naroda koji se ikad pojavio, tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete” (Alu Imran, 110), a u komentaru ovog ajeta, poznati mufesir Sa’di kaže: “Uzvišeni Allah pohvalio je ovaj ummet i obavijestio da je on najbolji od svih naroda koji se ikad pojavio. Najbolji su zato što su vjernici i što, zbog svog vjerovanja, izvršavaju sve ono što je Allah naredio, ali i zato što i drugim ljudima preporučuju da čine dobro i odvraćaju ih činjenja zla, i na taj način istovremeno pozivaju ljude da vjeruju u Allaha.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Kako popraviti sebe je objavljen u broju 91, 22. juli 2019. Permalink

Još tekstova na temu Ahlak